HOTELARSTWO Podstawowa terminologia
Zagospodarowanie turystyczne
Infrastruktura turystyczna - komunikacyjna - noclegowa (baza noclegowa) - żywieniowa (baza gastronomiczna) - towarzysząca (baza towarzysząca)
Baza noclegowa Składa się z obiektów noclegowych, oferujących noclegi w pokoju lub w innym pomieszczeniu, przy czym liczba oferowanych miejsc musi być większa niż pewne określone minimum.
Hotelarstwo Społecznie zorganizowana działalność usługowa polegająca na udzielaniu gościnności przyjezdnym. Zaspokaja potrzeby wypoczynku, pożywienia, higieny, opieki nad zdrowiem i mieniem, rozrywek kulturalnych, łączności z otoczeniem. Hotel
106.50K
Категории: БизнесБизнес МаркетингМаркетинг
Похожие презентации:

Hotelarstwo. Podstawowa terminologia

1. HOTELARSTWO Podstawowa terminologia

2. Zagospodarowanie turystyczne

Obejmuje te elementy środowiska
geograficznego (zagospodarowania
przestrzennego), które przeznaczone są do
zaspokojenia potrzeb turystów.
Zagospodarowanie turystyczne określa się
czasem mianem infrastruktury turystycznej.

3. Infrastruktura turystyczna - komunikacyjna - noclegowa (baza noclegowa) - żywieniowa (baza gastronomiczna) - towarzysząca (baza towarzysząca)

4. Baza noclegowa Składa się z obiektów noclegowych, oferujących noclegi w pokoju lub w innym pomieszczeniu, przy czym liczba oferowanych miejsc musi być większa niż pewne określone minimum.

5. Hotelarstwo Społecznie zorganizowana działalność usługowa polegająca na udzielaniu gościnności przyjezdnym. Zaspokaja potrzeby wypoczynku, pożywienia, higieny, opieki nad zdrowiem i mieniem, rozrywek kulturalnych, łączności z otoczeniem. Hotel

Hotelarstwo
Społecznie zorganizowana działalność
usługowa polegająca na udzielaniu
gościnności przyjezdnym. Zaspokaja potrzeby
wypoczynku, pożywienia, higieny, opieki nad
zdrowiem i mieniem, rozrywek kulturalnych,
łączności z otoczeniem. Hotelarstwo jest
podstawową branżą turystyki jako gałęzi
gospodarki narodowej, jest to także zawód
polegający na świadczeniu usług udzielania
gościny.
English     Русский Правила