Навчальна дисципліна: «Управління проектами»
Управління проектами — (Project Management) — синтетична дисципліна, що вивчає загальні закономірності, властиві проектам у всіх областях діяльно
Проект - комплекс взаємозалежних заходів, призначених для досягнення протягом заданого періоду часу і при встановленому бюджеті поставле
Модель управління проектами
916.61K
Категория: МенеджментМенеджмент

Управління проектами

1. Навчальна дисципліна: «Управління проектами»

лектор, к.е.н., доцент
кафедри менеджменту
Шишмарьова Л.О.

2. Управління проектами — (Project Management) — синтетична дисципліна, що вивчає загальні закономірності, властиві проектам у всіх областях діяльно

Управління проектами — (Project Management)
— синтетична дисципліна, що вивчає загальні
закономірності, властиві проектам у всіх областях
діяльності, методологію, методи і засоби
найбільш
ефективного
і
раціонального
управління проектами.

3.


Методи і засоби управління проектами дозволяють:
1. Розробити й обґрунтувати концепцію проекту.
2. Оцінити ефективність проекту з урахуванням факторів ризику і невизначеності.
3. Виконати техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) проекту і розробити бізнесплан проекту.
4. Здійснити системне планування проекту в усіх фазах його життєвого циклу.
5. Оцінити інвестиційні якості окремих фінансових інструментів і відібрати
найефективніші з них.
6. Розробити кошторис і бюджет проекту, що відповідають заданим обмеженням.
7. Підібрати виконавців проекту через процедуру конкурсів (торгів).
8. Підготувати й укласти контракти на постачання ресурсів.
9. Організувати оптимальну процедуру закупівель і постачань.
10. Організувати реалізацію проекту, у тому числі підібрати так звану «команду
проекту».
11. Забезпечити ефективний контроль і регулювання, а також управління змінами,
неминучими в ході реалізації проекту, на основі сучасних інформаційних
технологій.
12. Організувати ефективне завершення проекту.
13. Організувати системне управління якістю продукції проекту.
14. Повною мірою врахувати так званий «людський фактор»; який радикально
впливає на ефективність проекту загалом.

4. Проект - комплекс взаємозалежних заходів, призначених для досягнення протягом заданого періоду часу і при встановленому бюджеті поставле

Проект - комплекс взаємозалежних заходів, призначених для
досягнення протягом заданого періоду часу і при
встановленому бюджеті поставлених завдань з чітко
визначеними цілями.
Рис. Основні елементи проекту

5.


Концепція управління проектами
Поняття «проект» поєднує різноманітні
види діяльності, які характеризуються
спільними ознаками, найзагальнішими з яких
є:
1) спрямованість на досягнення конкретних
цілей, визначених результатів;
2) координоване виконання численних,
взаємозалежних дій;
3) обмежена тривалість в часі, з визначеним
початком і кінцем;
4) неповторність і унікальність.

6.


Управління проектами передбачає:
1) визначення цілей проекту і проведення його
обґрунтування;
2) виявлення структури проекту (підціли, основні етапи
робіт);
3) визначення необхідних обсягів і джерел фінансування;
4) підбір виконавців, зокрема, через процедури торгів і
конкурсів;
5) підготовку та укладення контрактів;
6) визначення термінів виконання проекту, складання
графіка його реалізації, розрахунок необхідних ресурсів;
7) розрахунок кошторису і бюджету проекту;
8) планування й облік ризиків;
9) забезпечення контролю за ходом виконання проекту й
ін.

7. Модель управління проектами

8.

9.

10.


Основні
показники
ефективності
інвестиційних проектів:
1) чиста поточна вартість (Net Present Value),
NPV (чиста приведена вартість, чистий
приведений (дисконтований) дохід (ефект));
2) індекс дохідності (прибутковості,
рентабельності) інвестиції (PI);
3) внутрішня норма дохідності (IRR);
4) строк окупності інвестицій (вкладених
коштів);
5) коефіцієнт ефективності інвестицій (ARR).
English     Русский Правила