Adobe Photoshop графикалық бағдарламасы

1.

Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік
Фармацевтика Академиясы
Презентация
Тақырыбы: Adobe Photoshop графикалық
бағдарламасы
Дайындаған: Розаколова М
Тобы:202-9 ЕІҚ
Қабылдаған:Аширбекова Р
Шымкент 2017

2.

I.КІРІСПЕ
II.НЕГЕІЗГІ БӨЛІМ
III.ЖОСПАР
1. ADOBE PHOTOSHOP ПРОГРАММАСЫ
2. ЖҰМЫС ҮСТЕЛI ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
3. ҚҰРАЛДАР ТАҚТАСЫ
IV.ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

3.

Adobe Photoshop — суреттерді, мәтіндерді өзгертуге,
түрлендіруге, сақтауға
арналған ең танымалы графикалық
бағдарлама болып табылады. Adobe Photoshop графикалық
бағдарламасы түстер палитрасымен жұмыс істеуге, суреттерді
еңгізуге және шығаруға, контурларын ерекшелеуге, түс тандауға,
сурет фильтрін тандауға, өлшемі мен кеңейтілімін өзгертуге,
суреттерді түстендіруге және басып шығаруға мүмкіндік береді.
Adobe Photoshop
интерфейсі бағдарламамен өзара
әрекеттесу әртүрлі деңгейдегі қолданушыларға арналып
ойластырылған. Бағдарламамен жұмыс істеу: командаларды
тышқанды басу арқылы жүзеге асыру және пернетақтада белгілі
бір перне комбинацияларын басу арқылы операцияларды жүзеге
асыру. Операцияларды жүзеге асырудың екі түрі де бір бірінен
оңайлығымен және функцияны орындау жылдамдығымен
ерекшеленеді. Әдеттегідей: бағдарламамен енді жұмыс ісеуді
бастаған адам меню арқылы жұмыс істегенді таңдайды, ал маман
пернетақта арқылы.

4.

Adobe Photoshop программасы – бұл нүктелі графика бағдарламасы, яғни
бұл программадағы бейнелер нүктелерден, пиксель деп аталатын ұяшықтардан
тұрады. Бұл аббревиатура ағылшынның екі сөзінен picture element құралған
бейнелер элементі деген мағынаны білдіреді.
Adove фирманың атауы. Аталған фирмада төмендегiдей программалар
жасақталған:
Adove Illustrator – векторлық графика редакторы. Бұл программаның
соңғы версиясы PDF форматындағы файлдарды редакторлеу мен оны
ашуға мүмкiндiк бередi.
Adove Dimentions – үшөлшемдi графика редакторы. Бұл программа
Macintosh типтi компьютерлер үшiн жасақталған.
Adove Streamline – сканерден өткiзiлген нүктелi бейнелердi векторлық
графикаға түрлендiруге негiзделген программа.
Adove Photoshop – нүктелi графика редакторы.
Adove Pagemaker – полиграфиялық және типографиялық баспалардың
құжаттарын түрлендiруге негiзделген программа және т.б.
Adove Photoshop программасымен жұмыс жасау барысында төмендегідей
сөздер жиі қолданылатын болғандықтан олардың түсініктемелері көрсетілген:
Растрлық графика полиграфиялық баспалар мен оларды өңдеу үшiн
қолданылады. Ең бастысы бұл графикада түстi таңдап алу болып табылады.
Мұндай типтегi бейнелердi үлкейткен кезде оның сапасы төмендеп, бейнеге
айналып кетедi.

5.

Векторлық графика сызба бейнелер мен безендiрулердi құруға
негiзделген. Ең бастысы, бұл графикада объектiлер формасы болып
табылады. Оны үлкейткен кезде оның формасы өзгермейдi. Керiсiнше,
векторлық бейнелердi үлкейткен кезде, олардың өлшемi өзгермейдi.
Фрактальды графика
математикалық есептеулер жолымен
бейнелердi автоматты түрде түрлендiруге негiзделген. Теңдеулер
немесе формулалар бойынша бейнелер салынады және олардың
бейнелерi емес, коэффициенттерi сақталынады. Мысал ретiнде ақша
қардың бейнесiн алуға болады.
Штамп
бейнелерден таңдаулы үлгiлердi көшiруге мүмкiндiк
бередi.
Сиқырлы таяқша және Лассо – жалпы композициядан бейнелердiң
үзiндiлерiн таңдау.
Бөлiп алу (Выделение) – шекараның iшiндегi бейнелердi бөлiп
алып, көшiру, орын алмастыру және оны редакторлеу.

6.

* Монтаж, коллаж -
басқа бейнелердiң үзiндiлерiн бөлiп алып,
бiр бейненi жинақтап, шығару. Ол үшiн слои және каналдар
қызмет атқарады.
* Передний план, задний план, слои, каналы – бейнелер
бөлiктерi.
* Слои – мөлдiр фондармен қоршалған бейнелердiң
көрiнбейтiн бөлiктерi. Ол бөлек элементтерден композициялар
құрастыру кезiнде қолданылады. Оның сылаы ретiнде
контурлық карта (артқы жағын), онда мемлекеттер тiзбектей
бейнеленген (алғашқы қабаты), қалалар (екiншi қабаты), орман,
батпақ, шөлейттер (үшiншi қабаты) және т.б.
*
Каналы – бұл бейнелердiң түстерiнен бiреуiне сәйкес
келетiн монохромды бейне. Мысалы, Қызыл – жасыл - көк
*
Маски (маскированные области) – слойдың көрiнбейтiн
аймағы.
Сондықтан
оны
түрлендiруге
болмайды.
Немаскированные области – бұл бейненiң көрiнетiн аймағы
Құрастырылатын
бөлiктерге
бейнелердi
бөлу
үiшн
қолданылады.
*
Растушевка
- бұл шекаралар аралығынан
бөлек
үзiндiлердi бөлiп алу.

7.

ЖҰМЫС ҮСТЕЛI ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Программа терезесiнде батырмалар емес, жылжымалы палитралар қолданылады.
Программа элементтерiнiң мәнi мен мүмкiндiктерiн бiлу үшiн бұл программаны
iске қосып, жан-жақты танысуымызға болады. Бұл программаны iске қосу үшiн Пуск
батырмасындағы менюдi қолданамыз, яғни мына команда орындалады: Пуск –
Adobe- Photoshop 6.0 - Adobe Photoshop 6.0. Аталған әрекет орындалғаннан кейiн
Сiздер экраннан программаның негiзгi терезесiн көресiздер (1-сурет).
1-сурет Программа терезесінің құрылымы
Программа
менюі
Құралдар
параметрлерінің
тақтасы
Құралдар
тақтасы
Бейнелерді
редакторле
у терезесі
Палитралар
Қалыпкүй
қатары

8.

2-сурет. Құралдар тақтасының құрылымы

9.

ҚҰРАЛДАР ТАҚТАСЫНДА ОРНАЛАСҚАН ҚҰРАЛДАРҒА СИПАТТАМА
Экранда бейнелердiң масштабын салу және оларды орналастыру құралдары
бегунок
Рука (Hand) – терезеде бейнелердi
орналастыру қызметiн атқарады.
Лупа (Zoom) – бейнелердi үлкейту немесе
кiшiрейту қызметiн атқарады.
Перемещение (Move) – объектiдегi немесе
қабаттағы
бөлiнiп
алынған
аумақты
орналастырады.
Бейнелердi қарау мен оның масштабын
өзгерту құралдарының бiрi – Навигатор
палитрасы
Навигатор (Navigator) палитрасы
масштабтың жүгiргiш құралын қозғалта
отырып, барлық бейнелердiң өлшемдерiн
өзгертуге мүмкiндiк бередi.

10.

Аумақ топтарының құралдары (MARQUEE TOOLS)
ЛАССО ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ТОПТАРЫ (LASSO TOOLS)
Лассо құралдары
Лассо құралы курсордың қозғалысының iзiмен қисық сызық түрiнде бөлiнген аймақтың
шекараларын қосады.
Сиқырлы таяқша берiлген диапазондар бойынша бiртектi боялған объектiлердi бөлiп ала
алады.
Прямоугольник
Тiктөртбұрышты бөлiп алу
Эллипс
Эллипстi бөлiп алу
Одиночныйстолбец,
Одиночная строка
Тiк немесе көлденең сызықтарды бөлiп алу
Лассо
"қолдан" бөлiп алу
Многоугольное
лассо
Төбелерi арқылы көпбұрыштарды бөлiп алу
Магнитное лассо
"магнитпен" бөлiп алу (иiлген сызық пайда болады)

11.

12.

13.

Пайдаланған әдебиеттер:
Дэн Маргулис. Photoshop для профессионалов.
Professional Photoshop: The Classic Guide to Color
Correction. 2003. — 464 с.
Дэн Маргулис. Photoshop LAB Color: Photoshop LAB
Color: The Conyon Conundrum and Other Adventures
in the Most Powerful Colorspace.
Кэтрин Айсманн. Photoshop (второе издание) =
Photoshop Masking & Compositing.
English     Русский Правила