1.96M
Категория: ГеографияГеография

Донецький економічний район

1.

Донецький
економічний район

2.

Донецький
економічний район
займає східну частину
країни. Площа
становить 53,2 тис. км2
(9 % від загальної
площі України).
До складу району
входять Донецька та
Луганська області.

3.

Населення – 6,8 млн. чоловік.
Середня густота населення становить 127,8 чол/км2 ( перше місце в Україні).
Рівень урбанізації = дуже високий - 88,6 %, а в Донецькій області - найвищий
в Україні - 90,5 %.
Найбільші міста = Донецьк (978,6 тис. чол.), Маріуполь (467,9 тис. чол.),
Луганськ (463 тис. чол.), Макіївка (365,5 тис. чол.).
Національний склад
населення = 57,5 %
населення району
складають українці,
38,6 % - росіяни. Є
значна кількість
греків.
Трудові ресурси =
значні

4.

Господарство
Господарство Донецького економічного району є складним
комплексом, що поєднує потужну промисловість з переважанням
важкої індустрії та багатогалузеве сільське господарство і розвинені
види транспорту, крім річкового. У сукупній валовій продукції
господарства на промисловість припадає 89 %, на сільське
господарство — 11%. Галузями спеціалізації є паливно-енергетична,
металургійна, хімічна, машинобудівна та промисловість будівельних
матеріалів. Важливе значення мають агропромисловий,
транспортний, рекреаційний міжгалузеві комплекси. Район посідає
друге місце в Україні за випуском чавуну, сталі й прокату.

5.

Рослинництво
У регіоні переважає степова рослинність, особливо сухолюбні вузьколисті
злаки: вузьколиста ковила, ковила-волосатик, або тирса, українська
ковила, ковила Лессінга, типчак, кипець, степовий овес. Ростуть степовий
тюльпан, сон-трава, ірис, кермек, катран. Лісопокрита площа становить
250 тис. гектарів, в основному байрачних перелісків та так званої
державної полезахисної смуги вздовж Сіверського Дінця. Тепер внаслідок
господарської діяльності природна рослинність зазнала великих змін.
Значна частина території розорана і зайнята культурною рослинністю.
Великі площі займають населені пункти, шляхи сполучення, гірничі
виробки, промислові об'єкти тощо.
Зернові культури займають 50,4 % всіх посівних площ (ячмінь, озима
пшениця, кукурудза); технічні — 10,6 % (соняшник); овочево-баштанні
культури і картопля — 5,0 %; кормові культури — 34,0 %.

6.

7.

Тваринництво
Розвитку тваринництва сприяє кормова база та потреба промислових
районів у свіжій продукції. Переважає молочне і молочно-м'ясне
скотарство. Розвинене свинарство і птахівництво (переважно у
промислових зонах), а також вівчарство (на півночі й півдні регіону).
Тваринництво дає дві третини валової сільськогосподарської продукції
району. У Донецькому економічному районі склались два підрайони
спеціалізації сільського господарства: північна зона (Старобільська
сільськогосподарська зона Луганської та північні райони Донецької
областей) з розвиненим зерновим господарством, значними посівами
соняшника, молочно-м'ясним скотарством, свинарством і птахівництвом та
центрально-південна (Гірничопромислова зона і Приазов'я), для якої
характерна приміська спеціалізація: виробництво свіжого молока та овочів
для населення промислових центрів, а також посіви зернових і соняшника,
розвинене виробництво яєць і бройлерів на птахофабриках.

8.

9.

Галузі
Донецький економічний район має найвищий рівень економічного
розвитку в Україні.
На нього припадає 21 % промислового та 8 %
сільськогосподарського виробництва країни.
Найрозвинутішими галузями господарства є електроенергетика,
вугільна, металургійна, хімічна промисловості, важке
машинобудування та промисловість будівельних матеріалів.
Серед галузей харчової промисловості провідними є м'ясна,
молочна, олійно-жирова, кондитерська, борошномельно-круп'яна та
ін.

10.

11.

Корисні копалини
Донецький економічний район має великі запаси цінних
корисних копалин: кам'яне вугілля, у тому числі коксівне,
кам'яну сіль, вогнетриви тощо. Це сприяє розвитку його
господарства, зокрема ресурсомістких галузей важкої
промисловості. Тут є сприятливі природні передумови
для розвитку сільського господарства. Широко
використовується зрошувальна меліорація, яка в
посушливі роки забезпечує стабільні врожаї.
Є ознаки великих покладів цирконію, ніобію, танталу,
літію, кімберлітових трубок у Приазов'ї, свинцевоцинкових руд — на північному сході району.

12.

Транспорт
Добре розвинений транспортний комплекс. Тут
склалася найгустіша мережа залізниць.
Автомобільний транспорт посідає друге місце за
обсягами перевезень. Основними магістралями
є Донецьк-Дніпропетровськ, Донецьк-Харків,
Луганськ -Запоріжжя.

13.

14.

15.

Зовнішні зв'язки
Експорт = вугілля, кокс, чорні метали, електроенергію,
різноманітні машини і устаткування, добрива.
Імпорт = з Придніпровського району в Донбас
надходять залізна і марганцева руди; з Карпатсь¬кого
- калійні добрива, ліс, автобуси, телевізори; з
Столичного району - різноманітні машини,
обладнання, продукція легкої промисловості.
Продукти харчової промисловості дістає район із
Причорноморського та Подільського районів.

16.

Проблеми і перспективи району
Проблеми = соціально-економічні та екологічні =
1) проблема розвитку малих і середніх міст, селищ міського типу,
господарство яких тісно пов'язане з вуглевидобутком;
2)технічне переозброєння і реконструкція металургійних
підприємств району, де розміщені найстаріші заводи України. На
таких підприємствах загострюються соціальні пробле¬ми, оскільки
умови праці тут дуже важкі;
3)водопостачання Донбасу.
Перспективи розвитку Донецького економічного району пов'язані з
подо¬ланням цих проблем.
English     Русский Правила