Тема 1 ЗАКОНОДАВСТВО ДЕРЖАВИ ПРО ЗБРОЙНІ СИЛИ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІ ЦІЛІ
ЛІТЕРАТУРА
НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ
ПЕРШЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
Структура і порядок вивчення навчальної дисципліни
Розділ 1 «Військове законодавство»
Розділ 2 Морально-психологічне забезпечення підрозділів»
Розділ 3 «Військова топографія»
друге навчальне питання
Тема1 ЗАКОНОДАВСТВО ДЕРЖАВИ ПРО ЗБРОЙНІ СИЛИ
Завдання для самостійної роботи:
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
1.06M
Категория: ПсихологияПсихология
Похожие презентации:

Загальновійськова підготовка та морально-психологічне забезпечення підрозділів

1.

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
кафедра медицини катастроф та
військової медицини
дисципліна
«Загальновійськова підготовка та
морально-психологічне забезпечення підрозділів»
старший викладач
Данилюк Сергій Миколайович

2.

Програма дисципліни
«Загальновійськова підготовка та
морально-психологічне забезпечення підрозділів»
Розділ 1. Військове законодавство про ЗС України
► Тема 1 - 2 години (Л)
Законодавство держави про Збройні Сили
► Тема 2 - 8 години (ГЗ + С + ПЗ) + 4 години (СР)
Основи таємного діловодства та режиму таємності
► Тема 3 - 4 години (ГЗ+С) + 4 години (СР)
Статут внутрішньої служби Збройних Сил України
► Тема 4 - 4 години (ПЗ+С) + 4 години (СР)
Дисциплінарний статут Збройних Сил України
► Тема 5 - 2 години (ПЗ) + 2 години (СР)
Статути стройовий, гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України
Розділ 2. Морально-психологічне забезпечення підрозділів
► Тема 6 - 4 години (Л+ПЗ) + 4 годин (СР)
Організація морально-психологічного забезпечення підрозділів в мирний час
► Тема 7 - 4 години (ПЗ+С) + 4 години (СР)
Морально-психологічне забезпечення підрозділу в умовах підготовки та ведення бойових дій
Розділ 3. Військова топографія
► Тема 8 - 6 годин (ГЗ+ПЗ+ПЗ) + 6 годин (СР)
Топографічні карти Збройних Сил України
► Тема 9 - 4 годин (ПЗ+ПЗ) +4 години (СР)
Орієнтування на місцевості
► Тема 10 - 7 годин (ПЗ+ПЗ+ПЗ) + 7 годин (СР)
Робоча карта офіцера
► Залік
Практична робота з виконанням індивідуальних завдань

3. Тема 1 ЗАКОНОДАВСТВО ДЕРЖАВИ ПРО ЗБРОЙНІ СИЛИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
кафедра медицини катастроф та
військової медицини
Тема 1
ЗАКОНОДАВСТВО ДЕРЖАВИ ПРО
ЗБРОЙНІ СИЛИ
Заняття 1. Вступ. Законодавство держави про
Збройні Сили України
лекція
з дисципліни «Загальновійськова підготовка та
морально-психологічне забезпечення підрозділів»
14.12.2023
Одеса - 2023
3

4. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІ ЦІЛІ

1. Дати громадянам України теоретичні знання з питань місця та ролі
навчальної дисципліни «Загальновійськова підготовка та моральнопсихологічне забезпечення підрозділів» у навчальному процесі
кафедри медицини катастроф та військової медицини
2. Ознайомити громадян України з метою й завданням навчальної
дисципліни «Загальновійськова підготовка та морально-психологічне
забезпечення підрозділів», з законами України, положеннями Стратегії
воєнної безпеки України та літературою, що необхідна для вивчення
дисципліни.
3. Виховувати у громадян України організованість, ініціативу, творчий
підхід та наполегливість в досягненні мети вивчення навчальної
дисципліни , формувати у них допитливість до вивчення дисципліни.
14.12.2023
4

5. ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28
червня 1996 р.- К.: Преса України, 1997
2. Стратегія воєнної безпеки України: затверджено Указом Президента
України від 25 березня 2021 року № 121/202
3. Закон України "Про Збройні Сили України" зі змінами 2000-2022
4. Закон України "Про оборону України" зі змінами 2003-2023
5. Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" зі змінами
1992-2023
6. Військове законодавство України. Збірник нормативних актів. Київ, "Атіка",
1999
7. Військові статути Збройних Сил України. -К.: Воєнне видавництво України
"Варта", 2016
8. Корнієнко О.Г., Андрейко Я.Т., Слободянюк О.В., Ярошенко М.Б.
Загальновійськова підготовка: Підручник.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2002
9. Шмаль С.Г. Військова топографія: Підручник.- К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2012
14.12.2023
5

6. НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Мета й завдання вивчення дисципліни
«Загальновійськова
підготовка
та
морально-психологічного
забезпечення
підрозділів»
2. Законодавство Держави щодо Збройних
Сил України. Основні положення Стратегії
воєнної безпеки України
14.12.2023
6

7. ПЕРШЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ

Мета й завдання вивчення дисципліни
«Загальновійськова підготовка та
морально-психологічного
забезпечення підрозділів»
14.12.2023
7

8. Структура і порядок вивчення навчальної дисципліни

3 розділи
Військове
законодавство
Військова топографія
Морально-психологічне
забезпечення підрозділів
14.12.2023
8

9.

МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Загальновійськова підготовка та морально-психологічне
забезпечення підрозділів»
З Н А Т И:
– закони України "Про Збройні Сили України", "Про оборону України", "Про
військовий обов'язок і військову службу, Страгія воєнної безпеки України;
– основи таємного діловодства та основні правила дотримання режиму
таємності;
– основні положення загальновійськових статутів ЗС України;
– сутність, зміст та завдання морально-психологічного забезпечення;
– основи військової топографії, засоби орієнтування на місцевості й правила
ведення робочої карти.
14.12.2023
9

10.

МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Загальновійськова підготовка та морально-психологічне
забезпечення підрозділів»
В М І Т И:
– трактувати основні положення військового законодавства;
– узагальнювати основні правила дотримання режиму таємності;
– вирізняти завдання, зміст, форми та методи морально-психологічного забезпечення
особового складу підрозділу в повсякденній діяльності при проведенні бойового
злагодження і в основних видах бойової діяльності військ;
– організовувати і проводити виховну роботу в підрозділі, гуманітарну підготовку,
виховувати у військовослужбовців патріотизм, формувати у них військову пильність;
– проводити індивідуальну виховну роботу з підлеглими;
– застосовувати положення статутів Збройних Сил України під час організації
внутрішньої, гарнізонної та вартової служби і організації побуту особового складу
підрозділу;
– організувати та підтримувати внутрішній порядок у підрозділі відповідно до вимог
статутів Збройних Сил України;
– виконувати стройові прийоми без зброї та зі зброєю;
– керувати підрозділом у пішому строю і на машинах;
– проводити заняття із статутів Збройних Сил України та військової топографії з
підлеглим особовим складом;
– застосовувати основи військової топографії і засоби орієнтування на місцевості;
– застосовувати правила ведення робочої карти.
14.12.2023
10

11.

ВИДИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
ВИДИ ЗАНЯТЬ
лекції
семінари
практичні заняття
14.12.2023
групові заняття
самостійні
заняття
11

12. Розділ 1 «Військове законодавство»

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Розділ 1
«Військове законодавство»
Тема 1. Вступ. Законодавство Держави про Збройні
Сили України
Тема 2. Основи таємного діловодства та режиму
таємності
Тема 3. Статут внутрішньої служби Збройних Сил
України
Тема 4. Дисциплінарний статут Збройних Сил України
Тема 5. Статути стройовий, гарнізонної та вартової
служб Збройних Сил України
14.12.2023
12

13. Розділ 2 Морально-психологічне забезпечення підрозділів»

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Розділ 2
Морально-психологічне забезпечення підрозділів»
Тема
6.
Організація
морально-психологічного
забезпечення підрозділів в мирний час
Тема
7.
Морально-психологічне
забезпечення
підрозділу в умовах підготовки та ведення бойових дій
14.12.2023
13

14. Розділ 3 «Військова топографія»

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Розділ 3
«Військова топографія»
Тема 8. Топографічні карти Збройних Сил України
Тема 9. Орієнтування на місцевості
Тема 10. Робоча карта офіцера
семестрова звітність: залік
14.12.2023
14

15. друге навчальне питання

ДРУГЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
Законодавство Держави щодо
Збройних Сил України.
Основні положення Стратегії воєнної
безпеки України
14.12.2023
15

16.

Законодавство Держави щодо Збройних Сил України
Воєнна політика є невід’ємною складовою частиною
діяльності будь-якої держави. Її головна мета полягає в
гарантуванні воєнної безпеки країни.
Стратегія воєнної безпеки України
закон України "Про Збройні Сили України"
закон України "Про оборону України"
закон України "Про військовий обов'язок і військову
службу"
14.12.2023
16

17.

Законодавство Держави щодо Збройних Сил України
Стратегія воєнної безпеки України
Затверджено Указом Президента України від 25 березня 2021 року № 121/2021
Воєнна безпека України є однією із засадничих умов реалізації права
українського народу на самовизначення, збереження держави Україна та
забезпечення її сталого розвитку на основі найвищих цінностей демократії,
верховенства права, свободи, гідності, безпеки і процвітання громадян усіх
національностей.
Захист суверенітету і територіальної цілісності України — найважливіша
функція держави, справа всього українського народу. Реалізація цієї норми
Конституції України в умовах екзистенційної воєнної загрози національній
безпеці, зростання дефіциту фінансових ресурсів та дисбалансу воєнних
потенціалів України та Російської Федерації обумовлює необхідність
розроблення нової стратегії воєнної безпеки, яка базується на
всеохоплюючій обороні України.
Правовою основою всеохоплюючої оборони України є Конституція
України та інші акти законодавства України, міжнародні договори, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
14.12.2023
17

18.

Законодавство Держави щодо Збройних Сил України
Закон України "Про Збройні Сили України"
Затверджено Указом Президента України від 6 грудня 1991 року № 1934 – ХІІ
(зі змінами 1993-2016 р.р.)
ст. 1. Функції Збройних Сил України
Збройні Сили України — це військове формування, на яке відповідно до
Конституції України покладаються оборона України, захист ії суверенітету,
територіальної цілісності і недоторканності.
Збройні Сили України забезпечують стримування збройної агресії проти
України та відсіч їй, охорону повітряного простору держави та підводного
простору в межах територіального моря України.
14.12.2023
18

19.

Законодавство Держави щодо Збройних Сил України
Закон України "Про Збройні Сили України"
ст. 3. Структура Збройних Сил України
Міністерство оборони України є центральним органом виконавчої влади і
військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили
України.
Збройні Сили України мають таку загальну структуру:
• Головнокомандувач Збройними Силами України;
• Генеральний штаб Збройних Сил України як основний орган військового
управління;
• види Збройних Сил України — Сухопутні війська, Повітряні Сили,
Військово-Морські Сили;
• з'єднання, військові частини, військові навчальні заклади, установи та
організації, що не належать до видів Збройних Сил України;
• окремий рід військ — Десантно-штурмові війська Збройних Сил України;
• окремий рід сил — Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.
Організаційно Збройні Сили України складаються з органів військового
управління, об'єднань, з'єднань, військових частин, військових навчальних
закладів, установ та організацій.
14.12.2023
19

20.

Структура Збройних Сил України
Головнокомандувач Збройних Сил України
14.12.2023
20

21.

Законодавство Держави щодо Збройних Сил України
Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу"
Стаття 1. Військовий обов'язок
1. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності
України є конституційним обов'язком громадян України.
2. Військовий обов'язок установлюється з метою підготовки
громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення особовим
складом Збройних Сил України, інших утворених відповідно до
законів України військових формувань, а також правоохоронних
органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби
транспорту (далі - Збройні Сили України та інші військові
формування), посади в яких комплектуються військовослужбовцями.
14.12.2023
21

22.

Законодавство Держави щодо Збройних Сил України
Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу"
Стаття 2. Військова служба і виконання військового обов'язку в запасі
1. Військова служба є державною службою особливого характеру, яка
полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком
громадян України, іноземців та осіб без громадянства, пов’язаній із
обороною України, її незалежності та територіальної цілісності. Час
проходження військової служби зараховується громадянам України до їх
страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до
стажу державної служби.
2. Проходження військової служби здійснюється:
громадянами України - у добровільному порядку (за контрактом) або за
призовом;
іноземцями та особами без громадянства - у добровільному порядку (за
контрактом) на посадах, що підлягають заміщенню військовослужбовцями
рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України.
3. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які проходять
військову службу, є військовослужбовцями.
4. Порядок проходження військової служби, права та обов’язки
військовослужбовців визначаються цим та іншими законами, відповідними
положеннями про проходження військової служби, що затверджуються
Президентом України, та іншими нормативно-правовими актами.
14.12.2023
22

23.

Законодавство Держави щодо Збройних Сил України
Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу"
Стаття
5.
Склад
військовослужбовців,
резервістів
і
військовозобов'язаних. Військові звання
1. Військовослужбовці, резервісти та військовозобов'язані поділяються
на рядовий склад, сержантський і старшинський склад та офіцерський склад.
Встановлюються такі військові звання:
а) рядового, сержантського і старшинського складу
категорії
рядовий склад
молодший
старший
сержантський і
старшинський
склад
вищий
14.12.2023
армійські
корабельні
рекрут
рекрут
солдат
матрос
старший солдат
старший матрос
молодший сержант
старшина 2 статті
сержант
старшина 1 статті
старший сержант
головний старшина
головний сержант
головний корабельний
старшина
штаб-сержант
штаб-старшина
майстер-сержант
майстер-старшина
старший майстер-сержант
старший майстерстаршина
головний майстер-сержант
головний майстерстаршина
23

24.

Законодавство Держави щодо Збройних Сил України
Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу"
Стаття
5.
Склад
військовослужбовців,
військовозобов'язаних. Військові звання
резервістів
і
24
14.12.2023

25.

Законодавство Держави щодо Збройних Сил України
Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу"
б) офіцерського складу:
армійські
корабельні
Офіцерський склад
Молодший офіцерський склад
молодший лейтенант
молодший лейтенант
лейтенант
лейтенант
старший лейтенант
старший лейтенант
капітан
капітан-лейтенант
Старший офіцерський склад
майор
капітан 3 рангу
підполковник
капітан 2 рангу
полковник
капітан 1 рангу
Вищий офіцерський склад
14.12.2023
бригадний генерал
коммодор
генерал-майор
контр-адмірал
генерал-лейтенант
віце-адмірал
генерал
адмірал
25

26.

Законодавство Держави щодо Збройних Сил України
Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу"
б) офіцерського складу:
14.12.2023
26

27. Тема1 ЗАКОНОДАВСТВО ДЕРЖАВИ ПРО ЗБРОЙНІ СИЛИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
кафедра медицини катастроф та
військової медицини
Тема1
ЗАКОНОДАВСТВО ДЕРЖАВИ ПРО
ЗБРОЙНІ СИЛИ
Заняття 1. Вступ. Законодавство держави про
Збройні Сили України
лекція
з дисципліни «Загальновійськова підготовка та
морально-психологічне забезпечення підрозділів»
14.12.2023
Одеса - 2023
27

28. Завдання для самостійної роботи:

1. Доопрацювати та вивчити навчальний матеріал лекції.
2. Ознайомитися зі змістом законів України, які визначають
суверенітет держави.
3. Бути в готовності до поточного контролю.
14.12.2023
28

29. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

14.12.2023
29
English     Русский Правила