Латинська Америка
Рівень Економічного розвитку
Нові Індустріальні країни( нік)
Країни середніх можливостей
Найменш розвинені країни
Куба
Панамський Канал
Латинська Америка – Царство Тропічної природи.
Рельєф
Кліматичні умови
Мінеральні Ресурси
Паливні Ресурси
Рудні ресурси
Нерудні ресурси
Водні ресурси
Населення
Населення
Густота населення
Наймолодший регіон
Електроенергетика
Чорна та кольорова металургія
Машинобудування
Сільське Господарство
Транспорт
Бразильський Карнавал
Дякуємо за увагу!
10.14M
Категория: ГеографияГеография

Латинська Америка

1. Латинська Америка

2. Рівень Економічного розвитку

Рівень
економічого
розвитку
Країни, що
розвиваються
Країна з
плановою
екокомікою
Найменш
розвинені
країни
Нові Індустріальні
Країни
Країни середніх
можливостей
Куба

3. Нові Індустріальні країни( нік)

НОВІ ІНДУСТРІА ЛЬНІ КРАЇНИ( НІК)

4. Країни середніх можливостей

КРАЇНИ СЕРЕДНІХ МОЖЛИВОСТЕЙ

5. Найменш розвинені країни

НАЙМЕНШ РОЗВИНЕНІ КРАЇНИ
– найбідніша держава всієї Західної півкулі, де 85%
населення живу ть за межею бідності, а понад 60% громадян
є безробітними та неписьмними.

6. Куба

КУБА
— одна з
небагатьох «соціалістичних» країн світ у, а також одна з
найбідніших країн Західної півкулі.

7. Панамський Канал

ПАНАМСЬКИЙ КАНА Л
Особливе значення для регіону має
через який пролягають головні міжнародні транзитні шляхи.

8. Латинська Америка – Царство Тропічної природи.

9. Рельєф

РЕЛЬЄФ
Ту т важкодос т упна Амазонська низовина межує з Гвіанським
плоскогір’ям та Оріноцькою низовиною. На сході материка
прос тягається Бразильське плоскогір’я переходить в Ла-Платську
низовину .
На заході від Мексики до Чилі, тягну ться молоді сейсмічно
авктивні гори
скарбницею мінеральної сировини.
, саме вони є

10. Кліматичні умови

КЛІМАТИЧНІ УМОВИ
Висока температ ура та вологість, близько 60% території має
надмірне зволоження, і лише 1/3 земель потребує
зрошення.

11. Мінеральні Ресурси

МІНЕРА ЛЬНІ РЕСУРСИ
Природно –
рекреаційні
ресурси
Земельні
ресурси
Лісові
ресурси

12. Паливні Ресурси

ПА ЛИВНІ РЕСУРСИ
Великі поклади
Мексика
Венесуела
та
Еквадор
Тринідад
Тобаго

13. Рудні ресурси

РУДНІ РЕСУРСИ
Перу
Бразилія
Залізні
руди
Чилі
Мексика
Марганцеві
руди
Суринам
Ямайка
Гайана
Алюмінєєві
руди

14. Нерудні ресурси

НЕРУДНІ РЕСУРСИ
Поклади таких ресурсів мають лише деякі країни. Мексика є
великим експортером
, Чилі –
, Бразилія –
Колумбія –
.

15. Водні ресурси

ВОДНІ РЕСУРСИ
Найбільші річкові системи :
1
2
3

16. Населення

17. Населення

НАСЕЛЕННЯ
відтворення.
А ле 1 тип в
.
Населення Латинської Америки формувалося з таких
елементів:

18. Густота населення

Г УСТОТА НАСЕЛЕННЯ
Складає
, це пояснюється
переважно природними та історичними причинами.
рівень урбанізації :

19. Наймолодший регіон

НАЙМОЛОДШИЙ РЕГІОН
Латинська Америка - наймолодший регіон світ у. 45%
населення регіону . Сприяє
цьому збереження високої народжуваності і зниження
смертності. А ле, у свою чергу, такий віковий склад
населення обумовив одну з найсерйозніших проблем
регіону - збільшення числа безробітних (18% працездатного
населення).

20. Електроенергетика

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
З 19 найпот ужніших ГЕС світ у, саме 7 працюють у
Латинській Америці, зокрема найвідоміша «
млн кВт).
(12,6

21. Чорна та кольорова металургія

ЧОРНА ТА КОЛЬОРОВА МЕТА ЛУРГІЯ

22. Машинобудування

МАШИНОБУДУВАННЯ

23. Сільське Господарство

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Переважає
: Куба, Бразилія, Мексика;
Бразилія та Колумбія;
Домініканська Республіка, Бразилія, Еквадор;
Мексика, Бразилія, Парагвай;

24. Транспорт

ТРАНСПОРТ
Розвину тий недостатньо, міждержавних доріг мало.
Найбільша довжина залізниць в

25. Бразильський Карнавал

щорічний фестиваль в Бразилії, що проводиться за 40 днів
до Великодня і відзначає початок Великого пост у.
Бразильський Карнавал є найбільшим народним святом
країни, та має деякі відмінності від карнавалів як у Європі,
так і в інших країнах Латинської Америки. Крім того,
існують регіональні варіації карнавалу в самій Бразилії.

26. Дякуємо за увагу!

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
English     Русский Правила