1.02M
Категория: Украинский языкУкраинский язык

Правопис прикметників

1.

ПРАВОПИС ПРИКМЕТНИКІВ

2.

3.

ВПРАВА. ПЕРЕПИСАТИ РЕЧЕННЯ,
ВСТАВИВШИ ПРОПУЩЕНІ ЛІТЕРИ.
Не забувай поріг своєї нен..ки, священ..ої з..млі
не забувай!
Здавна бл..зьке й сокровен..е все там, аж
терпне душа.
Спасен..ий буде той, в кім дух не гине удал..ні
від прадідівських нив. Хто серце, мов окраєць
України, в собі не зчерствів і не розкр..шив.
Благословен..а щедрість! Все від неї, від
щедрості думок, сердець і рук.
Смирен..а людина свідомо пр..нижує власну
г..дність пер..д Богом або пер..д обстав..нами
ж..ття, вона пок..рна, готова підкоритися долі.

4.

ВПРАВА. УТВОРІТЬ ПРИКМЕТНИКИ ВІД
ПОДАНИХ ІМЕННИКІВ.
Сон, стіна, вогонь, рано, сокіл, туман, осінь,
звір, весна, кінь, змія, день, вино, зміна,
причина, дерево, буква, ціна, глина, пісок,
чавун, сила, голуб, скло, пісня.

5.

6.

ВПРАВА. ПЕРЕПИСАТИ,
РОЗКРИВАЮЧИ ДУЖКИ. ПОЯСНИТИ
НАПИСАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ З НЕ.
Дружній череді вовк (не)страшний.
В чужій стороні і весна (не)гарна.
(Не)дурний крук, щоб випустив з рук.
Питай (не)старого, а бувалого.
Із своєї печі і дим (не)гіркий.
У (не)любої куми (не)смачні пироги.
Б’є (не)дужий, а сміливий.
(Не)рада коза на торг, а ведуть.
Наговорив три мішки гречаної вовни і всі (не)повні.

7.

ВПРАВА. ДО ПОДАНИХ ПРИКМЕТНИКІВ
ДІБРАТИ СИНОНІМИ З НЕ. ПОЯСНИТИ
НАПИСАННЯ СЛІВ.
Дорогий, сумний, короткий, м’який, сміливий,
святковий, легкий, успішний, чіткий, грубий,
мілкий, мовчазний, близький.

8.

ВІД ІМЕННИКІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ
УТВОРЮЮТЬСЯ ПРИКМЕТНИКИ ЗА
ДОПОМОГОЮ СУФІКСІВ:

9.

ВІД ПОДАНИХ ІНШОМОВНИХ СЛІВ
УТВОРИТИ ПРИКМЕТНИКИ З
СУФІКСАМИ –ИЧН-, - ІЧН-.
Історія, політика, географія, Арктика, атлетика,
механіка, класика, ідилія, фізика, анархія,
математика, археологія, академія, ортопедія, герой,
проза, енциклопедія, біологія, гуморист, океан,
утопія.

10.

ВСТАВТЕ ПРОПУЩЕНІ ЛІТЕРИ
Грамат..чний розбір, фантаст..чна повість,
міф..чний герой, гомер..чний сміх, ірон..чний
співрозмовник, скепт..чний сучасник,
турист..чний круїз, титан..чна боротьба,
гіпнот..чний сон, гот..чний собор, циклоп..чна
будова, траг..чний випадок, оптиміст..чна
трагедія, педагог..чна поема, алгебра..чна
формула.

11.

ПРАВОПИС СУФІКСІВ -ОВ-, -ЕВ- (-ЄВ-)

12.

ВПРАВА. УТВОРИТИ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ, ПЕРШИЙ
ІМЕННИК ЗАМІНИВШИ УТВОРЕНИМ ВІД НЬОГО
ПРИКМЕТНИКОМ.
ЗРАЗОК: ПОЛЕ, КВІТИ – ПОЛЬОВІ КВІТИ.
Дощ, день; служба, телефон; бій, друзі;
алюміній, завод; кіш, отаман; марш, мелодія;
борщ, каструля; лосось, ікра; термін, завдання;
магнолія, сад; фланель, костюм; цибуля,
приправа; квасоля, суп; груша, узвар; клей,
фарба; плюш, портьєра, корал, риф; кораль,
намисто.

13.

ВПРАВА. ПЕРЕПИСАТИ, НА МІСЦІ КРАПОК
УСТАВЛЯЮЧИ ПРОПУЩЕНІ БУКВИ.
Килим..вий, оранж..вий, меланж..вий,
обряд..вий, обруч..вий, серц..вий, фольг..вий,
лег..невий, млин..вий, спарж..вий,
мигдал..вий, фарш..вий, спориш..вий,
фініфт..вий, магні..вий, ківш..вий.

14.

ВПРАВА. РОЗКРИТИ ЗНАЧЕННЯ КОЖНОГО З
ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ. ПОЯСНИТИ НАПИСАННЯ
ПРИКМЕТНИКІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ЇХ СКЛАДУ.
2-3 ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ВВЕСТИ ДО САМОСТІЙНО
СКЛАДЕНИХ РЕЧЕНЬ (УСНО).
Геркулесові стовпи.
Авгієві стайні.
Танталові муки.
У рожевих фарбах.
Шагренева шкіра.
Ні за цапову душу.
Мамаєве побоїще.

15.

ВПРАВА. ПЕРЕПИСАТИ, НА МІСЦІ КРАПОК
УСТАВЛЯЮЧИ ПРОПУЩЕНУ ЛІТЕРУ, В ДУЖКАХ
ЗАПИСУЮЧИ ІМЕННИК, ВІД ЯКОГО УТВОРЕНО
ПРИКМЕТНИК.
ЗРАЗОК. ТУРЕЦЬКИЙ (ТУРОК) БЕРЕГ.
Коза..ькі () забави, вол..ькі () береги,
товари..ькі () змагання, стріле..ькі () пісні,
францу..ька () кухня, кавка..ькі () традиції,
Кременчу..ький () льотний коледж

16.

ВПРАВА. ПЕРЕПИСАТИ, ВІД ПОДАНИХ У ДУЖКАХ
ІМЕННИКІВ УТВОРЮЮЧИ ПРИКМЕТНИКИ ТА
СТАВЛЯЧИ ЇХ У ПОТРІБНІЙ ФОРМІ.
Військо (Запорожжя) поверта з походу, відчиняє
Київ Золоті Ворота.
То летять коні (Чортимлик), їх свистом жене
Сагайдак.
Рука (козак) сірого торкнула, і він розтанув з
вершником у тьмі.
Він про долю (чумак) нам розповів.
Водій дав мені свою (Єсентуки) адресу й домашній
телефон.
Розкажи мені, сивий діду, про свої (парубок) дні.
Не треба ні (Париж) бруків, ні (Прага) вулиць
прастарих…

17.

ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

18.

ВПРАВА. ВІД КОЖНОЇ ПАРИ СЛІВ УТВОРИТИ
СКЛАДНИЙ ПРИКМЕТНИК. ПОЯСНИТИ
НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ.
Високе чоло; золоті коси; сивий чуб; плавати
водою; п’ять днів; сім років; три поверхи; мова і
література; робітники і селяни; український і
англійський; хліб і булка; пекти хліб; синій і
жовтий; блакитний і золотий; ніжний голубий;
темний пурпуровий.

19.

ВПРАВА. ПЕРЕПИШІТЬ, ЗНІМАЮЧИ РИСКИ.
ПОЯСНІТЬ НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ
ПРИКМЕТНИКІВ ЧЕРЕЗ ДЕФІС АБО РАЗОМ.
Вугле/збагачувальний, плодово/овочевий,
історико/культурний, залізо/пла вильний,
боле/заспокійливий, столярно/механічний,
історико/педагогічний, пра во/бережний,
італійсько/французький, татарсько/турецький,
воле/любний, ясно/блакитний, кисло/солодкий,
чорно/білий, синьо/чорний, червоно/гарячий,
західно/український, середньо/дунайський.
English     Русский Правила