Вплив електричного струму на організм людини
Використання електричного струму в медецині
Отже , вплив струму на організм людини дуже різноманітний так як і наслідки,але Струм допомагає людям в лікарнях і рятує життя їм.Тому поста
369.63K
Категория: БЖДБЖД

Вплив електричного струму на організм людини

1. Вплив електричного струму на організм людини

Роботу виконала
учениця 8-Б класу
Новоодеської ЗОШ №1
Богза Аліна

2.

Електричний струм – це впорядкований рух електричних зарядів.
Сила струму в ділянці кола прямо пропорційна різниці потенціалів,
тобто напрузі на кінцях ділянки і обернено пропорційна опору
ділянки кола.
Доторкнувшись до провідника, що знаходиться під напругою,
людина включає себе в електричний ланцюг, якщо він погано
ізольований від землі або відразу дотикається до об'єкту з іншим
значенням потенціалу. У цьому випадку через тіло людини
проходить електричний струм.

3.

Проходячи через організм людини, електричний струм здійснює
чотири дії
Термічна дія
струму
Електролітична Механічна
Біологічна дія
дія струму
(динамічна) дія струм
струму
Проявляється в
опіках окремих
ділянок тіла,
нагріванні до
високої
температури
кровоносних судин,
нервів, серця,
мозку та інших
органів, які
знаходяться на
шляху струму
Проявляється в
розкладанні
органічних рідин, у
тому числі і крові
Викликає в них
серйозні
функціональні
розлади;
Супроводжується Пошкоджує різні
значними
тканини
порушеннями їх організму
фізико-хімічні
складу;
Виявляється у
розриві,
розшаруванні та
інших
пошкодженнях
різних тканин
організму, в тому
числі м'язової
тканини, стінок
кровоносних судин,
судин легеневої
тканини та ін.
Проявляється в
подразненні й
порушенні живих
тканин організму, а
також у порушенні
внутрішніх
біоелектричних
процесів, що
протікають при
нормальному
функціонуванні
організму.

4.

ВИДИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
Місцеві
Загальні
Викликають місцеве
ушкодження організму –
електричний опік,
металізацію шкіри, механічні
пошкодження, викликані
мимовільними
скороченнями м'язів під
дією струму і
електроофтальмія
(запалення зовнішніх
оболонок очей під дією
електричної дуги).
Їх частіше називають
електричними ударами,
викликають порушення
звичайної діяльності життєво
важливих органів або
призводять до ураження
всього організму.

5.

ФАКТОРИ, ЩО ДІЮТЬ НА ТЯЖКІСТЬ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
Сила
струму і
тривалість
дії
Зі
збільшенн
ям сили
струму
з'являютьс
я реакції
організму:
відчуття,
судорожне
скороченн
я м'язів і
фібриляція
серця.
Шлях струму
Вид струму
Довкілля
Ураження буде
найбільш тяжким,
якщо на шляху
електричного
струму виявляються
серце, грудна
клітка, головний і
спинний мозок.
Наприклад, при
протіканні струму
шляхом "нога-нога"
через серце
проходить 0,4%
загального струму,
а шляхом "рукарука" – 3,3%.
Електричний
струм
промислової
частоти є
найбільш
несприятливим.
При збільшенні і
зменшенні
частоти (більше
50 Гц) значення
відчутного і
невідпускаючого
струму
зростають.
Вологість і
температура повітря,
наявність заземлених
металевих конструкцій
і підлоги,
струмоведучого пилу
надають додатковий
вплив на умови
електробезпеки.
Ступінь ураження
електричним струмом
залежить і від площі
контакту людини зі
струмоведучими
частинами.

6.

Розрізняють три ступені впливу струму на організм людини
Назва
Наслідки
Сила
струму
Відчут- Невід-
Фібриля
ний
пускний
ційний
Початок
болісних
відчуттів
Судоми і
біль,важке
дихання
Фібриля
ція
серця,па
раліч
дихання
(до 1,5 (10-15
мА)
мА)
(90100
мА)

7. Використання електричного струму в медецині

8.

Дарсонвалізація
Дарсонвалізація-це дія на організм імпульсного
струму високої частоти(110кГц),високої
напруги(20кВ) і малої сили(0,02мА) у вигляді
електричних розрядів

9.

Ультратонотерапія
Ультратонотерапія-дія на певні ділянки тіла
струмами над тональної частоти
Використовується струм над тональної
частоти(22кГц),який йде безперервно,у зв’язку
з чим в тканинах утворюється більше
ендогенного тепла,чим при дарсонвалізації.

10.

Індуктотермія
Індуктотермія-метод лікування ,при
якому на певні ділянки тіла хворого
впливають переважно магнітним
полем високої частоти(13,6Мгц)

11. Отже , вплив струму на організм людини дуже різноманітний так як і наслідки,але Струм допомагає людям в лікарнях і рятує життя їм.Тому поста

Отже , вплив струму на організм людини дуже
різноманітний так як і наслідки,але Струм допомагає
людям в лікарнях і рятує життя їм.Тому постає питання чи
допомагає нам струм чи навпаки вбиває.
Будьте обережні
English     Русский Правила