Мазмұны: 1.Электрлік сүзгілер 2.Электр сүзгілер байланысы 3.Электрлік сүзгілердің жиілігі 4.Сүзгілер
Электрлік сүзгілер 1.Электрлік сүзгілер деп конденсатор мен индуктивтілік орамадан тұрады 2.Қоректендіргіштің белгілі бір жиіліктік спек
Сүзгілер Идеал сүзгінің өткізу жолағы немесе өткізу облысы деп өшу коэффициенті a нөлге тең болатын жиілік дапазонын,ал өшу облысы деп a≠ 0
Сүзгілер өткізетін жиіліктік спектрлерлеріне байланысты төменгі жиіліктік, жоғары жиіліктік, , көп алаңдық, бөгеттік сүзгілер бөлінеді. О
Қасиеттері: 1.-беріліс тұрақтысы g =а+jb, мұндағы a-өшу коэффициенті, b- фазалық коэффициент 2.- Сипаттамалық кедергісі Zc
Сүзгілердің түрлері: 1.Төменгі жиіліктік сүзгілер (ТЖС) жиілігі 0-ден ωо дейінгі сигналдарды өткізеді. 2. Көп алаңдық сүзгілер бір мезгілде ә
Сүзгілердің жіктелуі:
Сүзгілердің байланыстары: 1. Электрлік сүзгілер байланыста, радиотехникада телевидениеде және үлкен токтар техникасында кеңінен қолданад
Жиілікті сүзгілер 1.Төменгі 2. Жоғары 3.Алаңдық 4. Көп алаңдық
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ
1.08M
Категория: ЭлектроникаЭлектроника

Электрлік сүзгілер

1.

Электрлік сүзгілер
Орындағандар:Абдуллаев Серікхан

2. Мазмұны: 1.Электрлік сүзгілер 2.Электр сүзгілер байланысы 3.Электрлік сүзгілердің жиілігі 4.Сүзгілер

МАЗМҰНЫ:
1.ЭЛЕКТРЛІК СҮЗГІЛЕР
2.ЭЛЕКТР СҮЗГІЛЕР БАЙЛАНЫСЫ
3.ЭЛЕКТРЛІК СҮЗГІЛЕРДІҢ
ЖИІЛІГІ
4.СҮЗГІЛЕР

3. Электрлік сүзгілер 1.Электрлік сүзгілер деп конденсатор мен индуктивтілік орамадан тұрады 2.Қоректендіргіштің белгілі бір жиіліктік спек

ЭЛЕКТРЛІК СҮЗГІЛЕР
1.

4. Сүзгілер Идеал сүзгінің өткізу жолағы немесе өткізу облысы деп өшу коэффициенті a нөлге тең болатын жиілік дапазонын,ал өшу облысы деп a≠ 0

СҮЗГІЛЕР
ИДЕАЛ СҮЗГІНІҢ
ӨТКІЗУ ЖОЛАҒЫ
НЕМЕСЕ ӨТКІЗУ
ОБЛЫСЫ ДЕП ӨШУ
КОЭФФИЦИЕНТІ A
НӨЛГЕ ТЕҢ БОЛАТЫН
ЖИІЛІК
ДАПАЗОНЫН,АЛ ӨШУ
ОБЛЫСЫ ДЕП A≠ 0
БОЛАТЫН ЖИІЛІК
ДАПАЗОНЫН АЙТАДЫ.

5. Сүзгілер өткізетін жиіліктік спектрлерлеріне байланысты төменгі жиіліктік, жоғары жиіліктік, , көп алаңдық, бөгеттік сүзгілер бөлінеді. О

СҮЗГІЛЕР ӨТКІЗЕТІН
ЖИІЛІКТІК
СПЕКТРЛЕРЛЕРІНЕ
БАЙЛАНЫСТЫ ТӨМЕНГІ
ЖИІЛІКТІК, ЖОҒАРЫ
ЖИІЛІКТІК, , КӨП
АЛАҢДЫҚ, БӨГЕТТІК
СҮЗГІЛЕР БӨЛІНЕДІ.
ОЛАР К-ТИПТІ ЖӘНЕ МТИПТІ СҮЗГІЛЕР,
КӨПІРЛІК СҮЗГІЛЕР,
ИНДУКЦИЯСЫЗ RCСҮЗГІЛЕР, КВАРЦТІК
СҮЗГІЛЕРГЕ БӨЛІНЕДІ.

6. Қасиеттері: 1.-беріліс тұрақтысы g =а+jb, мұндағы a-өшу коэффициенті, b- фазалық коэффициент 2.- Сипаттамалық кедергісі Zc

ҚАСИЕТТЕРІ:
1.-БЕРІЛІС ТҰРАҚТЫСЫ G =А+JB, МҰНДАҒЫ A-ӨШУ
КОЭФФИЦИЕНТІ, B- ФАЗАЛЫҚ КОЭФФИЦИЕНТ
2.- СИПАТТАМАЛЫҚ КЕДЕРГІСІ ZC

7. Сүзгілердің түрлері: 1.Төменгі жиіліктік сүзгілер (ТЖС) жиілігі 0-ден ωо дейінгі сигналдарды өткізеді. 2. Көп алаңдық сүзгілер бір мезгілде ә

СҮЗГІЛЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ:
1.ТӨМЕНГІ ЖИІЛІКТІК СҮЗГІЛЕР (ТЖС) ЖИІЛІГІ 0-ДЕН
ΩО ДЕЙІНГІ СИГНАЛДАРДЫ ӨТКІЗЕДІ.
2. КӨП АЛАҢДЫҚ СҮЗГІЛЕР БІР МЕЗГІЛДЕ ӘР ТҮРЛІ
ЖИІЛІКТІК ДИАПАЗОНДАҒЫ СИГНАЛДАРДЫ ӨТКІЗЕДІ
3.ЖОҒАРЫ ЖИІЛІКТІК СҮЗГІЛЕР (ЖЖС) ЖИІЛІГІ ΩОДЕН ∞ (ШЕКСІЗДІК) ДЕЙІНГІ СИГНАЛДАРДЫ ӨТКІЗЕДІ
4.БӨГЕТТІК СҮЗГІЛЕР ЖИІЛІГІ 0-ДЕН Ω1 ЖӘНЕ ЖИІЛІГІ
Ω2-ДЕН ∞ ДЕЙІНГІ СИГНАЛДАРДЫ ӨТКІЗЕДІ.
5. АЛАҢДЫҚ СҮЗГІЛЕР (АЖС) ЖИІЛІГІ Ω1-ДЕН
Ω2 ДЕЙІНГІ СИГНАЛДАРДЫ ӨТКІЗЕДІ

8. Сүзгілердің жіктелуі:

СҮЗГІЛЕРДІҢ ЖІКТЕЛУІ:
2 Жоғары жиілікті сүзгіштер
3 Режекторлы немесе
бөгеуші сүзгіштер
4 Жолақтық сүзгіштер

9. Сүзгілердің байланыстары: 1. Электрлік сүзгілер байланыста, радиотехникада телевидениеде және үлкен токтар техникасында кеңінен қолданад

СҮЗГІЛЕРДІҢ БАЙЛАНЫСТАРЫ:
1. ЭЛЕКТРЛІК СҮЗГІЛЕР БАЙЛАНЫСТА,
РАДИОТЕХНИКАДА ТЕЛЕВИДЕНИЕДЕ ЖӘНЕ ҮЛКЕН
ТОКТАР ТЕХНИКАСЫНДА КЕҢІНЕН ҚОЛДАНАДЫ
2. ОЛАРДЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРИНЦИПІ, БІРІНШІДЕН,
ИНДУКТИВТІ КЕДЕРГІНІҢ ХL ЖИІЛІККЕ ТУРА
ПРОПОРЦИОНАЛ, СЫЙЫМДЫЛЫҚ КЕДЕРГІНІҢ
ХC ЖИІЛІККЕ КЕРІ ПРОПОРЦИОНАЛ
БОЛАТЫНДЫҒЫНА, ЕКІНШІДЕН, ИНДУКТИВТІ
ЭЛЕМЕНТТЕГІ ТОК КЕРНЕУДЕН 900 КЕШ НЕГІЗДЕЛГЕН

10. Жиілікті сүзгілер 1.Төменгі 2. Жоғары 3.Алаңдық 4. Көп алаңдық

ЖИІЛІКТІ СҮЗГІЛЕР
1.ТӨМЕНГІ
2. ЖОҒАРЫ
3.АЛАҢДЫҚ
4. КӨП АЛАҢДЫҚ

11. НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ

English     Русский Правила