Трансформатор. Передача електроенергії та її використання.
Діючі значення сили струму та напруги
Трансформатор
Принцип дії трансформатора
Коефіцієнт трансформації (k)
Трансформатор
Схема передачі електроенергії споживачеві
561.00K
Категории: ФизикаФизика ЭлектроникаЭлектроника

Трансформатор. Передача електроенергії та її використання

1. Трансформатор. Передача електроенергії та її використання.

2. Діючі значення сили струму та напруги

2
0
I
I Rt I Rt
Rt
2
2
I I
2
2
2
I0

2
30.04.2017

I
2
U0

2
2

3. Трансформатор

• Пристрій для
перетворення
сили струму та
напруги при
незмінній
частоті.

4. Принцип дії трансформатора

• Робота ґрунтується на
законі електромагнітної
індукції
1 N1
2 N2
Ф
Ф
1 N1
, 2 N2
t
t

5. Коефіцієнт трансформації (k)

• Відношення кількості витків в
первинній обмотці до кількості витків
в вторинній обмотці
• Понижуючий
N₂<N₁ (k>1)
• Підвищуючий N₂>N₁ (k<1)
N1
k
N2
1 U1
k
2 U2

6. Трансформатор

P1 P2 I1U1 I 2U 2
I1 U 2
I 2 U1
Р2
Р1

7. Схема передачі електроенергії споживачеві

8.

• Звичайно генератори змінного
струму на електростанціях
виробляють напругу, яка не
перевищує 20кВ, оскільки за
більш високих напруг різко
зростає вірогідність електричного
пробою ізоляції в обмотках
генератора.

9.

• Для зниження втрат потужності напруга
в лініях електропередачі (ЛЕП) має бути
максимальною, тому на великих
електростанціях ставлять підвищувальні
трансформатори. Використання
електроенергії на промислових
підприємствах вимагає значного
зниження напруги, що здійснюється за
допомогою знижувальних
трансформаторів.

10.

• Подальше зниження напруги до
величини порядку 4кВ необхідне
для енергорозподілу по місцевих
мережах. Менш потужні
трансформатори знижують
напругу до 220В.

11.

• За великої довжини лінії електропередачі її
електричний опір стає значним. Це
призводить до значних втрат у підвідних
проводах потужності, що передається. Втрати
потужності в підвідних проводах становлять:
2
P
Pв 2 R
U
де Р – потужність
генератора, U –
напруга, що
передається, R –
опір ЛЕП

12.

• Потреба в електроенергії постійно збільшується як у
промисловості, на транспорті, так і в
побуті.Задовольнити цю потребу можна двома
способами.
• Найпростіший спосіб – будівництво нових потужніх
електростанцій ( теплових, гідравлічних, атомних ).
Передові технології дозволяють задовольнити
потреби в електроенергії іншим способом. Пріоритет
у зусиллях має бути відданий підвищенню
ефективності використання електроенергії, а не
зростанню потужності електростанцій.

13.

Дякую за увагу
Робота учня 11-го класу
Панчула Олега
30.04.2017
13
English     Русский Правила