ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КОМПЛЕКСУ ТУРИЗМУ І РЕКРЕАЦІЇ УКРАЇНИ
Дякую за увагу!
9.93M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Територіальна організація та проблеми розвитку комплексу туризму і рекреації України

1. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КОМПЛЕКСУ ТУРИЗМУ І РЕКРЕАЦІЇ УКРАЇНИ

Виконав: Ковалюк Сергій

2.

Мета - дослідження територіальної організації та проблем розвитку комплексу туризму і рекреації
України.
Об’єкт дослідження - рекреаційно-туристичний комплекс України.
Предмет дослідження - структура комплексу та характеристика основних його складових,
розкриття територіальної організації та проблем розвитку.
ЗАВДАННЯ
- дослідити теоретико-методологічні засади вивчення вітчизняного рекреаційно-туристичного
комплексу;
- охарактеризувати сучасний стан комплексу;
- провести аналіз і оцінку природних, історико-культурних та соціально-економічних ресурсів, як
складових рекреаційно-туристичного комплексу;
- дослідити і скласти картосхеми різних типів рекреаційно-туристичного районування України;
- висвітлити основні проблеми та перспективи розвитку комплексу;
- проаналізувати основні аспекти транскордонного співробітництва.

3.

11
Рекреаційно-туристичні ресурси
Природні
Лісові
Водні
Моря
Річки
Водосховища
Озера
Пам’ятки історії та
археології
Пам’ятки
архітектури
Інфраструктура
Виробнича
Соціальна
Геоморфологічні
Орографічні
нфііі
Спелеоресурси
Кліматичні
Матеріально-технічна
база
Етнографічні
пам’ятки
Бальнеологічні
Лікувальні води
Пам’ятки
мистецтва
Трудові ресурси
Лікувальні
Пам’ятки народної
творчості
грязі
Рис 1.1 Класифікація рекреаційно-туристичних ресурсів

4.

Курорт «Затока» м. Одеса
Національний дендропарк «Софіївка»
Санаторний комплекс «Дніпро-Бескид»
Резиденція Буковинських митрополитів

5.

Роки
Показники
2009
2010
2011
Кількість санаторіїв та пансіонатів з лікуванням, одиниць
513
510
508
Кількість санаторіїв-профілакторіїв, одиниць
262
252
234
Кількість будинків і пансіонатів відпочинку, одиниць
302
296
290
Кількість баз та інших закладів відпочинку, одиниць
1916
1907
1920
Дитячі оздоровчі табори, одиниць
18672
17379
17342

6.

Рекреаційно-туристичне районування України
Районування за О. Бейдиком
Районування за Ф. Заставним та П.Масляком

7.

Рекреаційно-туристичне районування України (за М. Поколодною 2001 р.)

8.

Проблеми розвитку
Прискорити розвиток туризму в Україні дозволять:
зниження ролі та значення туризму для соціальноекономічного розвитку України через неякісну
інфраструктуру та низьку якість туристичних послуг
відносно світових курортів;
розробка нових туристичних маршрутів з
урахуванням усіх аспектів для комфортного та
цікавого відпочинку;
нераціональне формування та використання
унікальних природних та історико-культурних
ресурсів;
випуск рекламно-інформаційної продукції, яка
розповість про можливості відпочинку в Україні;
недоступність туризму для малозабезпечених верств
населення, дітей, молоді, осіб похилого віку та з
особливими потребами;
недосконалість організаційно-правових та
економічних, в тому числі фінансових механізмів
реалізації державної політики у сфері туризму;
модернізація та розширення туристичнорекреаційних зон
використання нових видів туризму.

9.

Єврорегіони
Транскордонні
туристичні кластери
Форми транскордонного
співробітництва
Офіційні документи з визначеними напрямками
практичної реалізації стратегічних рішень (стратегії,
двосторонні угоди, програми, проекти)
Міжрегiональні
агломерації

10. Дякую за увагу!

English     Русский Правила