1.42M

Іван Мікалаевіч Пташнікаў

1.

Андраюк, С. А. Ад роднай зямлі / Серафім Андраюк // Полымя. —
2002. — № 9-10. — С. 269-295.
Андраюк, С. А. Біяграфія ў трагічным гістарычным кантэксце /
Серафім Андраюк // Полымя. — 2007. — № 10. — С. 142-154.
Андраюк, С. А. Чалавек на зямлі: нарыс творчасці Івана Пташнікава /
Серафім Андраюк. — Мінск : Маст. літ., 1988. — 254 с.
Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя: у 4 т. / Нац. акад.
навук Беларусі, Аддзяленне гуманіт. навук і мастацтваў, Ін-т літ. імя
Я. Купалы. — Мінск : Беларус. навука, 2002. — Т. 4, кн. 1: 1966-1985.
— 926,*1+ с. — Пра І. Пташнікава на с. 490-520.
Далідовіч, Г. З’ява / Генрых Далідовіч // Полымя. — 1982. — № 4. — С. 217-224.
Іван Пташнікаў (нар. 1932) // Беларуская літаратурная спадчына:
анталогія: у 2 кн. / уклад.: П. М. Лапо *і інш.+. —Мінск, 2011. — Кн. 2.
— 943, *1+ с. — Пра І. Пташнікава на с. 418.
Іван Пташнікаў // Беларускія пісьменнікі (1917-1990): даведнік /
склад. А. К. Гардзіцкі; навук. рэд. А. Л. Верабей. — Мінск, 1994. — С. 445-446.
Макмілін, А. Беларуская літаратура ў 50-60-я гады XX стагоддзя:
*манагр.+ / Арнольд Макмілін; пер.з англ. А. Літвіноўскай. — Мінск :
Беларус. кнігазбор, 2001. — 330,*1+ с. — Пра І. Пташнікава на с. 233-245.
Палтаран, В. Чалавек на вятрах часу / Вера Палтаран // Полымя. —
1973. — № 8. — С. 174-185.
Пташнікаў Іван // Беларускія пісьменнікі: біябібліягр. слоўнік: у 6 т. /
Ін-т літ. імя Я. Купалы Акад. навук Беларусі, Беларус. Энцыкл.; рэд.
кал.: І. Э. Багдановіч *і інш.+. — Мінск, 1995. – Т.5. — С. 75-79.
Пташнікаў Іван Мікалаевіч // Беларуская Савецкая Энцыклапедыя: у
12 т. / Акад. навук БССР; Гал. рэд. Беларус. Сав. Энцыкл.; рэдкал.: П.
У. Броўка (гал. рэд.) *і інш.+. — Мінск, 1975. — Т. 8. — С. 622.
Пташнікаў Іван Мікалаевіч // Беларуская ССР: кароткая энцыкл.: у 5
т. / рэдкал.: І. П. Шамякін (гал. рэд.) *і інш.+. — Мінск, 1981. — Т. 5. —
С. 493-494.
Пташнікаў Іван Мікалаевіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. /
Беларус. энцыкл.; рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) *і інш.+. — Мінск, 2001. — Т.
13. — С. 109.
Пташнікаў Іван Мікалаевіч // Памяць: Лагойскі раён: гіст.-дак.
хроніка Лагойскага раёна: у 2 кн. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) *і
інш.+. — Мінск, 2004. — Кн. 2. — С. 327-329.
Пташников Иван Николаевич // Большая Советская энциклопедия:
*в 30 т.+ / науч.-ред. совет: А. М. Прохоров (гл. ред.) *и др.+. — 3-е
изд. — Москва, 1975. — Т. 21. — С. 204.
Пташников Иван Николаевич
// Республика Беларусь:
энциклопедия: в 6 т. / редкол.: Г. П. Пашков (гл. ред.) *и др.+. — Минск, 2008. —
Т. 6. — С. 321.
Федарэнка, А. Іван Пташнікаў / Андрэй Федарэнка // Маладосць. —
2007. — №11. — С. 134.
Юрэвіч, У. З глыбінь душы чалавечай / Уладзімір Юрэвіч //
Маладосць. — 1982. — №10. — С. 165-172.
Іван Мікалаевіч Пташнікаў
(нар. 7 кастрычніка 1932, в. Задроздзе Плешчаніцкага р-на, цяпер
у Лагойскім р-не) .
http://csl.bas-net.by
Беларускі пісьменнік.
Нарадзіўся ў сялянскай сям'і. Да вайны скончыў 3 класы
Задроздзенскай пачатковай школы. Пасля вайны —
Крайскую сямігодку (1948), Плешчаніцкую беларускую
сярэднюю школу (1951). Працаваў у рэдакцыі
плешчаніцкай раённай газеты «Ленінец», настаўнікам
Лонваўскай пачатковай школы. Скончыў аддзяленне
журналістыкі філалагічнага факультэта БДУ (1957).
Рэдактар мастацкай літаратуры ў Дзяржаўным
выдавецтве БССР (1957—1958), рэдактар аддзела прозы
часопіса «Маладосць» (1958—1962), з 1962 — рэдактар
аддзела прозы часопіса «Полымя». Член СП БССР (з
1959).Узнагароджаны ордэнам «Знак Пашаны» і
медалём. Заслужаны работнік культуры Беларускай ССР
(1984). Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР імя Якуба Коласа
(1978) за аповесць «Найдорф».
http://www.gdz.su/Uploads/Writers/ptashnikov.jpg
http://cdn.photocentra.ru/images/main3/39898_main.jpg
http://www.newsvm.com/images/1/32/88/20.jpg
Аб жыцці і творчасці пісьменніка
80 гадоў з дня нараджэння
пісьменніка
Iвана Пташнiкава
Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Я.Коласа НАН
Беларусі
працуе: з 8.45 да 20.00
субота: з 10.00 да 18.00
нядзеля—выхадны
У летні час: з 8.45 да 17.30
субота, нядзеля—выхадны
Санітарны дзень—першая пятніца кожнага месяца
Адрас: 220072, г.Мінск, вул. Сурганава, д. 15
Праезд: да станцыі метро “Акадэмія навук”
Тэлефон: (+375 17) 284-14-28
E-mail: [email protected]
Сайт: http://csl.bas-net.by
Twitter: twitter.com/#!/Csl_By
Facebook: http://www.facebook.com/CSL.by
Юбілейная выстава
кастрычнік, 2012

2.

Творы
Пташнікаў, І. М. Збор твораў: у 4 т. / Іван Пташнікаў. — Мінск : Маст. літ., 1990-1992. — 4 т.
Пташнікаў, І. М. Выбраныя творы: у 2 т. / Іван Пташнікаў. — Мінск : Маст. літ., 1980. — 2 т.
Пташнікаў, І. М. Зерне падае не на камень: апавяданні і аповесці / Іван Пташнікаў. —
Мінск : Дзяржвыд БССР, 1959. — 250 с.
Пташнікаў, І. М. Чакай у далёкіх Грынях: раман / Іван Пташнікаў. — Мінск : Дзяржвыд
БССР, 1962. — 340 с.
Пташнікаў, І. М. Сцяпан Жыхар са Сцешыц: апавяданні / Іван Пташнікаў. — Мінск :
Беларусь, 1966. — 200 с.
Пташнікаў, І. М. Тартак. Лонва: аповесці / Іван Пташнікаў. — Мінск : Беларусь, 1970. —
431 с.
Пташнікаў, І. М. Найдорф: аповесць / Іван Пташнікаў. — Мінск : Маст. літ., 1976. — 236 с
Пташнікаў, І. М. Алёшка / Іван Пташнікаў // Такія сэрцы ў нас: паэзія і проза / уклад. Г.
Далідовіча, В. Зуёнка. — Мінск , 1980. — С.182-193.
Пташнікаў, І. М. Алімпіяда: (воблакі шасцідзесятых): раман / Іван Пташнікаў. — Мінск :
Маст. літ., 1985. — 623 с.
Пташнікаў, І. М. Эфка / Іван Пташнікаў // Апавяданні пра Вялікую Айчынную / склад. С. А.
Андраюка. — Мінск , 1985. — С. 525-542.
Пташнікаў, І. М. Мсціжы: раман / Іван Пташнікаў. — Мінск : Маст. літ., 1986. — 351,*1+ с.
Пташнікаў, І. М. Львы: апавяданні / Іван Пташнікаў. — Мінск : Юнацтва, 1991. — 216 с.
Пташнікаў, І. М. Тартак: аповесць і апавяданні / Іван Пташнікаў — Мінск : Маст. літ.,
2000. — 459,*3+ с.
Пташнікаў, І. М. Алені / Іван Пташнікаў // Жаўранкі над полем: апавяданні / уклад. А. М.
Бадак. — Мінск, 2001. — С. 279-298.
Пташнікаў, І. М. Пагоня: аповесць, апавяданні / Іван Пташнікаў. — Мінск : Маст. літ.,
2009. — 444, *2+ с.
Пераклады твораў
на англійскую мову
Ptashnikau, I. The deer / Ivan Ptashnikau // Colours of the native country: stories by byelorussian writers. — Minsk, 1972. — P. 204-231.
на балгарскую
Пташникав И. Тартак / Иван Пташникав // Белоруски повести / състав. В. Никифорович.
— Варна, 1978. — С. 13-242.
Пташников И. Бежанката / Иван Пташников // Под шепота на дъбовете: раскази за
белоруското съветско село / състав. С. Владимиров; прев. от белорус. — София, 1981. — С. 121-131.
на латышскую
Ptašņikavs, I. Kalistriene / Ivans Ptašņikavs // Nams saules pusē / sast. Č. Kindzulis. — Rīgā,
1960. — S. 214-231.
на польскую
Moje niedżwiedzie i inne opowiadania białoruskie / wybrał, przełożył i wstępem opatrzył Jan
Huszcza. — Łόdź : Wydawnictwo Łόdzkie, 1974. — 447 s. — Iwan Ptasznikau: s. 330-366.
на рускую
Пташников И. П. Жди в далёких Гринях: роман / Иван Пташников; *авториз. пер. с
белорус. М. Горбачева+. — Москва : Сов. писатель, 1966. — 343 с.
Пташников И. П. Зерна падают не на камень: повесть и рассказы / Иван Пташников;
авториз. пер. с белорус. Н. Еремушкина. — Москва : Сов. писатель, 1963. — 296 с.
Пташников И. П. Калистриха / Иван Пташников // Белорусские рассказы / сост.: Д.
Бородич; авториз. пер. с белорус. — Москва, 1962. — С. 557-574.
Пташников И. П. Лонва: повесть и рассказы / Иван Пташников; *пер. с белорус.+. —
Минск : Беларусь, 1967. — 343 с.
Пташников И. П. Найдорф: повесть / Иван Пташников; авториз. пер. с белорус. В.
Щедриной. — Москва : Сов. писатель, 1977. — 256 с.
Пташников И. П. Олени / Иван Пташников // Березы на шляху: белорус. рассказы / пер. с
белорус.; ред. кол.: А. А. Жук *и др. +. — Москва, 1980. — С. 272-287.
Пташников И. П. Олимпиада (облака шестидесятых): роман / Иван Пташников; авториз.
пер. с белорус. В. Кудинова. — Москва : Сов. писатель, 1987. — 448 с.
Пташников И. П. Тартак. Мстижи: повесть, роман, рассказы / Иван Пташников; ред. кол.:
И. А. Брыль *и др.+; авториз. пер. с белорус. — Минск : Маст. літ., 1989. — 608 с.
на французскую
Ptachnikav, I. Les cerfs / Ivan Ptachnikav // Nouvelles d´auteurs biélorusses: traduit du biélorusse / trad.: S. Batoura, M. Déchévitsyne. — *Minsk+, 1976. — S. 235-260.
Іван Пташнікаў – перакладчык
Лакснес, Х. Атамная база: раман / Халдар Лакснес; пер. з ісландскай І. Пташнікава. — Мінск :
Маст. літ., 1991. — 198,*1+ с.
Маравія, А. Пагарда: раман / Альберта Маравія; рэдкал. : С. Андраюк *і *інш.+; пер. з
італьянскай І. Пташнікава. — Мінск : Маст. літ., 1989. — 237 с.
Літаратурная крытыка
Андраюк, С. А Вывяраючы жыццем: *крыт. артыкулы+ / Серафім Андраюк. — Мінск : Маст. літ.,
1976. — 222 с. — Пра творчасць І. М. Пташнікава на с. 66-108.
Андраюк, С. А. Жыцце. Літаратура. Героі / С. А. Андраюк; Акад. навук Беларус. ССР, Ін-т літ. імя
Я. Купалы; *рэд. П. К. Дзюбайла+. — Мінск : Навука і тэхніка, 1973. — 176 с. — Пра творчасць І. М. Пташнікава на
с. 20-30.
Андраюк, С. А. Жыць чалавекам: літ.-крытыч. артыкулы / Серафім Андраюк. — Мінск : Маст.
літ., 1983. — 271 с. — Пра творчасць І. М. Пташнікава на с. 12-20.
Андраюк, С. А. Пісьменнікі. Кнігі: літ.-крытыч. артыкулы / Серафім Андраюк.— Мінск : Маст.
літ., 1997. — 317,*2+ с. — Пра творчасць І. М. Пташнікава на с. 154-177.
Андраюк, С. А. Традыцыі і сучаснасць / С. А. Андраюк; Акад. навук Беларус. ССР, Ін-т літ. імя Я.
Купалы; *рэд. П. К. Дзюбайла+. — Мінск : Навука і тэхніка, 1981. — 256 с. — Пра творчасць І. М.
Пташнікава на с. 147-152, 220-234, 243-244.
Беларуская літаратура і праблемы сучаснасці / І. Я. Навуменка *і інш.+; Акад. навук БССР, Ін-т
літ. імя Я. Купалы. — Мінск : Навука і тэхніка, 1978. — 256 с. — Пра творчасць І. М. Пташнікава на с. 99-114.
Беларуская савецкая проза: апавяданне і нарыс: *манаграфія+ / Акад. навук БССР, Ін-т літ. імя
Я. Купалы.; рэд. : В. В. Барысенка, П. К. Дзюбайла. — Навука і тэхніка, 1971. — 327 с. — Пра
творчасць І. М. Пташнікава на с. 186-188, 213-214.
Беларуская савецкая проза: раман і аповесць / Акад. навук БССР, Ін-т літ. імя Я. Купалы; рэд. :
В. В Барысенка, П. К. Дзюбайла. — Мінск : Навука і тэхніка, 1971. — 431 с. — Пра творчасць І.
М. Пташнікава на с. 292-294, 331, 339.
Бечык, В. Л. Свет жывы і блізкі: літ.-крытыч. артыкулы / Варлен Бечык. — Мінск : Маст. літ.,
1974. — 207 с. — Пра творчасць І. М. Пташнікава на с. 106-132.
Вобраз – 85: літ.-крытыч. артыкулы / склад. А. Яскевіч; рэдкал. : Н. Пашкевіч (рэд.) *і інш.+. —
Мінск : Маст. літ., 1985. — 254 с. — Пра творчасць І. М. Пташнікава на с. 55, 57-61.
Гарадніцкі, Я. А. Паэтыка беларускай літаратуры XX стагоддзя: суб'ектна-аб'ектныя
суадносіны / Я. А. Гарадніцкі; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я.
Купалы. — Мінск : Беларус. навука, 2010. — 329, *2+ с. — Пра творчасць І. М. Пташнікава на с. 279-296.
Герцовіч, Я. Б. Пісьменнікі, кнігі, героі: літ.-крытыч. артыкулы / Якаў Герцовіч. — Мінск :
Беларусь, 1966. — 186 с. — Пра творчасць І. М. Пташнікава на с. 132-140.
Гурэвіч, Э. С. Пафас гераізму: сучасная савецкая проза аб Вялікай Айчыннай вайне / Э. С.
Гурэвіч; Акад. навук Беларус. ССР, Ін-т літ. імя Я. Купалы; *рэд. П. К. Дзюбайла+. — Мінск :
Навука і тэхніка, 1979. — 208 с. — Пра творчасць І. М. Пташнікава на с. 162-167, 189-190.
Дзюбайла, П. К. Вобраз нашага сучасніка ў беларускай прозе / П. К. Дзюбайла; Акад. навук
Беларус. ССР, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск : Навука і тэхніка, 1978. — 192 с. — Пра творчасць
І. М. Пташнікава на с. 57-59.
Дзюбайла, П. К. Наш сучаснік ― у жыцці літаратуры / П. К. Дзюбайла; Акад. навук Беларус.
ССР, Ін-т літ. імя Я. Купалы; *навук. рэд. Э. С. Гурэвіч+. — Мінск : Навука і тэхніка, 1984. — 70 с.
— Пра творчасць І. М. Пташнікава на с. 11-14, 26.
Дзюбайла, П. К. Праблемы стылю ў сучаснай беларускай прозе / П.К. Дзюбайла; Акад. навук
Беларус. ССР, Ін-т літ. імя Я. Купалы; *рэд. В. В. Барысенка+. — Мінск : Навука і тэхніка, 1973. —
170 с. — Пра творчасць І. М. Пташнікава на с. 90-102.
Дзюбайла, П. К. Праблемы сучаснай беларускай прозы / П. К. Дзюбайла, В. П. Жураўлёў, М. П.
Луфераў; Акад. навук Беларус. ССР, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск : Навука і тэхніка, 1967. —
268 с. — Пра творчасць І. М. Пташнікава на с. 260-266.
Дзюбайла, П. К. У вялікай дарозе: літ.-крытыч. артыкулы / Павел Дзюбайла. — Мінск : Маст.
літ., 1981. — 191 с. — Пра творчасць І. М. Пташнікава на с. 116-120, 148-150.
Жураўлёў, В. П. Структура твора: рух сюжэтна-кампазіцыйных форм / В. П. Жураўлёў; Акад.
навук БССР, Ін-т літ. імя Я.Купалы; *рэд. І. Я. Навуменка+. — Мінск : Навука і тэхніка, 1978. — 311
с. — Пра творчасць І. М. Пташнікава на с. 299-300.
Каваленка, В. А. З пазіцый сучаснасці: (агульны працэс літ. развіцця) / В. А. Каваленка; рэд.
кал.: М. А. Лазарук (старш.) * і інш.+. — 2-е выд., перапрац. і дапоўн. — Мінск : Нар. асвета,
1982. — 192 с. — Пра творчасць І. М. Пташнікава на с. 78-79, 125, 128, 163-164.
Каваленка, В. А. Шляхі развіцця беларускай савецкай прозы: агульны рух і галоўныя
тэндэнцыі / В. Каваленка, М. Мушынскі, А. Яскевіч; Акад. навук БССР, Ін-т літ. імя Я. Купалы. —
Мінск : Нар.асвета, 1972. — 207 с. — Пра творчасць І. М. Пташнікава на с. 223-224, 245-246, 257.
Кучар, А. Літаратурна-крытычныя артыкулы: выбранае / Алесь Кучар. — Мінск : Маст. літ.,
1980. — 383 с. — Пра творчасць І. М. Пташнікава на с. 357-360, 368-377.
Лецка, Я. Р. Выхаваўчая роля літаратуры / Я. Р. Лецка; Акад. навук Беларус. ССР, Ін-т літ. імя Я.
Купалы. — Мінск : Навука і тэхніка, 1980. — 208 с. — Пра творчасць І. М. Пташнікава на с. 138-144.
Лужанін, М. З ранку да вечара: роздумы; водгукі; накіды партрэтаў / Максім Лужанін. —
Мінск : Маст. літ., 1978. — 447 с. — Пра творчасць І. М. Пташнікава на с. 179-181.
Мартынава, Э. М. Мастацкая дэталь у літаратурным творы: на матэрыяле сучаснай беларус.
прозы / Э. М. Мартынава; Акад. навук Беларус. ССР, Ін-т літ. імя Я. Купалы; *рэд. Н. С. Перкін+.
— Мінск : Навука і тэхніка, 1977. — 167 с. — Пра творчасць І. М. Пташнікава на с. 76-104.
Мартынава, Э. М. Мастацкая дэталь у літаратурным творы: на матэрыяле сучаснай беларус.
прозы / Э. М. Мартынава; Акад. навук Беларус. ССР, Ін-т літ. імя Я. Купалы; *рэд. Н. С. Перкін+.
— Мінск : Навука і тэхніка, 1977. — 167 с. — Пра творчасць І. М. Пташнікава на с. 76-104.
Перкін, Н. С. Абсягі думкі: літ.-крытыч. артыкулы / Навум Перкін; *склад. С. Я. Перкіна+.
— Мінск : Маст. літ., 1980. — 288 с. — Пра творчасць І. М. Пташнікава на с. 48-49, 79-80.
Перкин, Н. С. В семье братских литератур / Н. С. Перкин; Акад. наук Белорус. ССР, Ин-т
лит. им. Я. Купалы; *ред. П. У. Бровка+ — Минск: Наука и техника, 1967. — 187с. — О
творчестве И. Пташникова на с. 182-183.
Савік, Л. С. Адчуванне часу: тэма вёскі ў сучаснай беларускай прозе / Л. С. Савік; Акад.
навук Беларус. ССР, Ін-т літ. імя Я. Купалы; *рэд. П. К. Дзюбайла+. — Мінск : Навука і
тэхніка, 1981. — 182 с. — Пра творчасць І. М. Пташнікава на с. 124-131.
Яскевіч, А. С. У свеце мастацкага твора / Алесь Яскевіч. — Мінск : Маст. літ., 1977. —
207 с. — Пра творчасць І. М. Пташнікава на с. 88-91, 103-106.
***
Васючэнка, П. В. Вачамі дзяцінства / П. В. Васючэнка // Беларуская літаратура: міжвуз.
зб. / М-ва выш. і сярэд. спец. адукацыі БССР, Гомел. дзярж. ун-т. — Мінск, 1985. — Вып.
13. — Пра творчасць І. М. Пташнікава на с. 42-49.
Івашчанка, В. Чалавек на вайне і дома / Вячаслаў Івашчанка // Полымя. – 1978. – № 4.
– Пра творчасць І. М. Пташнікава на с. 198-213.
Кір’якова, С. В. Моўныя сродкі стварэння экспрэсіўнасці дзеяслова ў творах І.
Пташнікава / С. В. Кір’якова // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга
Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час: зб. навук. арт. / Мва адукацыі Рэсп. Беларусь, УА «Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны», *і інш.+. — Вып. 2. — Гомель,
2009. — С. 166-169.
Кір’якова, С. В. Сінтаксічныя сродкі выяўленчай выразнасці ў творчасці І. Пташнікава /
С. В. Кір’якова // Дни студенческой науки: материалы XXXVIII студ. науч.-практ. конф.
УО "ГГУ им. Ф. Скорины" (23-24 апр. 2009 года): в 2 ч. / М-во образования Респ.
Беларусь, УО "Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины", Центр. совет по науч.-исслед. работе
студентов. — Гомель, 2009. — Ч. 2. — С. 65-66.
Міхалевіч, А. Г. Канструкцыі з паўторам у беларускай мастацкай прозе / А. Г. Міхалевіч,
Н. Р. Мордас // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук:
материалы науч.-практ. конф., Минск, 21 апр. 2011 г. / ЧУО "БИП – Ин-т правоведения";
*редкол.: С. Ф. Сокол, С. А. Самаль, В. К. Бонько+. — Минск, 2011. — Пра творчасць І. М. Пташнікава
на с. 285-286.
Міхалевіч, А. Г. Спецыфічныя фігуры экспрэсіўнага сінтаксісу ў беларускай мастацкай
прозе / А. Г. Міхалевіч // Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты
ўзаемадзеяння: зб. навук. артыкулаў: *матэрыялы II Міжнар. навук. канф., 17-18 лістап.
2011 г. / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, УА «Беларус. дзярж. пед. ун-т ім. М. Танка». —
Мінск, 2011. — Пра творчасць І. М. Пташнікава на с. 180-183.
Міхалевіч, А. Г. Стылістычная матываванасць ужывання канструкцый дыялектнага
сінтаксісу ў мастацкай прозе Івана Пташнікава / А. Г. Міхалевіч // Дыялекталогія і
гісторыя беларускай мовы: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, 15-16 крас. 2008 г. /
Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры ім. Я. Коласа і Я. Купалы. — Мінск, 2008. — С. 446-449.
Міхалевіч, А. Г. Экспрэсіўныя сінтаксічныя фігуры беларускай мастацкай прозы / А. Г.
Міхалевіч // Актуальные проблемы социально-экономических, правовых и гуманит.
наук: теория и практика: материалы науч.-практ. конф., Минск, 15 мая 2009 г. / ЧУО
"БИП – Ин-т правоведения". — Минск, 2009. — Пра творчасць І. М. Пташнікава на с. 304-306.
Нуждзіна, Т. С. Аб некаторых стылявых асаблівасцях аповесцей Івана Пташнікава / Т. С.
Нуждзіна // Беларуская літаратура: міжвуз. зб. / М-ва выш. і сярэд. спец. адукацыі
БССР, Гомел. дзярж. ун-т. — Мінск, 1977. — Вып. 5. — С. 47-56.
Нуждзіна, Т. С. Коласаўскія традыцыі ў творчасці І. Пташнікава / Т. С. Нуждзіна //
Беларуская літаратура: міжвуз. зб. / М-ва выш. і сярэд. спец. адукацыі БССР, Гомел.
дзярж. ун-т; рэдкал. : М. М. Грынчык (гал. рэд.) *і інш.+. — Мінск, 1981. — Вып. 9. — С. 103-112.
Нуждзіна, Т. С. Тэма Вялікай Айчыннай вайны ў сучаснай беларускай прозе (на
матэрыяле аповесцей Івана Пташнікава) / Т. С. Нуждзіна // Асаблівасці развіцця
літаратурнага працэсу ў Беларусі на сучасным этапе: матэрыялы рэспуб. навук.-тэарэт.
канф. / М-ва асветы БССР, Мінскі пед. ін-т ім. А. М. Горкага. — Мінск , 1979. — С. 49-53.
Няхай, М. В. Выпрабаванне на чалавечнасць (аб рамане Івана Пташнікава «Мсціжы») /
М. В. Няхай // Беларуская літаратура: міжвуз. зб. / М-ва выш. і сярэд. спец. адукацыі
БССР, Гомел. дзярж. ун-т. — Мінск, 1978. — Вып. 6. — С. 96-111.
Фарнальчык, Ф. Паміж Віліяй і Лонвай – пасля вайны / Фелікс Фарнальчык // Далягляды: літ. зб. /
уклад. А. Гардзіцкі; рэдкал. : Н. Гілевіч (гал. рэд.) *і інш.+. — Мінск, 1978. — Пра творчасць І. Пташнікава
на с. 303-304.
Шамякіна, Т. І. Адлюстраванне Вялікай Айчыннай вайны ў сучаснай беларускай прозе ( на прыкладзе
творчасці І. Чыгрынава, І. Пташнікава, М. Стральцова) / Т. І. Шамякіна // Асаблівасці развіцця
літаратурнага працэсу ў Беларусі на сучасным этапе: матэрыялы рэспуб. навук.-тэарэт. канф. / М-ва
асветы БССР, Мінскі пед. ін-т ім. А. М. Горкага. — Мінск , 1979. — С. 80-84.
Якушава, А. М. Лексічная спалучальнасць і семантыка слова ў мове беларускіх
мастацкіх твораў *І. П. Шамякіна, І. М. Пташнікава+ / А. М. Якушава // Беларуская лінгвістыка. —
Мінск, 2009. — Вып. 63. — С. 87-96.
Якушава, А. М. Лексічная спалучальнасць монасемантычных слоў ( на матэрыяле
аповесцей Івана Пташнікава) / А. М. Якушава // Надзённыя праблемы лексікалогіі і
анамастыкі славянскіх моў: матэрыялы II Міжнар. навук. канф., г. Мазыр, 22―23 крас.
2010 г. / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, УА “Мазырскі дзярж. пед. ун-т ім. І. П.
Шамякіна; *рэдкал.: В. В. Шур (адк. рэд.) і інш.+. — Мазыр, 2010. — С. 175-176.
Якушава, А. М. Семантычная струтура мікраполя «найменні прыродных з’яў» у сувязі з
атрыбутыўнай спалучальнасцю *на прыкладзе мовы твораў І. М. Пташнікава, І. П.
Шамякіна+ / А. М. Якушава // Беларуская лінгвістыка. — Мінск, 2010. — Вып. 64. — С. 67-77.
Якушава, А. М. Словаспалучальны патэнцыял лексемы як моўнай катэгорыі ў
мастацкім тэксце (на прыкладзе мовы твораў Івана Пташнікава і Івана Шамякіна) / А.
М. Якушава // Роднае слова. — 2012. — №8. — С. 72-74.
Якушава, А. М. Словаспалучэнні з дыялектным фларыстычным кампанентам у
мастацкай прозе Івана Пташнікава / А. М. Якушава // Дыялекталогія і гісторыя
беларускай мовы: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, 15-16 крас. 2008 г. / Нац.
акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры ім. Я. Коласа і Я. Купалы. — Мінск, 2008. — С. 493-498.
English     Русский Правила