30.95M
Категория: БиологияБиология

Форми поведінки тварин: соціальна поведінка. Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Ієрархія в групі. Комунікація тварин

1.

Урок № 55
Форми поведінки тварин: соціальна поведінка.
Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Ієрархія в
групі. Комунікація тварин

2.

Мета уроку: розширити знання учнів про поведінку тварин; установити особливості
соціальної поведінки; сприяти формуванню вміння порівнювати поведінку поодиноких і
групових тварин; виявити переваги суспільного способу життя; закріпити індивідуальні
вміння складати запитання, судження; розвивати вміння працювати з додатковою
літературою та підручником; виховувати етично-ціннісне ставлення до природи,
працелюбність, культуру спілкування.
Очікувані результати: учні називають форми поведінки тварин та типи угруповань тварин
за К. Лоренцем; наводять приклади групової поведінки, установлюють переваги суспільного
способу життя; пояснюють принципи соціальної поведінки, групову поведінку; роблять
висновки про пристосувальне значення поведінки тварин.

3.

Яку форму поведінки
зображено
на малюнку?
Схарактеризуйте її.

4.

Яку форму поведінки зображено
Схарактеризуйте її.
на малюнку?

5.

Яку форму поведінки зображено на малюнку?
Схарактеризуйте її.

6.

Яку форму поведінки зображено на малюнку?
Схарактеризуйте її.

7.

«Так — ні».
Учитель зачитує твердження, а учні погоджуються або не погоджуються з ними.
1.Інстинкти специфічні для кожного виду.
2.Харчова поведінка притаманна всім тваринам і характеризується значною різноманітністю.
3.Прикладом оборонної реакції є згортання їжака в клубок під час небезпеки.
4.Поведінку можна умовно поділити на природжену і набуту.
5.Розчісування кігтями шерсті ссавцями є прикладом репродуктивної поведінки.
6.Заготовлення бджолами меду є прикладом харчової поведінки.
7.До захисної поведінки належать дії, спрямовані на уникнення небезпеки.
8.У більшості видів тварин агресивні конфлікти відбуваються в осінній час, коли активні статеві залози.
9.Репродуктивна поведінка — найскладніший і найважливіший тип поведінки тварин, пов’язаний з
розмноженням.
10.
Полювання ссавців є способом добування нерухомих живих об’єктів.
11.
Батьківська поведінка об’єднує поведінкові акти, пов’язані з виведенням потомства.
12.
У птахів першою фазою батьківської поведінки вважається турбота про пташенят.

8.

«Поміркуй»
Визначити, до якої форми поведінки належать:
а) вистежування здобичі лисицею;
б)будівництво гнізда перепілкою;
в) вигодовування пташенят;
г) захист кішкою кошенят від собаки;
д)вилизування дитинчат вовчицею;
е) «купання» горобця в піску;
є) згортання їжака в клубок;
ж)
тварини валяються в снігу;
з) обнюхування твариною навколишніх предметів;
и)викидання чорнильної фарби головоногими молюсками;
і) горіхівка ховає кедрові горішки в мох.

9.

10.

Соціальна поведінка тварин — це спільна діяльність
особин, яка формує життя групи. Соціальна поведінка охоплює всі типи
взаємодій тварин в угрупуванні, діапазон яких широкий.

11.

12.

групи

13.

Біологічні переваги групового способу життя: полегшується пошук
корму, забезпечується захист від ворогів, у риб та птахів менше енергії
витрачається на переміщення у просторі, оскільки основну роботу —
подолання опору води чи повітря — виконують більш сильні тварини, що
рухаються попереду
Існує багато класифікацій різних типів об’єднання
тварин, а також особливостей поведінки тварин
усередині цих груп.

14.

Робота в групах Самостійно опрацювати матеріал та дати
відповіді на запитання:
І група — У чому полягають особливості поведінки тварин,
об’єднаних у колонію?
ІІ група — У чому полягають особливості поведінки тварин у
зграї?
ІІІ група — У чому полягають особливості поведінки тварин у
стаді?

15.

Колонії — це групові поселення осілих тварин, які
можуть існувати тривалий час або створюватися на
період розмноження, як у птахів (гуси, граки, гагари,
чайки та ін.).

16.

колонії

17.

Зграї — це тимчасові об’єднання тварин, які проявляють
біологічно корисну організованість дій. Зграї полегшують
виконання таких функцій у житті виду, як: здобування їжі,
захист від ворогів, міграції. Зграйність найбільше поширена
серед риб і птахів, у ссавців (багатьох собачих).

18.

зграї

19.

Стада — це триваліші й постійніші об’єднання
тварин порівняно зі зграям. Тут здійснюються всі
основні функції життя виду: добування корму, захист
від хижаків, міграції, розмноження, виховання
молодняку тощо. В основі групової поведінки тварин у
стадах лежать взаємини домінування–
підпорядкування, засновані на індивідуальних
відмінностях між особинами.

20.

стадо

21.

Заповнення таблиці
Груповий спосіб життя
Тип групового
Особливості
способу життя
поведінки тварин
Колонії
Зграї
Стада

22.

Ефект групи

23.

Ієрархія в групі
ієрархією розуміють порядок підпорядкування тварин у групі
Розрізняють кілька основних типів домінування:
1) лінійна ієрархія, коли найсильніша тварина погрожує тварині, яка стоїть на щабель нижче, а та — іншій підлеглій особині і т. д.;
2) трикутна ієрархія спостерігається іноді в невеликій групі курей чи молодих півників, коли встановлюється «трикутний»
ієрархічний порядок дзьобання один одного. Ця ієрархія може зберігатися досить тривалий час, хоча пояснити її дуже важко;
3) двоступенева ієрархія, при якій одна особина домінує над рештою тварин, які мають однаковий ранг. Домінування однієї
тварини над усіма іншими членами групи називається деспотією. Цей тип ієрархічних відносин трапляється досить часто, особливо
серед мишей і щурів;
4) змінене домінування, коли то один, то інший член гурту переважає над іншими. Часто це залежить від того, на чиїй території
знаходиться тварина. У переслідуваної тварини на власній території посилюються домінантні властивості, і вона починає активно
виганяти переслідувача, запал якого на чужій території помітно згасає;
5) паралельна ієрархія спостерігається тоді, коли у самців є своя ієрархія, а в самок — інша. Це буває у шимпанзе, пацюків, мишей,
птахів.

24.

25.

26.

Угруповання тварин за К. Лоренцем
Взаємозв’язки тварин в анонімних угрупованнях є безадресними та однаково спрямованими на всіх представників спільноти.
Такий тип угруповань характеризується відсутністю постійної структури. У них немає ієрархії: ані лідерів, ані підлеглих.
Анонімні угруповання часто демонструють дивовижну згуртованість і доцільність групових дій. Пригадаємо рух косяка ставрид,
який збивається в щільну кулю, щоб захиститися від хижаків (акул чи дельфінів).
Анонімні угруповання, члени яких не проявляють агресії до нових особин свого виду, дістали назву відкритих. До них
належить, наприклад, табун жирафів, які приєднуються до групи родичів, а потім так само легко полишають її.
У закритому анонімному угрупованні його члени не розрізняють один одного «персонально», але відразу відчувають
«чужинців». До типових закритих анонімних угруповань належать колонії сірих пацюків. У разі появи на території колонії
чужака всі її дорослі члени накидаються на нього і виганяють.
Угрупування
Анонімні
Особистісні

27.

Анонімні
угруповання

28.

29.

Сірі
пацюки

30.

Особистісні угруповання

31.

Комунікація тварин

32.

Спілкування за допомогою звуків

33.

поза

34.

дотик

35.

«Поміркуй».
— Чи можна вважати скупчення сарани зграєю?
— Чи можна вважати скупчення комарів зграєю?

36.

Заповнити таблицю.
Переваги
Недоліки
Суспільного Одиночного Суспільного Одиночного
способу
способу
способу
способу
життя
життя
життя
життя

37.

«Творча лабораторія».
— Установіть ознаки подібності і відмінності
зграї та стада.
— Установіть ознаки подібності і відмінності
колонії та стада.
— Установіть ознаки подібності і відмінності
зграї та колонії.

38.

Домашнє завдання
Завдання для всього класу.
Підручник
Зошит
Індивідуальні та творчі завдання.
Підібрати цікаву інформацію про територіальну
поведінку тварин.
English     Русский Правила