«Загальна характеристика країн Азії»
122.00K
Категория: ГеографияГеография

Загальна характеристика країн Азії

1. «Загальна характеристика країн Азії»

1. Азія – це батьківщина таких світових релігій, як
…християнство, буддизм, іслам
2. Найдавніша релігія людства, яка виникла в Азії це
…іудаїзм
3. За площею та кількістю населення Азія займає
_1______ місце.
4. В Азії розташовано 48_____ держав і _ ˗˗˗ ____
колоній (я).
5. Залежною територією в регіоні є …Палестина
6. За рівнем розвитку більшість країн Азії належать до
країн, що розвиваються
7. До найменш розвинених країн регіону
належать…Афганістан, Бангладеш, Непал, Бутан,
Мʼянму, Камбоджу, Лаос, Східний Тімор та Мальдіви

2.

8. Назвіть високорозвинені країни Азії. Японія, Ізраїль
9. Серед країн, що розвиваються найбільшими
прибутками вирізняються (підтип)…нові індустріальні
країни ( НІК )
10. У яких субрегіонах розташовані країни перехідної
економіки? Країни Закавказзя та Центральної Азії
11. Республіка Корея, Сінгапур, Тайвань – належать до
(підтип)… нові індустріальні країни ( НІК )
12. Перелічіть країни планової економіки. Корейська
Народно-Демократична Республіка
13. За формою правління більшість держав Азії є
…республіками
14. Яку форму правління мають Кувейт, Бахрейн,
Бруней? Абсолютні монархії
15. Більшість держав Азії за формою АТУ належать до
унітарних
16. Назвіть федеративні країни Південної Азії. Індія,

3.

М'янма, Малайзія, ОАЕ
17. Наведіть приклади (3) міжнародних організацій,
членами яких є країни Азії.
18. Яка країна Азії належить до блоку НАТО?
19. Назвіть 2 найбільших порти Азії.
20. Про який регіон Азії кажуть, що тут «пахне нафтою
та порохом»?
21. Релігійні та територіальні конфлікти відбуваються
між країнами …
22. Між ким відбувається протистояння на Кіпрі?
23. Зоною екологічної катастрофи є …
24. Назвіть не менше 3 країн Азії, які ніколи не були
колоніями.
25. В якому році та яка країна отримала останньою
незалежність?
26. Найбільші плоскогір’я Азії (3).
27. Найбільше нагір’я…

4.

від мису Челюскін і до мису Піай.
29. Який кліматичний пояс не займає суцільного
поширення в Азії?
30. Послідовно перелічіть кліматичні області
помірного поясу починаючи від Уральських гір.
31. Під дном якого моря розміщені значні поклади
нафти?
32. Найбільше нафтове родовище ______ розташоване
у _________.
33. Карагандинський та Екібастузький кам’яновугільні
басейни розташовані у …
34. До якої тектонічної структури, в основному
приурочені поклади залізних руд?
35. До якої тектонічної структури, в основному
приурочені поклади кольорових руд?
36. Вольфрамово-оловяний пояс розташований на
________ Азії.
37. Найбільші річки Північно-льодовитого океану (3)…

5.

38. Найбільші річки Тихого океану (3)…
39. Найбільші річки Індійського океану (3)…
40. Назвіть родючі ґрунти Азії (3).
41. Для більшості країн Азії характерний _____ тип
відтворення населення.
42. За національною структурою більшість країн Азії є
43. Понад 150 націй і народностей проживає у (2) …
44. У Грузії, Вірменії, частково на Кіпрі поширене
(релігія) …
45. Які субрегіони Азії мають найбільшу густоту
населення (2)?
46. Наведіть приклади країн з найнижчим рівнем
урбанізації (3).
47. Азіатський мегаполіс?
48. Для якої країни характерний І тип відтворення
населення?
49. Який регіон Азії є найбільш однорідним за
національним складом?
50. У Пд-Сх та Східній Азії сповідують (релігія) …

6.

51. Наведіть приклади країн з найвищим рівнем
урбанізації (3).
52. Найбільшим містом Азії є …
53. Головними галузями економік більшості країн
регіону є (2) …
54. Головна ознака господарства більшості країн Азії є

55. Основні с/г культури екваторіального поясу (3)?
56. У якій країні вирощують каву-мокко?
57. Характерними рисами с/г більшості країн Азії є (2) …
58. Головні технічні культури регіону (волокниста,
цукриста, тонізуюча)…
59. Екзотичні для європейця види свійських тварин
(3)…
60. Який вид транспорту відсутній у Афганістані, Кіпрі,
Омані, Бутані?
61. 2 найбільш поширеними зерновими культурами в
регіоні є …
English     Русский Правила