17.02M

Phép trừ trong phạm vi 6 tiết 1

1.

TOÁN 1
Tập 1
CHƯƠNG II : PHÉP CỘNG PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI
10
Bài: Phép trừ trong phạm vi 6 (tiết 1 )

2.

Khởi động

3.

4.

Khám phá

5.

6-4=2

6.

5-3=2

7.

8.

9.

EM CÓ THỂ THỰC HIỆN TÍNH
BẰNG
ngón tay
que tính

10.

Thực hành - Luyện tập

11.

1
5
3
1

12.

Vận dụng

13.

TRÒ CHƠI

14.

3 -1=
4
5
6
2

15.

5-4=
1
2
3
4

16.

6-2=
3
4
5
6

17.

5-3=
1
6
2
3

18.

CẢM ƠN CÁC BẠN
ĐÃ GIẢI CỨU CHÚNG TỚ!

19.

20.

Hoc10 chúc các em học tốt!
English     Русский Правила