КІРІСПЕ
5.72M
Категория: ГеографияГеография

Казгеодезия. Жалпы казгеодезия жайлы

1.

Қазақстан Республикасының Ғылым және Білім Министрлігі
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
География,жерге орналастыру және кадастр кафедрасы
Тақырыбы: «КАЗГЕОДЕЗИЯ»
Орындағандар: Өкен Әсел
Кемалова Анель
Сатвалдиев Бағдат
Қабылдаған: Тоқбергенова А.А.
Алматы, 2016ж

2.

МАЗМҰНЫ:
КІРІСПЕ......................................................................................................................... 3
I. Жалпы казгеодезия жайлы....................................................................................... 4
1.1 Оның Болашағы...................................................................................................... 5
1.2 Қазіргі кезеңдегі географиялық және картографиялық қызметінің негізгі
бағыттары ..................................................................................................................... 6
II. Филиалдары .......................................................................................................... 8
2.1 Қызмет түрлері ………………………….......................................................... 9
III. Жеткен жетістіктері және халықаралық ынтымақтастығы............................... 19
3.1. Қазіргі уақытта ‘’Казгеодезия’’ қолға алған жұмыстары............................. 22

3. КІРІСПЕ

Республикалық мемлекеттік кәсіпорны, құрылыс және
тұрғын үй-шаруашылық істері, коммуналдық қызметтер мен
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің, жер
ресурстарын басқару жөніндегі «Казгеодезия» комитеті,
координаттар геодезиялық өлшеуден бастап, топографиялық
сауалнама, Геодезиялық және картографиялық жұмыстар толық
тізімін өнімділігін ұсынады, әуе фотосурет, сандық жасау және
жаңарту үшін топографиялық карталар жариялау және баспа
карталарын дайындалуы жатады.
Өзінің өндірістік әлеуетін компания, жоғары білікті
мамандар мен техникалық жабдықтардың болуы, топографиялықгеодезиялық, самолетпен және картографиялық жұмыстардың
көлемі бірегей болып табылады.

4.

РМҚК «Казгеодезия» ең қысқа мерзімде кез келген
мөлшерде, геодезиялық картографиялық және антеннадан
зерттеу іске асыру күрделілігі, озық жоғары дәлдікті
технологияларды пайдалану қағидаттары негізінде өз қызметін
айқындайды.
Ел Президентінің стратегиясының негізгі бағыттарына
сәйкес «Қазақстан жолы - 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір
болашақ», компанияның басты міндеті жұмыстарды орындауға
компанияның жоғары технологиялық, бәсекеге қабілеттілігі
және инвестициялық тартымдылығын дамыту болып
табылады. РМҚК «Казгеодезия», перспективалық даму
тұжырымдамасын әзірледі геодезия, картография және
антеннадан фотография саласындағы.

5.

1.1 Болашағы
Қазіргі
заманғы
құрал-жабдықтар
мен
озық
технологияларды пайдалана отырып, геодезия филиалының
және картография одан әрі дамыту, жоғары дәлдіктегі
спутниктік геодезиялық желі құруға бағытталға. Мемлекет
басшысының алға қойған мақсаттарға жету қажеттілігі, сондайақ геодезиялық және картографиялық қызметінің негізгі
бағыттарының жалғастыру сабақтастығын растайтын ескере
отырып, ол негізгі мақсаты ретінде халықаралық стандарттар
мен мемлекеттің өсу қажеттілігін қамтамасыз ету, бәсекеге
қабілетті және заманауи қанағаттандыру, геодезиялық және
картографиялық өнімдер.

6.

1.2. Қазіргі кезеңдегі геодезиялық және картографиялық
қызметінің негізгі бағыттары мыналар болып табылады:
1. Даму және геодезия және картография саласындағы
бірыңғай мемлекеттік ғылыми-техникалық саясатты жүзеге
асыру, сондай-ақ геодезиялық және картографиялық қызмет
субъектілеріне қызметін үйлестіру.
2. Мемлекет Геодезиялық және картографиялық жұмыстар
жүзеге
асыру
немесе
Қазақстан
Республикасының
объектiлердiң атауларын мемлекеттік каталог арнайы далалық
тағайындауын, құжаттар мен материалдарды қалыптастыру,
сақтау
және
пайдалану,
жасауды
және
жүргізуді
ұйымдастыруды және үйлестіру.

7.

3. Менеджмент, кәдеге жарату, сондай-ақ, геодезиялық
топографиялық және картографиялық өнімдер геодезиялық және
картографиялық қызмет субъектілерін қамтамасыз ету.
4. Мемлекеттік геодезиялық және картографиялық қызметті
лицензияларды қадағалау.
5. Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын
демаркациялау, сондай-ақ Қазақстан Республикасының теңіз
делимитациялау қамтамасыз ету үшін геодезиялық және
картографиялық қамтамасыз ету.
6. Геодезия және картография саласындағы халықаралық
ынтымақтастықты дамыту.
7. Соңғы тік қыртысының қозғалыстардың карталар жариялауға
геодинамикалық полигондарда жер сілкіну болжамдары
мәселелеріy Ғылыми-зерттеу.

8.

II. Филиалдары:

9.

Қызмет түрлері:
Сандық
аэрофотосуреттер;
Картографиялық
жұмыстар;
Гидрографиялық
жұмыстар;

10.

Сандық аэрофотосуреттер
РМҚК «Казгеодезия» түрлі көлемді және экономика және
өнеркәсіп қиындықтардың кең ауқымы үшін объектілерді
конфигурациясымен сандық Самолеттер орындайды.
Аэрофотосуреттер - ұшаққа орнатылған, самолеттін кешенін
пайдаланып
сол
жерлерде
фотосурет,
аэрофототүсіріс
топографиялық карталарды құру үшін жасалған; орман және жер
активтерді зерттеу және қарастыру, азаматтық инженерлік, өзге де
шаруашылық мақсаттар үшін барлау жұмыстарын жүзеге асыру кезі.

11.

Әуе ортофото жоспарларды өңдеу нәтижесінде мынадай
тұтыну ерекшеліктері бар:
• дәлдігі, қолданыстағы
стандарттар талаптарын
қанағаттандыратын;
• Жоғары
Фотометриялық сапасы;
мүмкін
спектрлік
сипаттамалар
кезіндегі
имиджі: қара және ақ, түсті,
жалған түсі;
• ортофотожоспарды барлық
саласындағы астам туралау
үні бейнелерді.

12.

Инженерлік құрылымдарды, көлік желілерін және жалпы
жоспарларын әзірлеуге үшін пайдаланылатын самолетпен сандық
бедерінің үлгісі бойынша алынған нәтижелерді сапасы мен ұсынылатын
шешімдердің тиімділігін арттыру, жұмыстар өндірісінің жалпы мерзімін
қысқартуға болады.

13.

Картографиялық
жұмыстар:
РМҚК «Казгеодезия» сандық карталар және географиялық
ақпараттық жүйелер (ГАЖ) пайдалану үшін жоспарларын құру,
соның ішінде картаға іс-шаралар толық спектрін ұсынады.
Сарапшылар
кәсіпорындар,
жаңарту,
барлық
топографиялық карталар, жоспарлар мен өнімдердің
редакциясының айналымында дайындықтың жасалуы.
• масштабы 1 топографиялық карталарды: 100 000 - 1:10 000;
• масштабы 1 топографиялық жоспарларын: 5000 - 1: 500;
• қалалар мен масштабы 1 басқа да қоныстарды
топографиялық жоспарларын: 5000 - 1: 500;

14.

Тақырыптық және арнайы (топырақ, геоботаникалық,
экономикалық, экологиялық және басқа да бағалайды.)
Карталар, жоспарлар мен атластар.

15.

Гидрографиялық
жұмыстар
Ауданы, суларды зерттеу және бағалау, зерттеу үшін
пайдаланылатын сандық топографиялық карталар мен ішкі
суларының топографиялық зерттеуі
және құру, табиғи
ресурстарды пайдалану және қорғау, су органдары, жағалау
аймағы жобаларды дамыту үшін жоспарлау, жобалау және
дамыту.
РМҚК «Казгеодезия» жарамдылық сандық топографиялық
картасын жасау мен ішкі су батиметрических жүйесі
(многолучевой Сонар) компаниясы Reson «SeaBat 7125 С.В.»
пайдаланады.

16.

17.

Геодезиялық жұмыстар
РМҚК «Казгеодезия» тәжірибесі, жоғары білікті мамандар және
кешенді инженерлік зерттеу үшін қазіргі заманғы техникалық әлеуетін
көп:
• құрылыс үшін арнайы мақсаттар үшін қойындысын, геодезиялық
желілерді құру және дамыту, түсіру негіздемесін, желілерді
геодезиялық, геодезиялық желілерді орталықтары;
•тегістеу II, III және IV сыныптар төсеу жақтаулар;
•спутниктік геодезиялық анықтамалар;
•1 ауқымдағы арнайы мақсаттар үшін топографиялық сауалдама:
5000-1: 500, жер асты және жер үсті құрылымдар, сондай-ақ,
масштабы 1 нақты жоспарларын ату, соның ішінде: 200 және 1: 100;
• (инженерлік - топографиялық) жаңарту топографиялық масштабта
арнайы мақсаттағы жоспарлары 1: 5000-1: графикалық, сандық,
фотографиялық нысандарда 200-кадастрлық жоспарлары;
•табиғатта трансферті мен байлап тау-кен, геодезия және инженерлік
зерттеулер басқа нүктелерінде байланысты;

18.

• оның ішінде геодезиялық стационарлық ғимараттар мен
құрылыстардың негіздерін деформациясын мониторингі, жер беті мен
тау жыныстарының қалыңдығы, - қауіпті табиғи және жасанды
процестер жергілікті мониторинг орындау кезінде;
•Инженерлік-гео-ақпараттық жүйелер бизнес, қауымдастықтар мен
мемлекеттік кадастрларын жүргізу үшін геодезиялық және
картографиялық қамтамасыз ету;
• жабдықтарды орнату бойынша қызметтер, кран жолдарын туралауын
геодезиялық
және бағандарда, құрылымдар мен олардың
элементтерінің тік тексеру;
• жөндеу және басқа да жұмыстар үшін жерасты құрылыстарын
жасырын, сипатын анықтау үшін геодезиялық нысандар құрылысын
қадағалау далалық желісі.

19.

III. Жеткен жетістіктері және халықаралық
ынтымақтастығы
ТМД елдерімен ынтымақтастық және алыс шет дамыған
геодезия және картография саласындағы халықаралық ғылыми және
техникалық қызмет.(Оның ішінде, және РМҚК «Казгеодезия»)
облыстық Қазақстан Республикасының даму және оның ведомстволық
бағынысты кәсіпорындардың министрлігінің Жер ресурстарын басқару
комитетінің делегациясы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы Жер
Геодезия, картография, кадастр және қашықтықтан зондтау жөніндегі
Мемлекетаралық кеңестің отырыстарына қатысты, онда ТМД елдерінің
геодезиялық қызметтерінің ынтымақтастық туралы мәселелер үлкен
ауқымды қарастырылды.
Астанада 5 қыркүйек, 2014 Геодезия, картография, кадастр және
Жерді қашықтықтан зондтау жөніндегі Мемлекетаралық кеңесінің
XXXVI сессиясы жүргізген.

20.

ТМД-ға қатысушы және бірыңғай навигациялық
кеңістігін қалыптастыру бойынша ынтымақтастық туралы
тұжырымдамасының
жобасы
бойынша
жұмыс
мемлекеттердің кеңістіктік деректер инфрақұрылымын ілкі
жобасын іске асыру үшін жүзеге асырылатын бағалау қызметін
қолға алды.
ТМД-ға қатысушы - қызметкерлер мен Геодезия және
картография мемлекеттік ұйымдардың саласындағы кәсіптік
білім беру оқу-әдістемелік қызметкерлері өнеркәсіптік
ұйымдардың біліктілігін арттыру және даярлау саласындағы
ынтымақтастық туралы келісім жобасына келісім шарт жасады.

21.

3.1. Қазіргі уақытта ‘’Казгеодезия’’ қолға алған
жұмыстар
Қазір компания қызметкерлері спутниктік геодезиялық желі,
мемлекеттік геодезиялық желіні жаңғырту және Қазақстан
Республикасының аумағында координаттар бірыңғай жүйесін құру
құру мәселелері бойынша жұмыс істеп жатыр. Жаңа жүйе
ғаламдық спутниктік желісі кіріктірілетін болады. Бұл
координаттар дәлдігін, кеңістіктік деректер инфрақұрылымын
дамыту, координаттар қоғамдық пайдалану бірыңғай жүйесін
Қазақстан бірыңғай электрондық картасын жасау мүмкіндігін
жақсартады. Мемлекеттік геодезиялық желі жаңғырту, сондай-ақ
бір картографиялық негізде, яғни бірыңғай форматта, мемлекеттік
органдардың ведомстволық ақпараттық жүйелерді жүргізу, соның
ішінде бір дерекқор, мүліктерді, сақтаймыз.

22.

Ақпараттық
және
коммуникациялық
технологиялар,
электрондық қызметтерді таралуын - Сіз «Болашақ
экономикасы» секторларын дамыту үшін серпін береді,
кеңістіктік деректерді қамтамасыз ету үшін мемлекеттік
қызмет көрсету сапасын және автоматтандыру арттыру
үшін, спутниктік қабылдағыштар (GPS) қолдана отырып,
жаңа техника мен технологияларды пайдалану мүмкіндігін
көресіз. Plus - жоғары жұмыстың барлық кезеңдерінде
автоматтандыру деңгейі, техникалық болмауы, тәулік
уақытына байланысты, маусымы, ауа райы жағдайы.

23.

НАЗАР
АУДАРҒАНДАРЫҢЫҒА
РАХМЕТ!!!
English     Русский Правила