НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ
Організація служби військ у підрозділі покладена на їх командирів.
Організація внутрішньої служби в частині покладена на командира військової частини і повинна здійснюватися у суворої відповідності до ст
ЗМІНА ВАРТИ
ЧАТОВИЙ НА ПОСТУ № 1
Чатовий на посту
Підготовка варти поділяється на три єтапи:
9.49M
Категория: Военное делоВоенное дело

Зміст, основні завдання служби військ в частині, підрозділі

1.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК
ІМ.ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО
Кафедра управління повсякденною діяльністю військ
та тилового забезпечення
ЛЕКЦІЯ
з дисципліни:
“Основи військового управління (в т. ч. управління повсякденною
діяльністю підрозділів)”
ТЕМА 3:
Організація служби військ у
підрозділі.
Заняття 1. Зміст,
основні завдання служби
військ в частині, підрозділі.

2. НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Організація служби військ у
підрозділі. Основні положення.
2. Організація внутрішньої
служби в частині. Основні
положення.
3.
Організація
вартової
служби. Основні положення.

3.

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1.
Статути Збройних Сил України. Затверджені Законами України від
24.03.1999 року № 548 із змінами та доповненнями, внесеними Законами України
№2171 від 21.12.2000, №662 від 03.04.03, №744 від 15.05.03, №1420 від 03.02.04
2.
Наказ Міністра оборони України від 18.04.2000року № 105 “ Про
затвердження Інструкції про організацію вартової служби у Збройних Силах
України .”
3.
Наказ Міністра оборони України від 20.04.2001року № 125 “ Про
затвердження Положення про воєнізовану охорону об’єктів Збройних Сил України
та Інструкції з організації та несення служби воєнізованою охороною на об’єктах
Збройних Сил України. ”
4.
Наказ Міністра оборони України від 23. 05. 2005року № 277 “ Про
затвердження Положення про сторожову охорону об’єктів Збройних Сил України
та Інструкції з організації та несення служби сторожовою охороною на об’єктах
Збройних Сил України .”
5.
Наказ Міністра оборони України від 29. 06.2005року № 359 “ Про
затвердження Інструкції про організацію обліку, зберігання і видачі стрілецької
зброї та боєприпасів у Збройних Силах України. ”
6.
Методичний посібник з основних питань організації повсякденної
діяльності військ (сил).” 2007р.
7.
Біла книга 2013.

4.

1. Організація служби
військ
у
підрозділі.
Основні положення.

5.

Служба військ – це комплекс
заходів, спрямованих на
забезпечення необхідних умов
життя, бойового навчання,
побуту, збереження здоров’я
військовослужбовців,
підтримання бойової готовності,
статутного порядку, військової
дисципліни.

6.

Служба військ у Збройних Силах
України базується на положеннях
статутів Збройних Сил України,
наказів і директив Міністра
оборони України та начальника
Генерального штабу Збройних Сил
України, бездоганному знанні і
суворому виконанні усіма
військовослужбовцями своїх
службових обов'язків.

7.

Структурні підрозділи служби військ у Збройних
Силах України Структурними підрозділами служби
військ є:
-у Генеральному штабі Збройних Сил України —
Управління служби військ Генерального штабу Збройних
Сил України;
-у штабах видів Збройних Сил України, оперативних
командувань, об'єднань, в управліннях (штабах)
військових навчальних закладів — відділи (відділення),
групи.
В інших органах військового управління, де структурні
підрозділи (службові особи) служби військ не передбачені
штатом, наказами відповідних командирів (начальників)
виконання їхніх обов'язків за сумісництвом покладається
на одного з офіцерів.

8.

Зміст служби військ включає в себе:
- організацію повсякденного життя і діяльності
військової частини, підрозділів і
військовослужбовців (внутрішня служба);
- забезпечення додержання військової дисципліни
особовим складом гарнізону, необхідних умов для
повсякденного життя та підготовки військових
частин, проведення гарнізонних заходів (гарнізонна
служба);
- організацію надійної охорони та оборони важливих
військових об’єктів, бойових прапорів та осіб, яких
утримують на гауптвахті або в дисциплінарному
батальйоні (частині) (вартова служба).

9.

Основною метою в належній
організації служби військ
являється створення
найбільш сприятливих умов
для планомірної ефективної
діяльності та нормального
побуту військових частин і
підрозділів.

10. Організація служби військ у підрозділі покладена на їх командирів.

11.

Основними
завданнями
служби військ у підрозділі є :
- організація і підтримання внутрішнього порядку у підрозділі ;
- правильний розподіл часу і контроль за точним виконанням
розпорядку дня ;
- визначення, підготовка і несення служби особовим складом
добового наряду;
- організація надійної охорони і оборони місць розміщення і
об’єктів підрозділів ;
- організація і проведення заходів, які спрямовані на підтримання
військової дисципліни і порядку ;
-турбота про здоров’я і побут військовослужбовців , контроль за регулярністю
проведення санітарно – гігієнічних норм, виконанням основних положень статутів
Збройних Сил України та керівних документів.

12.

2. Організація внутрішньої
служби в частині. Основні
положення.

13. Організація внутрішньої служби в частині покладена на командира військової частини і повинна здійснюватися у суворої відповідності до ст

Організація внутрішньої служби в
частині покладена на командира
військової частини і повинна
здійснюватися у суворої
відповідності до статуту
ВНУТРІШНЬОЇ СЛУЖБИ
ЗБРОЙНИХ СИЛ
УКРАЇНИ

14.

Цей Статут визначає :
- загальні права та обов'язки
військовослужбовців Збройних Сил
України і їх взаємовідносини;
- обов'язки основних посадових осіб
частини і її підрозділів;
- правила внутрішнього порядку у
військовій частині та її
підрозділах.

15.

Внутрішня служба - це система
заходів, що вживаються для
організації повсякденного
життя і діяльності військової
частини, підрозділів та
військовослужбовців згідно з
цим Статутом та іншими
нормативно-правовими актами.

16.

Внутрішня служба здійснюється з
метою : - підтримання у військовій
частині порядку та військової
дисципліни, належного моральнопсихологічного стану, які забезпечують
постійну бойову готовність та якісне
навчання особового складу, збереження
здоров'я військовослужбовців,
організоване виконання інших завдань.
Вимоги цього Статуту зобов'язаний знати
й сумлінно виконувати кожен
військовослужбовець.

17.

Внутрішньою службою у військових частинах
та підрозділах керують їх командири.
У разі розташування в одному приміщенні
кількох підрозділів, командири яких не
мають спільного безпосереднього
начальника, керівництво внутрішньою
службою наказом командира військової
частини покладається на командира
одного з цих підрозділів.
Безпосереднім організатором внутрішньої
служби у військовій частині є начальник
штабу, а в роті - старшина роти.

18.

Відповідальність за стан внутрішньої
служби у військових частинах
покладається на всіх прямих
начальників, які повинні надавати
допомогу підпорядкованим
військовим частинам і підрозділам
в організації та забезпеченні
виконання вимог внутрішньої служби
і систематично перевіряти її стан.

19.

20.

21.

22.

Організація внутрішньої служби
передбачає
здійснення
наступних
заходів:
- контроль за дотриманням правил
розміщення військовослужбовців;
- організація пропускного режиму на
територію військових частин та
підрозділів;
- контроль за організацією обліку і
забезпечення надійного зберігання
зброї та боєприпасів у місцях
несення служби;

23.

- забезпечення належного рівня виконавської
дисципліни і контролю за виконанням вимог
нормативних документів та рішень з питань, що
стосуються організації служби військ;
- перевірка стану внутрішньої служби у
підпорядкованих військових частинах
(підрозділах) та надання допомоги підпорядкованим
командирам і штабам з цих питань;
-забезпечення виконання особовим складом
розпорядку дня, розкладу занять, заходів безпеки під
час несення служби у добовому наряді, додержання
ним правил носіння військової форми одягу;

24.

Для підтримання внутрішнього порядку, охорони
об’єктів а також виконання інших обов'язків
внутрішньої служби у в/ч і підрозділах призначається
добовий наряд.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

3. Організація вартової
служби.
Основні положення.

52.

Організація вартової служби в
частині покладена на командира
військової частини і повинна
здійснюватися у суворої
відповідності до статуту
ГАРНІЗОННОЇ ТА ВАРТОВОЇ
СЛУЖБ ЗБРОЙНИХ СИЛ
УКРАЇНИ

53.

Цей Статут визначає організацію і
порядок несення гарнізонної та
вартової служб, права і обов'язки
посадових осіб гарнізону та
військовослужбовців, які
залучаються для несення цих служб.
Статут обов'язковий для всіх
військових частин, штабів,
організацій, установ і військовонавчальних закладів Збройних Сил

54.

Військові частини, штаби,
організації, установи та
військово-навчальні заклади
(далі - військові частини)
Збройних Сил України,
розташовані постійно чи
тимчасово в населеному пункті
(пунктах) або поза ним (ними),
становлять гарнізон.

55.

У кожному гарнізоні
організовується гарнізонна і
вартова служби.
Гарнізонна служба покликана
забезпечувати додержання високої
військової дисципліни особовим
складом гарнізону, необхідні умови
для повсякденного життя та
підготовки військових частин,
проведення гарнізонних заходів за їх
участю.

56.

Вартова служба
призначається для надійної
охорони та оборони
важливих військових
об'єктів, Бойових Прапорів
та осіб, яких тримають на
гауптвахті або в
дисциплінарному батальйоні
(частині).

57.

58.

Несення вартової служби є
виконанням бойового завдання і
вимагає від особового складу
точного дотримання всіх положень,
визначених цим Статутом, високої
пильності, непохитної рішучості та
розумної ініціативи.
Особи, винні в порушенні правил
несення вартової служби, несуть
дисциплінарну або кримінальну
відповідальність.

59.

60.

61. ЗМІНА ВАРТИ

62. ЧАТОВИЙ НА ПОСТУ № 1

63. Чатовий на посту

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70. Підготовка варти поділяється на три єтапи:

Перший етап. За дві - три доби до
заступання у наряд командиром роти або
батальйону (дивізіону) із залученням
заступника
командира
роти
або
батальйону (дивізіону) по роботі с
особовим складом, командирів взводів,
призначеного
начальника
варти,
старшини підрозділу та санітарного
інструктора - здійснюється добір і
розподіл особового складу згідно з
табелем постів.

71.

Другий
етап.
Напередодні
дня
заступання
військовослужбовців у наряд у години, які визначені
розпорядком дня військової частини, з особовим
складом у класі для підготовки варт проводяться
теоретичні заняття з вивчення положень статутів,
особливих обов'язків чатових, матеріальної частини
стрілецької зброї та заходів безпеки при поводженні з
нею.
На
електрифікованих
макетах
об'єктів,
що
охороняються, відпрацьовуються порядок взаємодії
між чатовим і резервною групою варти, а також
особовим складом варти та черговим підрозділом
(підрозділом посилення варти) у разі виникнення
екстремальних ситуацій, нападу на варту, об’єкти, що
охороняються.

72.

Третій етап. Практичні заняття з особовим складом
варти проводяться у день заступання в наряд у
вартовому містечку військової частини.
На заняттях відпрацьовуються порядок дій чатових
на посту, застосування ними зброї, відбиття нападу
на вартове приміщення, об’єкти, що охороняються,
та зміну, яка прямує на пости та з постів, порядок
зміни чатових, приймання та здавання поста,
прийоми рукопашного бою, дії та порядок
застосування засобів пожежогасіння; порядок
заряджання та розряджання зброї, вивчення її
матеріальної частини та заходів безпеки при
поводженні з нею, інші питання, що враховують
особливості практичного несення служби.

73.

ПЕРЕВІРКА ВАРТ
Командирами рот (батарей) та їх заступниками - кожна варта, яка
призначена від роти (батареї), не менше двох разів на добу, з них
один раз вночі;
Командирами батальйонів (дивізіонів) - кожна варта, яка
призначена від батальйону (дивізіону), не менше двох разів на добу,
з них один раз вночі;
Командирами військових частин - кожна підпорядкована варта, не
менше одного разу на тиждень. Перевірка варт командирами у
випадку розташування підпорядкованих військових частин у
декількох військових містечках, що дислоковані на значній відстані
від управлінь, здійснюється під час роботи у цих військових
частинах;
Начальниками гарнізонів і посадовими особами гарнізону - кожна
підпорядкована варта, не менше одного разу на місяць;

74.

Дякую
за
Дякую за увагу !
увагу !
English     Русский Правила