Тема 4 «Батарея у бою»
Завдання на самопідготовку
2.97M
Категория: Военное делоВоенное дело

Батарея у бою. Дії батареї в обороні та наступі. (Тема 4.1)

1. Тема 4 «Батарея у бою»

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра військової підготовки
Лекція
Із змістового модуля 3.2
“Бойове застосування артилерійських підрозділів”
Тема 4 «Батарея у бою»
Заняття 1 «Дії батареї в обороні та наступі»

2.

2
БАТАРЕЯ У БОЮ
Дії батареї в
обороні та наступі
Навчальні питання:
1. Завдання та бойовий порядок батр в
обороні і наступі. Бойові можливості батр.
2. Робота командира батр з підготовки
підрозділів до бойових дій.
3. Дії батр в обороні та наступі.
Навчальна література:
1. Бойовий статут артилерії Сухопутних Військ. Частина ІІ. Проект. - К.:
Варта, 2010. – 386с.
2. Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Латін С.П., Ляпа М.М.,
Панченко О.В. Тактична підготовка артилерійських підрозділів.
Підручник. – Суми: Вид-во Сум ДУ, 2012. – 776с.

3.

1. Завдання та бойовий порядок батр в обороні і
наступі. Бойові можливості батр
3
Дії батареї в
обороні та наступі
Батр - вогневий і тактичний підрозділ артилерії.
Призначена для ВУП в інтересах ЗГВ бою
Абатр в
обороні
У складі
дивізіону
Самостійно
Абатр у
наступі
У складі
дивізіону
• може призначатися для підтримки
ЗГВП
• може додаватися ЗГВП
• може залишатися підручною у КД
• може додаватися ЗГВП
• при виході з бою може входити до
складу підрозділів прикриття або
похідної оборони.
• може призначається для підтримки
роти (батальйону) першого ешелону, а
у ході наступу додаватися їй або
залишатися підручною у кадн
Абатр дивізіонів, які входять до складу БрАГ (КАГ), діють
тільки у складі дивізіону

4.

1. Завдання та бойовий порядок батр в обороні і
наступі. Бойові можливості батр
4
Дії батареї в
обороні та наступі

5.

5
1. Завдання та бойовий порядок батр в обороні і
наступі. Бойові можливості батр
Забезпечує проліт,
висадку і підтримку
дій тактичного
повітряного десанту
Підтримує
загальновійськові
підрозділи при форсуванні
водних перешкод
Прикриває фланги і
проміжки між
підрозділами
Відбиває
контратаки
противника
Дії батареї в
обороні та наступі
Підтримує атаку
загальновійськов
их підрозділів
Прикриває перегрупування
підрозділів (при наступі з
положення
безпосереднього зіткнення
з противником)
Прикриває
висування частин
і підрозділів
Позиція бригадних
резервів
«Вовк»
1/12 омбр
12.00 15.8
«Барс »
«Тигр»
601
201
501
801
«Lion
«Лев»»
мб
302
103
7
1 2 33
602
502
0,2
802
10 омбр
202
41
2/5 БрАГ
203
тб
42
З___
2/5 БрАГ
803
51
61
300
л
р. Псе
«Дуб»
2/5 БрАГ
52
62
№1
тб
8
104
304
401
до 600 м
701
204
A-21
402
702
105
403
9
204
12 – 15 км
20 – 40 км
703
Бере участь у
закріпленні
захоплених
(досягнутих) рубежів
мб
Підтримує загальновійськові
підрозділи при прориві
проміжкових оборонних
рубежів
Підтримує введення в бій
других ешелонів (резервів)
наших військ
Артилерійська підтримка військ, що наступають
Прикриває розгортання в бойовий порядок
частин і підрозділів, готує їх атаку
Артилерійська підготовка
атаки

6.

6
1. Завдання та бойовий порядок батр в обороні і
наступі. Бойові можливості батр
Дії батареї в
обороні та наступі
Розгортання у
бойовий порядок
полягає:
у розгортанні ву КСП
(ПСП, БСП) і
організації розвідки
противника
у зайнятті
вогневими
взводами ВП,
розгортанні ПУВ
батр
в організації зв’язку
між ВП і КСП
Бойовий порядок батареї складається з
КСП (ПСП
або БСП)
бойових порядків
вогневих взводів
ПУВбатр
(КМУ СОБ)

7.

7
1. Завдання та бойовий порядок батр в обороні і
наступі. Бойові можливості батр
Дії батареї в
обороні та наступі
Схема бойового порядку батр
район ВП
(основний,
запасний,
тимчасовий)
місце КСП
БСП
41
4
1 мр
4 сабатр
42
ПСП
2-6 км

8.

1. Завдання та бойовий порядок батр в обороні і
наступі. Бойові можливості батр
8
Дії батареї в
обороні та наступі
Бойовий порядок повинен забезпечувати:
найбільш ефективне виконання вогневого завдання
повне використання бойових можливостей
підтримання безперервної взаємодії із ЗГВ
підрозділами, (артилерійської розвідки, вогневими)
зручність управління
можливість швидкого маневру під час бою
найменшу уразливість підрозділів від ударів усіх
видів зброї противника

9.

1. Завдання та бойовий порядок батр в
обороні і наступі. Бойові можливості батр
Бойові можливості батареї:
вогневі
маневрені
вони визначаються
9
Дії батареї в
обороні та наступі

10.

1. Завдання та бойовий порядок батр в обороні
і наступі. Бойові можливості батр
10
Дії батареї в
обороні та наступі
Вогневі можливості батареї визначаються кількістю типових цілей,
які вона може уразити виділеною кількістю боєприпасів із заданою щільністю в
установлений час.
Вони залежать від:
характеру цілі;
потрібного ступеню її ураження цілей.
наявності боєприпасів.
наявності часу;
кількості гармат у батареї, їх ТТХ;
Визначення вогневих можливостей ведеться з урахуванням:
відпущеної кількості боєприпасів;
характеру очікуємих цілей.

11.

1. Завдання та бойовий порядок батр в обороні і
наступі. Бойові можливості батр
11
Дії батареї в
обороні та наступі
Маневрені можливості батареї включають:
маневр вогнем
маневр підрозділами
Вони виражаються часовими показниками (нормативами)
Маневр вогнем полягає в його зосередженні по одній цілі або
розосередженні вогню, для одночасного ураження декількох цілей

1
2
3
Назва нормативу
"5"
Hа відкриття вогню по
1 хв.
плановій цілі
1 хв. 30 с
Hа підготовку і відкриття
2 хв.
вогню по неплановій цілі
3 хв.
Підготовка НЗгВ
3 хв.
Оцінка
"4"
1 хв. 30 с
2 хв.30 с
3 хв.
4 хв.
"3"
2 хв. 30 с
3 хв. 30 с
4 хв.
5 хв.
4 хв.
5 хв.

12.

1. Завдання та бойовий порядок батр в обороні і
наступі. Бойові можливості батр
12
Дії батареї в
обороні та наступі
Маневр підрозділами характеризується їх здатністю
швидко переміщатися по Фр і Гл
Нормативи, що характеризують маневрені можливості (2С1,2С3)
Оцінка та час
“5”
“4”
“3”
Для взводу управління
Розгортання КСП у КМУ, хв.
5/7
6/8
7/9
Розгортання КСП на місцевості у підготовленому районі, хв.
8/10
9/11
10/13
Згортання КСП:
• в КМУ
• на місцевості, хв.
2/3
7/9
3/4
8/10
4/5
9/12
3,50
4,50
2,10
2,20
1,20
1,30
4,50
5,50
2,20
2,30
1,30
1,40
5,50
6,50
2,50
3,40
1,40
1,50
11
12,50
7,40
12
12,30
16,30
12
14
8
13
13,45
18
14,20
17
9,35
15,35
16
21,30
Для вогневих підрозділів
Зайняття підготовленої ВП, хв.
Залишення ВП, хв.
Розгортання і зайняття ВП для відбиття несподіваного нападу
танків або піхоти на похідну колонуу, хв.
Розгортання батареї у б. порядок у непідготовленому районі, хв.
• з використанням гірокомпасу
• з використанням апаратури топоприв’язки
• з використанням бусолі (для всіх систем).

13.

2. Робота кбатр з підготовки підрозділів до
бойових дій
13
Дії батареї в
обороні та наступі
Порядок роботи кбатр з підготовки бойових дій залежить від:
отриманого завдання
умов обстановки
наявності часу
Після отримання завдання, командир батареї:
з’ясовує його;
визначає заходи, які необхідно провести негайно;
розраховує час;
оцінює обстановку та приймає рішення;
віддає розпорядження на підготовку до бойових дій;
організує всебічне забезпечення бойових дій і управління;
організує АР противника;
організує розвідку і підготовку ВП в указаних районах;
бере участь у pекогносциpовці і організації взаємодії, які проводяться
старшим арт. командиром і командиром ЗГВ підрозділу;
віддає бойовий наказ;
проводить практичну роботу з підготовки підрозділів до бойових дій;
у встановлений час доповідає старшому командиру про готовність

14.

2. Робота кбатр з підготовки підрозділів до
бойових дій
14
Дії батареї в
обороні та наступі
місцевість;
умовні найменування місцевих предметів і орієнтири;
положення, можливі напрямки висування і рубежі розгортання
противника;
передній край наших підрозділів (побудову оборони ЗгВ підрозділів);
скриті підступи до опорних пунктів;
місця інженерних загороджень;
ділянки місцевості від утримання яких залежить стійкість оборони;
напрямки контратак другого ешелону;
вогневі завдання батареї;
завдання , які виконуються засобами старших командирів та іншими
артилерійськими підрозділами;

15.

2. Робота кбатр з підготовки підрозділів до
бойових дій
15
Дії батареї в
обороні та наступі
Кбатр, який призначений для підтримки роти (батальйону) після отримання
завдання від кадн зобов’язаний прибути до командира ЗГВ підрозділу і бути
готовим доповісти йому:
склад, положення, стан, забезпеченість батареї;
отримані завдання, встановлену витрату боєприпасів;
вогневі можливості батареї;
призначений район ВП і КСП, час, порядок їх зайняття;
час готовності до виконання завдань
У залежності від умов обстановки бойові завдання
підлеглим командир батареї доводить:

16.

2. Робота кбатр з підготовки підрозділів до
бойових дій
16
Дії батареї в
обороні та наступі
У бойовому наказі командир батареї вказує:
1.
Короткі висновки із оцінки противника.
Бойове завдання ЗГВ підрозділу, якого підтримує батарея; завдання сусідів та РЛ
з ними; об’єкти (цілі), які уражаються засобами старших командирів та напрямку
дій ЗГВ підрозділу, і рубіж безпечної відстані.
2.
завдання батареї, місце в угрупованні артилерії та кого підтримує, ОН
стрільби, спосіб визначення установок для стрільби на ураження, порядок
висування, розгортання та переміщення у ході бою.
3.Склад,
Після слова „НАКАЗУЮ” – завдання взводам по періодах ВУП, порядок
перепідпорядкування у ході бою, райони ВП, порядок здійснення маневру.
4.
5. Витрату
боєприпасів, у тому числі і ВТБ на день бою та по періодах ВУП і порядок
їх поповнення.
6. Час
готовності до відкриття вогню (виконання завдання).
Місце КСП батареї, та ПУВбатр, на кого покладається управління батареєю на
випадок виходу з ладу КСП.
7.
Об’єкти, позначені знаком ЧХ, ЦО, культурні цінності, споруди, які не становлять
небезпеки; об’єкти, руйнування яких може привести до тяжких наслідків; порядок
супроводж. в.полонених на пункти їх збору, визначені старшим командиром.
8.

17.

2. Робота кбатр з підготовки підрозділів до
бойових дій
17
Дії батареї в
обороні та наступі
Після узгодження питань взаємодії із ЗГВ командиром і віддачі б.наказу, кбатр
доводить до підлеглих порядок підтримки взаємодії із ЗГВ підрозділом по
завданнях і часу їх виконання.
Крім того він вказує: порядок підтримання зв’язку із ЗГВ командиром;
способи цілевказівок; сигнали управління, сповіщення, взаємодії.
Здійснюючи контроль готовності підрозділів, командир батареї перевіряє:
1.знання командирами підрозділів: вогневих завдань батареї, порядку їх
виконання, а також завдань ЗГВ підрозділів, яких батарея підтримує;
2.точність ТГП ВП і КСП, точність орієнтування гармат і приладів;
3.готовність матеріальної бази, гармат, засобів автоматизації управління батареєю,
приладів і боєприпасів до стрільби;
4.точність визначення установок для стрільби по планових цілях;
5.правильність записів установок для стрільби командирами гармат;
6.готовність батареї до виконання вогневих завдань вночі та в інших умовах
обмеженої видимості;
7.інженерне обладнання і маскування ВП і КСП;
8.проведення заходів щодо захисту від ЗМУ, ВТЗ;
9.безпосередню охорону і готовність до знищення танків і піхоти противника, які
прорвалися у район ВП (шляхом оголошення конкретних ввідних).

18.

18
2. Робота кбатр з підготовки підрозділів до
бойових дій
Дії батареї в
обороні та наступі
Підготовка вогню батареї
Вхідними даними для планування вогню є:
виписка з таблиці
вогню дивізіону
рішення ЗГВ
командира
Батарея заздалегідь готує вогонь по:
розвіданих
цілях
(об’єктах)
вузлах
доріг
мостах і
переправах
Районах скупчення
танків і піхоти
противника

19.

19
3. Дії батареї в обороні та наступі
Дії батареї в
обороні та наступі
Дії батр і робота кбатр до переходу противника у наступ
Для підтримки постійної готовності
. батареї до виконання завдань
командир батареї організує і проводить наступні заходи:
організує безперервне ведення розвідки противника;
призначає на КСП чергових офіцерів і розвідників, а на ВП чергові обслуги або черговий взвод;
наводить батарею у заплановану ціль;
організує БОіС вогневих взводів, КСП;
проводить тренування з о/с у діях за сигналами сповіщення;
контролює підтримання у боєздатному стані ОВТ;
приймає всі необхідні заходи з підтримання стійкого зв’язку;
здійснює систематичне уточнення установок для стрільби по
запланованих цілях і орієнтирах;
організовує проведення занять по бойовій підготовці, виховну
роботу з о/с;
здійснює контроль готовності підрозділів.

20.

20
3. Дії батареї в обороні та наступі
Дії батареї в
обороні та наступі
Дії батареї і робота командира батареї з переходом противника у наступ
Артилерійська підготовка відбиття атаки противника
розпочинається вогневими нальотами артилерії по колонах
противника, які висуваються і продовжується до переходу
противника в атаку.
Батарея залучається до ураження:
засобів
ядерного та
хімічного
нападу
пунктів
управління
артилерійських
і мінометних
батарей
Ж.С. та вогневих
засобів і БТ, які
висуваються
у
колонах,
або
розгортаються у
бойовий порядок

21.

21
3. Дії батареї в обороні та наступі
Дії батареї в
обороні та наступі
Дії батареї і робота командира батареї з переходом противника у наступ
Артилерійська підтримка військ, що обороняються,
починається з переходом його в атаку і продовжується на
глибину оборони батальйону першого ешелону.
Батарея залучається до ураження:
танків й
інших
броньованих
цілей
пунктів
управління
артилерійських
і мінометних
батарей
Ж.С., яка атакує
передній
край
наших підрозділів
Відбиття атаки противника на передній край наших
військ є найважливішим завданням артилерії в
обороні.

22.

22
3. Дії батареї в обороні та наступі
Дії батареї в
обороні та наступі
Маневр вогневих взводів у запасний район ВП
здійснюється за командою (сигналом) кадн, а якщо
батр додана ЗГВ підрозділу, - з дозволу його
командира. Маневр повинен бути проведений в якомога
короткий час.
Отримавши сигнал на зміну району ВП, кбатр:
передає його на ВП
вказує дирекційний кут ОН стрільби
вказує час готовності батареї у новому районі,
наприклад: „Дніпро. Перекат - 2. Промінь 43-00,
Маяк 12-30”

23.

3. Дії батареї в обороні та наступі
23
Дії батареї в
обороні та наступі
У період артилерійської підготовки контратаки батр
знищує і подавляє ПТ й інші вогневі засоби, танки, ж.с.
противника на напрямках контратаки, а також знов
виявлені артилерійські і мінометні батареї.
Артилерійська підтримка контратаки здійснюється: ЗВ
у складі адн; ВОЦ перед фронтом наших підрозділів,
що контратакують.
Після проведення контратаки і відновлення положення, кбатр:
готує вогонь для закріплення досягнутого рубежу
організує зміну ВП, поповнення запасів боєприпасів
готується до відбиття повторних атак противника

24.

3. Дії батареї в обороні та наступі
24
Дії батареї в
обороні та наступі
Отримавши завдання на знищення
повітряного десанту противника, кбатр:
встановлює особистий зв’язок з командиром ЗГВ підрозділу, якому
він призначений для підтримки;
доводить завдання підлеглим;
виводить батарею у призначений район.
Після розгортання батареї у бойовий порядок:
організує розвідку противника
виконує завдання щодо заборони маневру десанту
противника, закріплення його на вигідному рубежі
Перед атакою ЗГВ підрозділів батр уражає вогнем ж.с. і ВЗ
противника на напрямку атаки. З переходом в атаку кбатр
переміщується разом із ЗГВ командиром, підтримуючи атаку ВОЦ

25.

25
3. Дії батареї в обороні та наступі
Дії батареї в
обороні та наступі
Наступ
У наступі батр, як правило, буде залучатися до АПА. У першу чергу
залучаються батр далекобійної та РА, а також батр, що вели бойові
дії в обороні і вже знаходяться на ВП. Вогневі завдання виконуються
вогневими нальотами зазвичай у складі адн
Після отримання команди на відкриття вогню кбатр:
передає команду (сигнал) на ВП;
здійснює контроль відкриття вогню вгв;
по можливості коректує вогонь батр по призначеній цілі;
доповідає кадн про відкриття вогню.
Після закінчення ведення вогню у ВгН по призначеній цілі кбатр:
в установлений час подає команду на перенесення вогню на іншу
ціль у другому ВгН
доповідає кадн про закінчення ведення вогню у першому ВгН та
початок ведення вогню у другому ВгН

26.

3. Дії батареї в обороні та наступі
26
Дії батареї в
обороні та наступі
Наступ
Небезпечна відстань для атакуючих підрозділів від розривів снарядів :
для танків – 200 м; для БМП (БТР) – 300 м; при атаці у пішому порядку – 400 м.
У наступі батр буде залучатися до АПтВН. Вогневі завдання
виконуються ЗВ, ВОЦ, що перешкоджають успішному просуванню
нашим наступаючим підрозділам.
Після отримання команди на відкриття вогню кбатр:
передає команду (сигнал) на ВП;
здійснює контроль відкриття вогню вогневими взводами;
по можливості коректує вогонь батареї по призначеній цілі.
Після закінчення ведення вогню по призначеній цілі кбатр:
заслуховує доповідь СОБ про закінчення
ведення вогню та загальну витрату боєприпасів;
доповідає командиру дивізіону

27. Завдання на самопідготовку

http://kvp.sumdu.edu.ua/nauka.html
English     Русский Правила