Мойынтірек орамында:
10.03M
Категория: МеханикаМеханика

Домалау мойынтіректері

1.

Домалау мойынтіректері
Орындаушы: Шажей Игілік

2.

Мойынтірек деген не?
Домалау денесі
Тығыздау
Ішкі сақина
Сепаратор
Сыртқы сақина
Мойынтірек: өс және біліктің тірегі, айналу
жағдайында немесе механизмнің домалау
бөлігінің басқа бөліктерімен байланысы.
Мойынтіректердің негізгі
бөліктеріне :сыртқы сақина ,ішкі
сақина,тығыздау,домалау денесі
,сепаратор жатады.

3.

«Домалау мойынтірегі –домалау принципімен жұмыс
істейтін мойынтірек» ГОСТ 24955-81
Бұл аунашақты немесе шарикті болуы мүмкін (қысқа ,ұзын,жуан немесе жуан
инетәрізді), немесе конусты аунашақ, бөшкетәрізді, спираль негіді серіппелі.
Әдетте домалау мойынтірегі өздік бірлік жүйесін құрайды, домалау денесінің ішкі
және сыртқы сақиналарынан тұрады.

4.

Домалау мойынтіректерінің артықшылықтары:
Төменгі үйкеліс, төменгі қыздырғыш;
Майлауды үнемдеу;
Стандарттаудың жоғары деңгейі;
Қымбат үйкелісбасқы материалды үнемдеу.
Домалау мойынтіректерінің кемшіліктері:
Жоғарғы габариттер (оның ішінде радиальды) мен салмак;
Типтік өлшемді таңдаудағы жоғары талап;
Дірілден қорғаудың әлсіздігі.

5.

Домалау мойынтіректері
келесі белгілері бойынша
жіктеледі:
Домалау денесінің пішіні;
Габариттер
(өстік және радиальды);
Өлшеу дәлдігі;
Қабылдау күштерінің
бағыты.

6.

Радиально-упорные:
Радиальный
Однорядный Многорядный
Самоустанавливающийся
Упорные:
Однорядный Многорядный
Шарикті - тезжүргіштігі,айналу өсінен өзіндік орнатылу мүмкіндігі

7.

Цилиндрические
Роликовые
Радиальные
Самоустанавливающийся
Конический
Игольчатый
Аунашақты – конусты, цилиндрлік, инетәрізді (жүктемеге шыдамды ,тек
бөшкетәрізді аунашақтан басқалары өске өзі орнатылмайды)

8.

А
2 СВЕРХЛЕГКИЕ 2 ОСОБОЛЕГКИЕ
СЕРИИ
СЕРИИ
ЛЕГКАЯ
СЕРИЯ
СРЕДНЯЯ ТЯЖЕЛАЯ
СЕРИЯ
СЕРИЯ
Б
УЗКАЯ
СЕРИЯ
НОРМАЛЬНАЯ
СЕРИИ
ШИРОКАЯ
СЕРИЯ
ОСОБОШИРОКАЯ
СЕРИЯ
А
Радиаль габаритті мойынтіректер 7серияға топтастырылады:
Б
Өстік габаритті мойынтіректер 4 серияға топтастырылады:

9.

Дәлдік классы
0, 6, 5, 4, Т, 2
Мойынтірек түрлері
Шарикті
және
радиальды
және
Радиальды
0, 6, 5, 4, 2
0, 6Х, 6, 5, 4, 2
Тіректі
және
Роликтік
тіректі
роликті
шарикті
тіекті
- радиальды
конустық

10.

Дәлдік класс бойынша келесі түрге бөлінеді:
"8"
"0"
"7"
Қалыпты кластан төмен
"6"
Дәлдік артуы
"5"
Қалыпты класты
"4"
"2"
Жоғарғы дәлдік Өте жоғарғы дәлдік Сыртқы жоғары дәлдік

11.

12.

13.

14.

15.

16. Мойынтірек орамында:

Пленка
Жинақ қорабы
Блок (D 110 мм ке емес.)
Орам көмкермесі
Кассеталы орам
Қағаз (ірі өлшемділерде)
Қорапша
English     Русский Правила