ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ГРИ У БАСКЕТБОЛ
БАСКЕТБОЛ
ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
255.00K
Категории: БЖДБЖД СпортСпорт

Техніка безпеки під час гри у баскетбол

1. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ГРИ У БАСКЕТБОЛ

Саута Анастасія

2.

3. БАСКЕТБОЛ

Баскетбол (англ. Basket - корзина, ball - м'яч) спортивна командна гра з м'ячем.
БАСКЕТБОЛ
В баскетбол
грають
дві
команди,
з яких
Баскетбол (англ.
Basket
- корзина,
ball -кожна
м'яч) - спортивна
командна гразз п'яти
м'ячем.польових гравців (всього в
складається
кожній команді по 12 чоловік, заміни не
В баскетболМета
грають
дві команди,
кожна-з закинути
яких складається з
обмежені).
кожної
команди
п'яти польових гравців (всього в кожній команді по 12 чоловік,
заміни м'яч
не обмежені).
Мета
кожної команди
- закинути руками
руками
в кільце
з сіткою
(кошик)
м'яч в кільце з сіткою (кошик) суперника і перешкодити іншій
суперника
і перешкодити
іншіййого
команді
команді оволодіти
м'ячем і закинути
в свою корзину [1].
Кошик
знаходиться
на
висоті
3,05
м
від
підлоги
оволодіти м'ячем і закинути його в свою(10 футів). За
м'яч, закинутий з ближньої та середньої дистанцій,
корзину
[1]. Кошик
знаходиться
на3-х
висоті
3,05
зараховується
два очка,
з далекої (через
очкової
лінії) три
очка;
штрафний
кидок
оцінюється
в
одне
очко.
м від
підлоги (10 футів). За м'яч, закинутий з
Стандартний розмір баскетбольного майданчика - 28 м в
довжину іта
15 середньої
м - в ширину.дистанцій,
Баскетбол - один
з
ближньої
зараховується
найпопулярніших видів спорту в світі [2].
два очка, з далекої (через 3-х очкової лінії) три очка; штрафний кидок оцінюється в одне
очко. Стандартний розмір баскетбольного
майданчика - 28 м в довжину і 15 м - в ширину.
Баскетбол - один з найпопулярніших видів
спорту в світі [2].

4. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

1. Під час занять із спортивних ігор учні мають виконувати вказівки
вчителя фізичної культури або фахівця з фізичної культури і спорту,
1. Під часпослідовності
занять із спортивних
ігор учнізанять
мають –
виконувати
вказівки
дотримуватись
проведення
поступово
додавати
вчителя фізичної культури або фахівця з фізичної культури і спорту,
навантаження
на м’язи
з метою запобігання
травматизму.
дотримуватись
послідовності
проведення занять
– поступово додавати
навантаження
на
м’язи
з
метою
запобігання
травматизму.
2. Перед початком гри учні проводять розминку: відпрацьовують техніку
Перед початком
гри учні проводять
кидків 2.
і ловіння
м’яча, правильну
стійку. розминку: відпрацьовують
техніку кидків і ловіння м’яча, правильну стійку.
3. Одяг3.учнів,
які займаються
спортивними
іграми,
легкий,не
не
Одяг учнів,
які займаються
спортивними
іграми,має
має бути
бути легкий,
ускладнювати
рухів,рухів,
взуття
у гравців
– баскетболістів
ускладнювати
взуття
у гравців
– баскетболістів–– на
на гнучкій
гнучкій
типу кедів,кросівок.
підошвіпідошві
типу кедів,кросівок.
4. Гравцям
не носити
слід носити
на собі
будь-які
предмети,небезпечні
небезпечні для
4. Гравцям
не
слід
на
собі
будь-які
предмети,
для себе
себе та інших гравців (сережки, ланцюжки, браслети, амулети тощо)
та інших
гравців
(сережки,занять
ланцюжки,
браслети,
амулети
тощо)
5. Під
час проведення
на відкритому
повітрі
у сонячну
спекотну
погоду
учням необхідно
легкі головніповітрі
убори, по
периметру
поля
5. Під час
проведення
занятьмати
на відкритому
у сонячну
спекотну
ігрових
видів спорту
розставити
пляшки
з водою. поля для
погодудля
учням
необхідно
матинеобхідно
легкі головні
убори,
по периметру
ігрових видів спорту необхідно розставити пляшки з водою.
English     Русский Правила