1.01M
Категория: ЭкологияЭкология

Су ресурстары

1.

2.

3.

Биологиялық
ластану
өсімдік,
жануар,
микроорганизмдер
және
ашуға бейім
заттар;
Химиялық
ластану
уытты және су
ортасының табиғи
құрамын бұзатын
заттар;
Физикалық
ластану
жылу-қызу,
электромагнитті өріс,
радиоактивті заттар.

4.

Биохимиялық
тазалау
Химиялық
тазалау
Физикохимиялық
тазалау

5.

Бейтараптаудан
Бейтараптану
сілтілердің әсерімен
ерітіндінің
қышқылдық
қасиетін жоюға, ал
қышқылдармен
ерітіндінің сілтілік
қасиетін жоюға
алып келетін
химиялық реакция
Тотығутотығыстанудан
Кез-келген тотығу- тотықсыздану
реакциясы сол мезеттегі кейбір
компоненттердін тотығуының,
кейбіреулерінің тотықсыздануының
нәтижесі.

6.

Аэробты
Аэробты биохимиялық
тазалау - өндірістік және
тұрмыстық пайдаланылған
сулардың микроорганизмдер
әсерінен тотығуы нәтижесінде
(оттегінің қатысуымен )
органикалық заттарын
минералдау.
Анаэробты
Анаэробты биохимиялық
тазалау оттегінің жоқ
немесе жеткіліксіз
жағдайында жүреді. Бұл
жағдайда судағы оттегінің
көзі ретінде құрамында
оттегі бар аниондар қызмет
етеді.

7.

Радиациялық
• Радиациялық
тазалауда
иондалған
сәулелену әсерінен
улы заттар
залалсызданады.
Ион алмасу
• Ион алмасу
арқылы тазалауда
суды тек
ластатқыштардан
ғана тазартып
қоймайды, сондайақ қайта пайдалану
үшін бағалы
химиялық
қосылыстарды
жеке іріктеп,
жинап та отырады.
Тотығутотықсыздану
• тотығутотықсыздану
реакциясы сол
мезеттегі кейбір
компоненттердін
тотығуының,
кейбіреулерінің
тотықсыздануының
нәтижесі.

8.

Негізгі ластаушы көздері
Өнеркәсіп өнімдерін сақтайтын қоймалар
Химиялық заттар мен тыңайтқыштар
Тұрмыстық қалдықтар
Жер асты суымен жалғанатын құбрлар
Ірі құрылыс телімдері
Сүзгі алаңдар, бұрғы-скважиналар болып табылады.

9.

Суы аз немесе қалдықсыз, оқшауланған суайналымдық және аралық
тазалау немесе суды салқындатып, қайтадан іске жарату жүйесі бар
технологияларға көшу.
Қалдық көлемін азайтып, сусызданған қалдықты немесе
былғауыштардың қойырланған ерітіндісін жер қойнына көму
технологиясын жетілдіру.
Өндіріс және тұрмыс қалдықтармен былғанған сулардытазалау
әдістерін жетілдіру.

10.

Өзендер мен
көлдердің ағы
н сулармен
ластанудың
алдын алу
Жерасты сул
арын үнемді
пайдалану
Жер беті
суларын прогресс
ивті су қорғау те
хнологияларына
негізделген үнем
ді пайдалану
Айналымдық
су пайдалану
және сумен қа
мсыздандыру
технологиялар
ын енгізу
Термалды,
минералды
сулар мен батпақт
арды өндірістік
және радиациялық
мақсаттарға кеңіне
н пайдалану.
English     Русский Правила