Практичне заняття.
6.46M
Категория: ИсторияИстория

Етнічний склад населення україни. Повсякденне життя ХIV-XV ст

1. Практичне заняття.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ.
ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ.
ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ХIV-XV СТ.

2.

• Люди, що населяють територію України, відзначаються
приналежністю до різних етносів (“етнос” у перекладі із
грец. означає “народ”, “плем’я “).

3.

• Етнос – це стійка, стала група людей, що історично
склалася як певна цілісність та характеризується рядом
ознак і рис спільності у своєму походженні та розвитку.
Передусім – це загальні ознаки культури, мови, психіки,
самосвідомості та ін.

4.

• На сучасному рівні етноси утворюють об’єднання у формі
націй.
• Нація – це вища форма етнічної спільноти, яка утворюється
впродовж значного історичного періоду із племен і
народностей. Вона відзначається спільністю походження,
психології і характеру, мови, території проживання,
економічною єдністю людей, які до неї відносяться.

5.

• Україна є державою української нації, бо немає
більше у світі іншої країни, де б інтереси українців
задовольнялися так повно і всебічно. Теза про те, що
Україна є багатонаціональною державою,
помилкова. Тільки українці є автохтонним народом у
нашій країні і вони формують національну державу.
Всі інші народи, що проживають в Україні, утворюють
етнічні (національні) меншини.

6.

• Українці є дуже давнім народом. Територія
України була заселена ще близько 600 тис. років
тому (про це свідчать археологічні знахідки біля
с.Королево у Закарпатті).

7.

• Вчені довели, що від часу переходу до осілого
способу життя, корінне населення не покидало
своєї землі. Воно зберегло свої специфічні риси,
незважаючи на постійні нашестя кочівників, на
запозичення деяких рис археологічної та духовної
культур інших народів.

8.

• Існує декілька теорій походження українців.
Донедавна в нашій країні, яка входила до складу
Радянського Союзу загальноприйнятною була
теорія спільного походження (від єдиного кореня)
українців, білорусів і росіян від давньоруської
народності після занепаду Київської Русі.

9.

• Українці є корінним населенням всієї території
України, але внаслідок складних етнічних
процесів, які відбувалися впродовж всієї історії
формування української держави, цей народ
перебував у тісному взаємозв’язку з іншими
народами, що населяли і населяють нашу
країну.

10.

• Південний регіон (Дніпропетровська, Запорізька,
Миколаївська, Одеська, Херсонська області та
Автономна Республіка Крим) - найбільший за
площею в Україні. В межах регіону частка
населення корінної нації в загальній кількості
населення коливається до 82% (Миколаївська і
Херсонська області).

11.

• Найбільш чисельною етнічною меншиною є
росіяни. На території регіону проживають
білоруси, поляки, болгари, молдавани, євреї,
німці, греки, гагаузи, кримські татари, грузини,
вірмени, азербайджанці, албанці, цигани,
мордва, корейці та ін.

12.

• Майже у всіх етногеографічних регіонах України,
за винятком Закарпаття та Північної Буковини
серед етнічних меншин перше місце за кількістю
населення посідають росіяни,. Так, на Закарпатті
серед національних меншин перше місце за
кількістю населення займають угорці,

13.

• А в Північній Буковині - румуни. Надзвичайно
високий відсоток росіян серед етнічних меншин
Східного та Південного етногеографічних регіонів,
дещо нижчий у Північно-Центральному, ПівнічноСхідному, низький - у Карпатському,
Подільському та Північно-Західному
етногеографічних регіонах.

14.

15.

16.


Підготувала:
Учениця 3-б класу
Одеської гімназії №8
Шевчук Олександра.
English     Русский Правила