Засоби створення презентацій
Може бути текст
Потокова презентація
Потокова презентація
Фактори вибору типу презентацiї
Основні елементи презентації
До основних елементів презентації належать:
До основних елементів презентації належать:
Етапи створення презентації
Етап планування
Розробка елементів
Етап програмної реалізації
У процесі тестування
Навігаційні схеми:
Лінійна схема
Ієрархічна навігаційна схема
Нелінійна схема
Змішана схема
Збереження презентації
6.53M
Категория: ИнформатикаИнформатика

Засоби створення презентацій

1. Засоби створення презентацій

2.

(від англ. рrеsеntаtіоn — подання, вистава)
— це виступ, доклад, захист проекту,
демонстрація ідей, людей, виробів,
матеріалів, процесу, послуг.

3.

— це електронні документи з
комплексним мультимедійним вмістом і особливими
можливостями керування
відтворенням (показом).
Відтворення може бути
автоматичним або
інтерактивним, у тому числі
й дистанційним.

4.

Типи
презентацій
слайдова
потокова

5.

— це послідовність слайдів,
тобто зображень, що почерзі
відтворюються за вказівкою
користувача.
Програми:
Microsoft Office PowerPoint,
OpenOffice Impress

6.

Варто
застосовувати у разі
проведення
презентаційних
заходів
перед
слухацькою
аудиторією, коли необхідно
викласти
значний
обсяг
інформації.

7.

Що може бути на слайдах?
текстові
написи,
векторні
аудіо-
і растрові зображення,
та відеофайли,
таблиці,
діаграми
тощо.

8. Може бути текст

9. Потокова презентація


це
набір
кадрів,
які
відтворюються автоматично,
змінюючи один одного через
чітко визначені проміжки часу
(як правило, менше секунди).
Програми:
Adobe Flash
Windows Movie Maker

10. Потокова презентація

У
презентації
всі
об’єкти
розміщуються
на
часовій
шкалі.
Її
краще застосовувати для
створення
динамічних
заставок, рекламних роликів,
мультфільмів
та
простих
інтернет-ігор.

11. Фактори вибору типу презентацiї

12. Основні елементи презентації

Слайди

чорно-білі
або
кольорові прозорі плівки для
демонстрації на відеоапаратурі, а
також
зображення,
що
демонструються
на
екрані
дисплею
комп’ютера
чи
проектора.

13. До основних елементів презентації належать:

Примітки – сторінки, на яких поряд із
зменшеною копією слайда знаходяться
примітки розробника презентації.
Сторінки приміток можна надрукувати
наперед роздати слухачам.
Можна
викласти
свої
використання слайда.
думки
й
щодо

14. До основних елементів презентації належать:

Резюме – короткий зміст презентації,
що виводиться по два, три, чотири,
шість або дев’ять слайдів на одну
сторінку, який допомагає слідкувати
за ходом презентації.

15.

Властивості слайду
розмір слайду;
шаблон оформлення: параметри
кольорової схеми, фону, шрифтів
та ін.;
розмітка слайдів:
розташування,
заголовок, рисунків, таблиць,
написів
та ін.;
ефекти анімації .

16. Етапи створення презентації

планування;
розробка
елементів;
програмна реалізація;
тестування;
публікація.

17. Етап планування

визначають
призначення презентації,
цільова аудиторія,
потрібна інформація,
здійснення зворотного зв'язку.

18. Розробка елементів

проводяться роботи:
розробка навігаційної
структури,
розробка дизайну слайдів,
підготовка текстового та
ілюстративного матеріалу.

19. Етап програмної реалізації

полягає
у створенні сторінок
презентації.

20. У процесі тестування

перевіряється коректність роботи
презентації:
вірність роботи гіперпосилань,
наявність помилок у текстах та
ілюстративному матеріалі,
правильність
завантаження
графічних файлів,
коректна
робота
у
різних
браузерах.

21. Навігаційні схеми:

лінійну,
ієрархічну,
нелінійну,
змішану.

22. Лінійна схема

переміщення по
сторінкам
здійснюється
послідовно,
починаючи
з
титульної,
а
повернення – у
зворотному
порядку.

23. Ієрархічна навігаційна схема

дозволяє
користувачу вибирати
по
своєму
розумінню
послідовність
переміщення
по
сторінках у межах
гілок
деревоподібної
структури.

24. Нелінійна схема

з'являється
можливість
переходу від
кожної сторінки
до кожної.

25. Змішана схема

навігації є
комбінацію усіх
схем.

26.

Microsoft PowerPoint
програма
призначена для
підготовки та демонстрації
виступу з використанням
екрану дисплею за допомогою
електронної презентації.

27.

Створення презентації
Процес створення презентації в Microsoft
PowerPoint складається з таких дій:
• додавання нових слайдів;
• вибір розмітки слайдів;
• зміна оформлення слайдів у разі
необхідності;
• зміна кольорової схеми;
• вибір загального оформлення;
• застосування різноманітних шаблонів
оформлення та додавання ефектів анімації
тощо.

28.

Створення презентації
Презентацію також можна створити, виконавши
команду Файл → Створити... або Ctrl+N

29.

Збереження презентації
Зберегти, Зберегти як... або комбінацію клавіш Ctrl+S. У
діалоговому вікні, що з’являється, можна вказати Ім’я
презентації, місце збереження та вибрати тип презентації
(презентація, демонстрація, веб-сторінка, рисунок, шаблон).

30. Збереження презентації

Збереження з можливістю наступного
розвитку та модифікації (формат pptx)
Збереження для демонстрації (формат ppsx)
Збереження для публікації в Інтернеті
(формат html або mht)
Збереження слайдів у вигляді окремих
графічних файлів (формати графічних
файлів)
Збереження у якості шаблону для розробки
інших презентацій.

31.

Відкриття презентації
Для відкриття створеної презентації використовують команди
Відкрити або комбінацію клавіш Ctrl+О. У діалоговому вікні,
що з’являється, можна вказати Ім’я презентації, місце
збереження

32.

Вимоги до структури та змісту в
презентації
Стислий виклад матеріалу, максимальна
інформативність тексту.
Використання загальновживаних слів і скорочень.
Ретельно структурована інформація.
Наявність коротких та лаконічних заголовків,
маркірованих та нумерованих списків.
Важливу інформацію треба подавати великим та
виділеним шрифтом і розміщувати в лівому
верхньому кутку слайда.
Другорядну інформацію бажано розміщувати внизу
слайда.

33.

Гіперпосилання
використовують для зв’язку одного слайда з
іншими, з веб-сторінкою або певним файлом.
Гіперпосилання може бути прив’язане до
будь-якого об’єкта, що є на слайді, і стає
активним тільки після запуску
презентації.

34.

Створення
гіперпосилань
Крок 1. Команда
Вставка →
Гіперпосилання..., або
відповідна кнопка на
панелі інструментів
Крок 2. Вибрати об’єкт
гіперпосилання та
встановити його
параметри (розміщення,
підказка).

35.

Кнопки дій
дозволяють здійснювати керування презентацією,
приєднувати файли та виконувати інші дії.
Вставка → Фігури →
вибрати необхідну
кнопку.
Якщо ми виберемо
порожню кнопку, то
необхідно настроїти її
дію.
Вікно Настройка
дії з’являється
автоматично.

36.

Перегляд презентації
Показ презентації: Показ слайдів → Почати показ або
натиснувши клавішу F5.
Зміна слайдів відбувається у разі натискання клавіші
Пропуск та клавіш керування курсором або в
результаті клацання лівою кнопкою миші.
Для керування показом слайдів можна
використовувати гіперпосилання, кнопки дій та
елементи керування, що розміщені в лівому
нижньому куті екрана → Назад, Ручка,
Контекстне меню, Вперед.

37.

Анімація на слайді

38.

Анімація на слайді
Часова дискретизація –

39.

Представлення графічної
інформації

40.

Анімація на слайді
Это всего лишь шаги
Це тільки кроки
English     Русский Правила