Державні соціальні програми
Державна цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітейсиріт та дітей, позбавленихбатьківського піклування
Державна цільова соціальна програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року
Державна цільова соціальна програма розвитку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2011 – 2022 роках
Державна цільова соціальноекономічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010 – 2017 роки
Програма утеплення будинків в Україні — найважливіша ініціатива нашої країни в енергетичному секторі, нарівні з "зеленим тарифом".
Субсидія призначається на оплату користування житлом або його утримання та комунальними послуг (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведе
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям
Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі
Дякую за увагу!
596.70K
Категории: ЭкономикаЭкономика ПравоПраво

Державні соціальні програми

1. Державні соціальні програми

Костирко Аліна СРт-161

2.

Державна соціальна програма - це комплекс
взаємопов'язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв'язання
найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей
економіки, вирішення соціальних проблем або адміністративнотериторіальних одиниць, здійснюються з використанням коштів
Державного бюджету України та узгоджені за строками виконання,
складом виконавців, ресурсним забезпеченням.
Метою розроблення державних цільових програм є
сприяння реалізації державної політики на пріоритетних напрямах
розвитку держави, окремих галузей економіки та
адміністративно-територіальних одиниць; забезпечення
концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших ресурсів,
виробничого та науково-технічного потенціалу, а також
координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій для розв'язання
найважливіших проблем.

3. Державна цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітейсиріт та дітей, позбавленихбатьківського піклування

2007 - 2017
Державний замовник: Міністерство освіти і науки України
Мета
Метою цієї Програми є створення у період до 2017 року
умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Завдання і заходи
Завдання і заходи Програми:
1. Посилення превентивної роботи та підтримки сімей з
дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах
2. Забезпечення реалізації права дітей на виховання у сім'ях
громадян за місцем походження дитини
3. Запровадження єдиного механізму фінансового
забезпечення дітей
4. Підвищення відповідальності місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування за соціальний
захист дітей
5. Широке запровадження влаштування дітей в сім'ї
громадян

4. Державна цільова соціальна програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року

Державна цільова соціальна програма
підвищення якості шкільної природничоматематичної освіти на період до 2015
року
2008 - 2017
Державний замовник: Міністерство освіти і науки України
Мета
Метою Програми є розроблення механізму стійкого інноваційного
розвитку природничо-математичної освіти та його застосування у
шкільній практиці.
Завдання і заходи
Основними завданнями Програми є:
удосконалення нормативно-правової бази;
модернізація матеріально-технічної та методичної бази
загальноосвітніх навчальних закладів з природничо-математичних
предметів;
перепідготовка, підвищення кваліфікації педагогічних та науковопедагогічних працівників;
підвищення якості природничо-математичної освіти;
проведення моніторингу якості природничо-математичної освіти.

5. Державна цільова соціальна програма розвитку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2011 – 2022 роках

2011 - 2022
Державний замовник: Національне агентство з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації
інфраструктурних проектів
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 № 707
Мета
Метою цієї Програми є розвиток спортивної, туристичної та транспортної
інфраструктури, створення умов для отримання права на проведення в Україні
зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року.
Завдання і заходи
Завдання і заходи з виконання Програми, які визначено в додатку 2,
спрямовані на створення сучасної спортивної, туристичної та транспортної
інфраструктури для розвитку в Україні туризму та зимових видів спорту світового
рівня. На підставі зазначених завдань і заходів розробляються плани підготовки
конкретних об'єктів (створення сучасних спортивних баз із зимових видів спорту та
належної інфраструктури розміщення гостей, учасників та вболівальників
спортивних змагань, аеропортів, залізниць, автомобільних доріг, закладів
охорони здоров'я, культури і мистецтва тощо) з урахуванням вимог і норм
Міжнародних федерацій з відповідних видів спорту.
Завдання і заходи з виконання Програми визначені з урахуванням вимог і
норм Міжнародних федерацій з відповідних видів спорту.
У рамках виконання завдань і заходів Програми відповідальні за їх виконання
центральні та місцеві органи виконавчої влади розробляють інвестиційні проекти з
урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями, для реалізації
яких залучаються підприємства організацій інвалідів.

6. Державна цільова соціальноекономічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010 – 2017 роки

Метою Програми є підвищення рівня забезпечення громадян, що
потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства,
житлом шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового
ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки
будівництва (придбання) доступного житла.
Завдання і заходи
На першому етапі (2010-2011 роки) передбачається:
розроблення проектів нормативно-правових актів з питань
впровадження фінансово-інвестиційного механізму державної
підтримки будівництва (придбання) доступного житла;
На другому етапі (2012-2014 роки) передбачається:
проведення реконструкції житлових будинків перших масових
серій, будівель нежитлового призначення, що належать до сфери
управління Міноборони і МВС, модернізація об'єктів комунальної
(соціальної) інфраструктури;
будівництво доступного житла
На третьому етапі (2015-2017 роки) планується впровадження
нового фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки
будівництва (придбання) доступного житла, що дасть можливість
збільшити обсяг такого будівництва.

7. Програма утеплення будинків в Україні — найважливіша ініціатива нашої країни в енергетичному секторі, нарівні з "зеленим тарифом".

Програма утеплення будинків
в Україні — найважливіша ініціатива
нашої країни в енергетичному секторі, нарівні з
"зеленим тарифом".
Основною причиною розробки програми є підвищення
цін на всі види комунальних послуг: тепло, воду, газ,
електрику, яке поетапно здійснюється за 2014-2016 р.
У таких умовах встановлення котлів тривалого горіння
або утеплення свого будинку теплоізолюючими
матеріалами дозволить українцям значно заощадити.
При цьому відсутні для проведення утеплювальних
заходів кошти можуть бути отримані у вигляді
банківського кредиту.
Суть програми полягає в тому, що держава надає
громадянам гарантію відшкодування частини коштів,
витрачених на утеплення будинку або квартири.

8. Субсидія призначається на оплату користування житлом або його утримання та комунальними послуг (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведе

Субсидія призначається на оплату користування
житлом або його утримання та комунальними
послуг (водо-, тепло-, газопостачання,
водовідведення, електроенергія, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот), а також
один раз на рік субсидія готівкою на придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива.
Право на отримання житлових
субсидій мають
домогосподарства, у яких
витрати на оплату житловокомунальних послуг виходячи із
соціальної норми житла та
соціальних нормативів
користування послугами з
урахуванням пільг перевищують
розмір визначеного Кабінетом
Міністрів України обов’язкового
відсотка платежу.

9. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

Відповідно до Закону України “Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям” право на державну
соціальну допомогу мають малозабезпечені сім’ї, або
одинокі особи, чи кілька осіб, які проживають разом і
об’єднанні законними правами та обов’язками щодо
утримання та які з поважних або незалежних від них причин
мають середньомісячний сукупний доход нижчий від
встановленого законодавством прожиткового мінімуму для
сім’ї.
До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на
повному державному утриманні.
Для кожної дитини, яка входить до складу сім’ї, рівень
забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10%, а
на дитину, мати якої отримує допомогу одинокої матері, та
для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами
І чи ІІ групи, - на 20%.
Для кожної дитини в малозабезпеченій багатодітній сім’ї,
в якій виховується 3 або більше дітей віком до 16 років (учнів
до 18 років), рівень забезпечення прожиткового мінімуму
збільшується на 20%.

10. Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі

Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка
проживає разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного
розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу
потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним
Допомога на догляд надається особі, яка прописана, проживає
на одній житловій площі з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, який за висновком лікарської комісії
медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, і
здійснює догляд за ним.
Допомога на догляд надається у розмірі 10% прожиткового
мінімуму для працездатної особи.
Допомога на догляд призначається на 6 місяців і виплачується
щомісяця.

11. Дякую за увагу!

English     Русский Правила