ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
ПЛАН
Суспільство і суспільні відносини
ТЕОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ
Держава -
ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ
Суверенітет-
Орган держави -
Характерні ознаки державних органів:
Влада -
організація політичної влади в державі, що має три складові:
92.00K
Категория: ПравоПраво

Теорія держави і права

1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

2. ПЛАН

Суспільство і суспільні відносини
Основні теорії виникнення держави і
права.
Поняття й ознаки держави.
Внутрішні і зовнішні функції держави.
Поняття типу і форми держави.

3. Суспільство і суспільні відносини

1.
2.
3.
4.
5.
Суспільство- сукупність людей.
Суспільні відносини- відносини, що
виникають у людському суспільстві.
Види:
Економічні
Політичні
Духовні
Правові
Професійні.

4. ТЕОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ

Теологічна
теорія
Держава походить
від Бога - обґрунтовує її
вічність і непорушність.
Договірна
теорія.
Держава це об'єднання людей
на основі договору про те, що одні
будуть управляти, а інші –
виконувати управлінські рішення.
теорії
виникнення
Соціально–
класова теорія
Держава є результатом економічних
процесів розвитку суспільства
Патріархальна
теорія.
Держава походить від сім'ї
та є наслідком її історичного
розвитку і розростання.
Теорія насильства
Держава виникла як
результат завоювання
одних племен іншими,
поневолення одного народу іншим.

5.

Тип держави
Тип держави –
сукупність найбільш
суттєвих ознак,
властивих державам,
які існували на
певних етапах
людства.
Рабовласницький
Феодальний
Буржуазний
Соціалістичний

6. Держава -

Держава Універсальна
політична
форма організації
суспільства, для якої
характерні: наявність
території, суверенітет,
політичний публічний
характер влади, наявність

7. ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ

ДЕРЖАВА
ТЕРИТОРІЯ
СУВЕРЕНІТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ
АПАРАТ
СИСТЕМА
ПОДАТКІВ
ПУБЛІЧНА
ВЛАДА
ПРАВОВІ
НОРМИ

8. Суверенітет-

Суверенітетможливість держави розв язувати всі питання свого
внутрішнього життя і зовнішніх відносин,
здійснювати владу і правосуддя на своїй території.
Прояви суверенітету:
• держави видавати, обов язкові для виконання закони і
розпорядження
• Поширення державної влади на всю територію країни і на все
населення
• Здійснення від імені держави правосуддя Верховенство
державної влади на своїй території
• Право
• Незалежність держави на міжнародній арені.

9.

Елементи державного
суверенітету:
Верховенство- відсутність іншої
публічної влади
Самостійність – незалежність від волі
інших органів, осіб.
Повнота - поширення влади на всі
сфери життя і все населення
Незалежність – можливість самостійно
приймати рішення
Неподільність – єдність влади вцілому.
Рівноправність у зовнішніх відносинах.

10. Орган держави -

Орган держави особа чи орган, які виступають від імені
держави, мають певні владні повноваження,
відповідно до свого призначення.
Цілісна система державних органів
називається апаратом держави

11. Характерні ознаки державних органів:

Створені
для виконання
державних функцій
Мають державно-владні
повноваження
Діють у порядку,
установленому законом

12.

Державні органи.
за змістом діяльності:
• органи законодавчої влади
• органи виконавчої влади,
• судові органи
за місцем у системі державного апарату:
первинні; вторинні
за способом створення:
виборні, призначувальні
за часом функціонування:
постійні, тимчасові;
за складом:
одноособові, колегіальні;
за масштабом діяльності:
загальнодержавні і місцеві .

13. Влада -

Влада можливість і здатність людини
здійснювати свою волю, навязувати її
в разі потреби суспільству, іншим
людям
Види:
Сімейна ( влада батька)
Духовна ( влада Папи Римського)
Економічна (влада директора завода)
Політична (Політична влада включає
державну владу, владу органів
самоврядування.)
Державна (Президент України підписав

14. організація політичної влади в державі, що має три складові:

Форма держави організація політичної
влади в державі, що
має три складові:
форма державного
правління
форма державного
устрою
державний (політичний)
режим
English     Русский Правила