Кольорова металургія України
Проблеми кольорової металургії:
Комплексне використання рудної сировини
Екологічний чинник
Господарське застосування
Сплави з міді:
Важкі метали:
Легкі метали:
Благородні метали:
Імпортна сировина
Алюмінієва промисловість
Титано - магнієва помисловість
Ртутна промисловість
Нікелева промисловість
Виробництво вторинних кольорових металів
Перспективи розвитку
Підготувати повідомлення: “Новітні досягнення сучасної хімії”
4.96M
Категория: ПромышленностьПромышленность

Кольорова металургія України. Проблеми кольорової металургії

1. Кольорова металургія України

2.

Кольорова металургія
в Україні розвинута
недостатньо через брак
власної сировини.

3. Проблеми кольорової металургії:

• Низький вміст кольорових металів в рудах,
великі витрати на їх збагачення (сировинний).
• Галузь потребує багато енергії і води, а також
згубно впливає на довкілля (енергетичний).
• Наявність в руді кількох металів зумовлює
потребу комбінування виробництва.

4. Комплексне використання рудної сировини

Виробництво алюмінію з ніфелінів
поєднується з виробництвом цементу,
соди, поташу.
Титано - магнієве виробництво – з
випуском соляної кислоти, емалей,
титанових білил.

5. Екологічний чинник

• Забруднення навколишнього
середовища в результаті викидів в
атмосферу оксиду азоту,
сірчистого газу.
• Забруднення грунтів свинцем,
цинком, хромом, міддю.
• Значні площі земельних ресурсів
вилучаються під звалища
промислових відходів.

6. Господарське застосування

Титан застосовують для виготовлення
реактивних двигунів, ядерних реакторів,
у суднобудуванні.
Мідь використовують в електротехніці та
машинобудуванні.
Біля 80% нікелю використовує чорна
металургія.
Цинк застосовують для оцинковування
залізних виробів.

7. Сплави з міді:

• Дюралюміній – мідь + алюміній,
• Латунь - мідь + цинк,
• Бронза – мідь + олово,
• Мельхіор – мідь + нікель,
• Бабіт – мідь + свинець.
Інструменти, виготовлені з міді,
не дають іскри. Застосовуються
у вогненебезпечних
виробництвах.

8. Важкі метали:

Мідь – Рафалівське (Рівненьська обл),
Свинець, цинк – Бийганське (Закарпаття),
Нікель – Липовеньківське, Деренюське,
Капітанівське (Кіровоградська обл),
Сухохутірське (Дніпропетровська обл).
Ртуть – Микитівське (Донецька обл),
Вишківське (Закарпаття).

9. Легкі метали:

Алюміній – Смілянське (Черкаська обл),
Високопільське (Дніпропетровська обл),
Калініно-Шевченківське (Донецька обл)
Боксити з Бразилії, Гвінеї, Ямайки, Австралії;
Титан – Іршанське (Житомирська обл),
Самотканське (Дніпропетровська обл).
Магнієві – Стебник( Львівська обл.),
Калуш ( Івано-Франківська обл.)

10. Благородні метали:

Золото – Мужіївське, Сауляцьке (Закарпаття),
Майське,Клинцівське (Кіровоградська обл),
Сергіївське (Дніпропетровська обл).

11. Імпортна сировина

росія – мідь та її сплави,цинк - концентрат,
олово, дорогоцінні метали.
Узбекистан – мідь,
Казахстан – свинець, мідь,
Киргизія – сурма,
Бразилія,Гвінея,Ямайка,Австралія – боксити

12.

13.

14.

Енергетичний
чинник
1 т алюмінію – 17-18 тис кВт.год,
1 т магнію – 18-20 тис кВт.год,
1 т титану – 20 – 60 тис кВт.год
Виробництво кольорових металів переважно енергоємне
(потребує багато електроенергії), тому підприємства
розташовують поблизу джерел дешевої електроенергії.
Так, виробництво алюмінію, титану, магнію зосереджено в
Запоріжжі й базується на дешевій енергії Дніпрогесу і
привізній сировині.
До джерел електроенергії тяжіють Київський і
Костянтинівський цинковий завод ( АТО), а також
Бахмутський (Артемівськ) завод переробки кольорових
металів.

15. Алюмінієва промисловість

• Миколаївський глиноземний завод
( на привізних бокситах);
• Дніпровський завод (Запоріжжя) - стоїть;
• Завод алюмінієвих сплавів у Свердловську (Луганська обл).

16. Титано - магнієва помисловість

Титано-магнієвий комбінат (Запоріжжя)—
магній із Стебника(Львівська обл),
Калуша (Івано-франківська обл) і Сиваша.
Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (Житомирська обл),
Кримський завод діоксиду титану - родовища
Дніпропетровської обл.

17.

Сировинний чинник
1 т цинку - 16 т руди.
1 т міді – 100 т руди;
1 т олова – 300 т руди;
Поблизу джерел сировини розміщені Калуський хімікометалургійний (виготовлення металевого магнію) і
Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат
(збагачення руд титану).
На імпортній сировині працює Миколаївський
глиноземний завод (глинозем – сировина для
виготовлення алюмінію).

18. Ртутна промисловість

Місцева сировина – кіновар (ртутна руда),сурма.
- Микитівський ртутний комбінат (Донецька обл)- не працює,
- Закарпатський розвідувально- експлуатаційний комбінат не працює.

19. Нікелева промисловість

Окислені залізо - нікелеві руди
Липовеньківське , Деренюське, Капітанівське
(Кіровоградська обл).
Побузький феро - нікелевий комбінат
(Кіровоградська обл )- працює нестабільно.

20. Виробництво вторинних кольорових металів

25% кольорової
продукції припадає на
виробництво
вторинних кольорових
металів.
Центри – Київ,
Донецьк, Харків,
Одеса.

21. Перспективи розвитку


Повне використання всіх компонентів руд та відходів
виробництва.
• Очищення викидів у довкілля.
• Виробництво кольорових металів з вторинної
сировини, металобрухту і переробка відходів.
• Збільшення експортної орієнтації ртутної і титано магнієвих галузей.

22. Підготувати повідомлення: “Новітні досягнення сучасної хімії”


Знайдена управа на пластикову напасть
Новий наповнювач для гум і полімерів
Батареї, створені з використанням нанотехнологій.
Замість палива - солона вода
Паливо з фруктів
Виробництво дизпалива з пластикових відходів
«Самовідновлюваний» полімер
«Їстівний» пластик
«Скляна» сталь
Новий пристрій для розкладання відходів
Технологія отримання нафти з ТПВ (Тверді побутові відходи)
Відходи льнопродуктів захистять водойми
Рисовими відходами будуть мостити дороги
Скло, що самовідновлюється.
• Нові наукові відкриття, які можуть здивувати в майбутньому
English     Русский Правила