1.66M
Категория: СпортСпорт

Гимнастика арқылы денені басқару дағдылары және когнитивті дағдылар. Акробатикалық элемент кешендері

1.

МүсіровМұхтар
МұхтарХамитұлы
Хамитұлы
Мүсіров
Жақсыбайкөлнеізгі
неізгіорта
ортамектебі
мектебі
Жақсыбайкөл
Денешынықтыру
шынықтыру7 7класс
класс
Дене
Бөлім:: Гимнастика
: Гимнастикаарқылы
арқылыденені
дененібасқару
басқару
Бөлім:
дағдыларыжәне
жәнекогнитивті
когнитивтідағдылар
дағдылар
дағдылары
Сабақтыңтақырыбы
тақырыбы
Сабақтың
Акробатикалықэлемент
элемент
Акробатикалық
кешендері
кешендері

2.

Оқу мақсаттары:
Жалпы дене
жатығуларын өткізу
және ағзаны
қалпына келтіру
жаттығуларының
құрамын көрсету

3.

Сабақ мақсаттары
Барлық
оқушылар
орындай алады:
Акробатика
ұғымын, өмірдегі
маңыздылығын
біледі, қауіпсіздік
ережелерін
сақтайды.
Оқушылардың
көпшілігі
орындай алады:
Акробатикалық
жаттығу түрлерін
үйренеді,
икемделеді.
Домалап түсу,
жауырынға
тұру,қарлығаш
бейнесін
жасай алады
Кейбір
оқушылар
орындай
алады:
Акробатикалық
жаттығу
түрлері: көпір
бейнесі мен
кәрзеңке
бейнесін салады

4.

Бағалау критерийлері
Акробатика
ұғымын біледі,
ережелерін
сақтайды
Домалап түсу,
жауырынға тұру,
қарлығаш бейнесін
жасайды
Көпір, кәрзеңке
бейнесін жасайды

5.

Сабақтың басы
«Сен кімсің?»
«Миға
шабуыл»
тренингі
тренингі
Гимнастикалық
Эстафета
Бағдаршам
Смайликтерарқылы
арқылы
33 топқа
топқа бөлу.
бөлу.
Саптық
Жалпы
дамыту
жаттығулар
жаттығулар

6.

Тақырыпты болжау
Бейнекөрсетілім
«Қазақстандағы акробатика жаттығуларының
дамуы мен акробатиктер»
І. «Глоссарий»
стратегиясы
2-топ.
1-топ
Акробатика ұғымын
біледі,қауіпсіздік
ережелерін сақтайды
Акробатика ұғымын
Өмірдегі
маңыздылығын
біледі,қауіпсіздік
ережелерін сақтайды
Бағалау
критерий
Акробатика ұғымын,
өмірдегі маңыздылығын
біледі, қауіпсіздік
ережелерін сақтайды.
дескриптор
-акробатика
ұғымын білді
-қауіпсіздік
ережелерін
түсінді
3 –топ:
Акробатика Көпір, кәрзеңке
бейнесін
жасайды

7.

«Суреттер сөйлейді» әдісі
Домалап түсу
қарлығаш бейнесі
жауырынға тұру
Бағалау критерий
дескриптор
Домалап түсу,
жауырынға тұру,
қарлығаш
бейнесін
жасайды
-жауырынға
тұра алды
-домалап
түсе білді
-қарлығаш
бейнесін
жасады

8.

«Сұрыптау» әдісі
кәрзеңке
бейнесін салады
көпір бейнесі
Бағалау
критерий
дескриптор
Көпір,
кәрзеңке
бейнесін
жасайды
бейнесін
жасайды
-көпір бейнесін
жасады
-кәрзеңке
бейнесін
жасады
3
3

9.

«СТОП КАДР» әдісі
Оқушылар сабақ кезінде меңгерген білімдерін
білдіретін сөздермен аяқтайды.
Рефлексия.
«Аспан ғажайыптары» тәсілі арқылы
Бұлт: тақырыпты түсінуде қиындықтар кезікті.
Ай: жартылай түсіндім,әлі де сұрақтарым бар.
Жұлдыз: бәрін түсіндім.

10.

Саралау
Бағалау
Оқушыларға сабақ
барысында төмендегідей
саралау тапсырмалары
Оқушыларды бағалау үшін
төмендегідей дескрипторлар
Барлығына
- Акробатика ұғымын
«Глоссарий » әдісі
білді, ережелерін
сақтады.
Көпшілігі
- Домалап түсу,
«Суреттер
жауырынға тұру,
сөйлейді» әдісі
қарлығаш бейнесін
жасады
Кейбіреуіне
- Көпір, кәрзеңке
«Сұрыптау» әдісі
бейнесін жасады
Денсаулық
және
қауіпсіздік
ережесін
сақтау
Гигиеналық
ережелер мен
талаптарды
орындау
English     Русский Правила