Курсовий проект на тему: «Функції менеджменту, як відособлені види управлінської діяльності»
Менеджмент - сучасна система управління підприємством, що діє в умовах ринкової економіки.
Мета даного курсового проекту - розкриття основних функцій менеджменту і обгрунтування актуальності реалізації цих функцій на конкретном
Функції менеджменту - це спеціалізовані, відособлені види управлінської діяльності, що дозволяють впливати на об’єкт керування для досяг
Функції менеджменту поділяються на:
Планування – вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан організації, шляхи і способи його досягнення.
Головні завдання планування:
Види планування:
Функція організації в менеджменті – це координація багатьох задач і формальних взаємин людей, що ці задачі виконують, тобто, це процес ств
Структура – це внутрішня будівля будь-якої системи, склад, взаємозв’язок і взаємодія її складових елементів, що забезпечує зберігання осн
Організаційна структура підприємства – це сукупність і взаємозв’язок усіх служб і підрозділів, що здійснюють свою діяльність на підстав
Структура управління підприємства – це склад співпідпорядкованості та взаємозв’язку всіх структур і окремих працівників, що діють на пі
Мотивація – це процес спонукання, стимулювання себе чи інших (окремої людини чи груп людей) до цілеспрямованої поведінки або виконання пев
Потреба – це фізіологічне чи психологічне відчуття нестачі у чомусь або комусь, переконання у тому, що чогось чи когось бракує.
Види потреб
Контроль – це процес забезпечення досягнення цілей організації за допомогою оцінки та аналізу результатів діяльності, оперативного втру
Основна мета контролю полягає у забезпеченні виконання управлінських рішень, успішному здійсненні завдань, а також у запобіганні можливи
Види контролю:
Загальна земельна площа господарства – 10901 га.
Динаміка та структура посівних площ сільськогосподарських культур
Фінансові результати діяльності господарства
Динаміка чисельності працівників господарства
Структура посівних площ на плановий період
Виручка від реалізації продукції
Фінансові результати діяльності господарства на плановий рік
На підприємстві СТОВ «Мусіївське» використовують широку систему заохочення працівників до роботи. Широко використовується матеріальне с
На підприємстві СТОВ «Мусіївське» безпосередній контроль здійснюють органи управління, а саме керівники. Вони контролюють діяльність очо
Усі функції однаково важливі для будь-якої організації. Кожна з них має специфічний характер, особливий зміст, і всі вони взаємозумовлені й
Дякую за увагу!
2.10M
Категория: МенеджментМенеджмент

Функції менеджменту, як відособлені види управлінської діяльності

1. Курсовий проект на тему: «Функції менеджменту, як відособлені види управлінської діяльності»

Виконала: студентка групи О-31
Падусенко А. О.

2. Менеджмент - сучасна система управління підприємством, що діє в умовах ринкової економіки.

3. Мета даного курсового проекту - розкриття основних функцій менеджменту і обгрунтування актуальності реалізації цих функцій на конкретном

Мета даного курсового проекту
функцій менеджменту і обгрунтування
функцій на конкретному підприємстві
-
розкриття основних
актуальності реалізації цих

4. Функції менеджменту - це спеціалізовані, відособлені види управлінської діяльності, що дозволяють впливати на об’єкт керування для досяг

Функції менеджменту - це спеціалізовані, відособлені види
управлінської діяльності, що дозволяють впливати на об’єкт
керування для досягнення поставлених цілей.

5. Функції менеджменту поділяються на:

Планування;
Організація;
Мотивація;
Контроль.

6. Планування – вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан організації, шляхи і способи його досягнення.

“Мудрість - це здатність передбачати наслідки чинених
дій, готовність пожертвувати негайною вигодою заради
великих благ у майбутньому. Планування - це зброя
мудрих, але планування - один із самих складних видів
роботи, доступних людині", - як зазначав Р. Акофф.

7. Головні завдання планування:

дає орієнтири майбутнього стану організації;
сприяє вирішенню проблем, які виникають у процесі роботи;
стимулює організацію, координацію та мотивацію праці;
породжує корисну інформацію на підставі сигналів зворотного
зв’язку про фактичний стан керованих об’єктів;
вимагає підвищення кваліфікації персоналу;
робить необхідним контроль виконаного, облік, аналіз.

8. Види планування:

1. За масштабом планування:
- загальне планування;
- приватне планування.
2. Залежно від тривалості періоду і реалізації поставлених
завдань:
- стратегічне;
- тактичне;
- оперативне.
3. За сферами планування:
- цільове планування;
- планування засобів;
- програмне планування;
- планування дій.

9. Функція організації в менеджменті – це координація багатьох задач і формальних взаємин людей, що ці задачі виконують, тобто, це процес ств

Функція організації в менеджменті – це координація багатьох
задач і формальних взаємин людей, що ці задачі виконують,
тобто, це процес створення такої структури підприємства, яка дає
можливість працівникам ефективно працювати для досягнення
визначеної мети.

10. Структура – це внутрішня будівля будь-якої системи, склад, взаємозв’язок і взаємодія її складових елементів, що забезпечує зберігання осн

Структура – це внутрішня будівля будь-якої системи, склад,
взаємозв’язок і взаємодія її складових елементів, що забезпечує
зберігання основних властивостей і організованість цієї системи

11. Організаційна структура підприємства – це сукупність і взаємозв’язок усіх служб і підрозділів, що здійснюють свою діяльність на підстав

Організаційна
структура
підприємства
– це
сукупність і взаємозв’язок усіх служб і підрозділів, що
здійснюють свою діяльність на підставі поділу і кооперації
праці. Вона служить основою структури управління.

12. Структура управління підприємства – це склад співпідпорядкованості та взаємозв’язку всіх структур і окремих працівників, що діють на пі

Структура управління підприємства – це склад
співпідпорядкованості та взаємозв’язку всіх структур і
окремих працівників, що діють на підставі поділу і кооперації
управлінської праці. У ній містяться розділи, служби та
працівники апарату управління, зв’язки і відношення між
ними.

13. Мотивація – це процес спонукання, стимулювання себе чи інших (окремої людини чи груп людей) до цілеспрямованої поведінки або виконання пев

Мотивація – це процес спонукання, стимулювання себе чи
інших (окремої людини чи груп людей) до цілеспрямованої
поведінки або виконання певних дій, спрямованих на
досягнення власної мети або мети організації.

14. Потреба – це фізіологічне чи психологічне відчуття нестачі у чомусь або комусь, переконання у тому, що чогось чи когось бракує.

Винагорода - це все те, що людина вважає цінним
для себе, чого вона прагне досягти і чим би хотіла
володіти

15. Види потреб

Первинні потреби
Вторинні потреби
Є за своєю природою природженими. Це потреба в їжі, воді, одежі,
теплі, житлі тощо
Є соціальними, набутими в
процесі суспільного розвитку.
Це успіх, влада, дотримання моди,
приналежність будь-якому
колективу

16. Контроль – це процес забезпечення досягнення цілей організації за допомогою оцінки та аналізу результатів діяльності, оперативного втру

Контроль – це процес забезпечення досягнення цілей
організації за допомогою оцінки та аналізу результатів діяльності,
оперативного втручання у виробничий процес і прийняття
коригуючих дій

17. Основна мета контролю полягає у забезпеченні виконання управлінських рішень, успішному здійсненні завдань, а також у запобіганні можливи

Основна мета контролю полягає у забезпеченні виконання
управлінських рішень, успішному здійсненні завдань, а також у
запобіганні можливим помилкам.

18. Види контролю:

• попередній;
• поточний;
• заключний.

19.

Адреса: Полтавська обл.Хорольський р-он
с.Мусіївка вул. Жовтнева 10

20. Загальна земельна площа господарства – 10901 га.

Всього сільськогосподарських угідь – 10806,717 з них :
3% 2%
Рілля - 10291,6 га
Сіножаті - 308,74 га
Пасовища - 205,83 га
95%

21. Динаміка та структура посівних площ сільськогосподарських культур

Зернові та зернобобові
в тому числі:
4500
4000
Пшениця
3500
3000
Кукурудза на зерно
2500
Соняшник
2000
1500
Соя
1000
500
Цукрові буряки
0
2013 рік
2014 рік
2015 рік
Ячмінь ярий

22.

Структура товарної продукції
Пшениця - 11739 тис.грн
10%
0%
5%
0%
9%
Кукурудза на зерно - 43907 тис.грн
34%
Соняшник - 21058,4 тис.грн.
Соя - 32338,2тис. грн.
25%
Цукрові буряки - 6541 тис.грн.
ВРХ (молоко) - 12815,7 тис. грн
17%
Вівці (в живій масі) - 9,3 тис. грн
Вівці (вовна) - 4,9 тис.грн

23. Фінансові результати діяльності господарства

Відхилення
Показники
2013 р.
2014 р.
2015 р.
2015 р. від 2013
р.
Виручка від реалізації
продукції тис. грн.
95418,3
93332
131254,4
35836,1
66792,81
58799,16
78752,64
11953,83
28625,49
34532,84
52501,71
23876,27
42,85
58,73
66,66
24,08
Собівартість продукції
тис. грн.
Прибуток тис.грн
Рівень рентабульності
%

24. Динаміка чисельності працівників господарства

400
350
300
Кількість працівників
всьогов т.ч.в :
250
в тваринництві
200
в рослинництві
150
100
50
0
2013 рік
2014 рік
2015 рік

25. Структура посівних площ на плановий період


Площа
Культура
га
%
1
Пшениця озима
2500
26,61
2
Цукровий буряк
2329
24,78
3
Соя
2000
21,29
4
Соняшник
1067
11,35
5
Кукурудза на зерно
1500
15,97

26. Виручка від реалізації продукції

Культура
Пшениця озима
Площа,
погол.(га.,гол.)
Валове
виробництво,
Ціна за 1 ц
ц
Виручка,
грн
2246
104978,04
520
54588580,8
2309
1138590,99
61,7
70351064,1
Соя
1967
44926,28
1175
52788379
Соняшник
1217
24948,5
1000
24948500
1667
132743,21
485
64380456,8
ВРХ (молоко)
558
30059,46
700
21041622
Всього
-
-
-
288098602,7
Цукровий
буряк
Кукурудза на
зерно

27. Фінансові результати діяльності господарства на плановий рік

Прибуток,
Продукція
Виручка, грн
Затрат, грн
Пшениця озима
54588580,8
47791252,7
6797328,1
Цукровий буряк
70351064,1
55437995,3
14913068,8
Соя
52788379
41573431,7
11214947,3
Соняшник
24948500
18711375
6237125
64380456,8
51769851,9
12610604,9
ВРХ
21041622
16833297,6
4208324.4
Всього
288098602,7
232117204
55981398,5
Кукурудза на
зерно
грн

28.

Організаційна структура управління СТОВ «Мусіївське»
Загальні збори учасників СТОВ «Мусіївське»
Голова правління
Інспектор
у питаннях
кадрів
Ревізійна комісія
Головний
економіст
Головний бухгалтер
Старший
економіст
Заступник головного бухгалтера
Бухгалтери (5 чол.)
Економіст
Головний агроном
Агроном з насінництва
Агроном із захисту рослин
Старший
зоотехнік
Старший інженер
Старший
ветлікар
Інженер механік з експлуатації
МТП
Бригадир тракторно-рільничої
бригади №1
Помічник бригадира
Бригадир тракторно-рільничої бригади №2
Помічник бригадира
Завідуючий гаражем
Інженер з експлуатації МТП
Завідуючий центральним складом

29. На підприємстві СТОВ «Мусіївське» використовують широку систему заохочення працівників до роботи. Широко використовується матеріальне с

На підприємстві СТОВ «Мусіївське» використовують
широку систему заохочення працівників до роботи.
Широко використовується матеріальне стимулювання в
розпал сезону польових робіт. Працівники отримують
премії, доплати, надбавки.

30. На підприємстві СТОВ «Мусіївське» безпосередній контроль здійснюють органи управління, а саме керівники. Вони контролюють діяльність очо

На підприємстві СТОВ «Мусіївське» безпосередній
контроль здійснюють органи управління, а саме
керівники. Вони контролюють діяльність очолюваної
ними ділянки роботи. Такими керівниками є
менеджери.

31. Усі функції однаково важливі для будь-якої організації. Кожна з них має специфічний характер, особливий зміст, і всі вони взаємозумовлені й

взаємозалежні. Одна функція
впливає на інші і навпаки.
Планування
Організація
Мотивація
Контроль

32.

В данному курсовому проекті розкрито основні функції
менеджменту і обгрунтувано актуальності реалізації цих
функцій на прикладі підприємства СТОВ «Мусіївське».
Розкрито реалізацію основних функцій менеджменту на
практиці: планування, організації, мотивації та
контролю.

33. Дякую за увагу!

English     Русский Правила