Що ж таке фінансове право?
Бюджетна система України
Бюджетна система України
Податки в Україні
Види податків
Факти про податки
Думки великих, афоризми і вислови про податки і оподаткування
3.15M
Категория: ПравоПраво

Фінансове право

1.

2. Що ж таке фінансове право?

Фінансове право - це сукупність правових норм, що
регулюють суспільні відносини у сфері збирання,
розподілу та використання органами державної влади та
місцевого самоврядування грошових коштів із метою
забезпечення виконання покладених на ці органи завдань
і функцій.

3.

ФІНАНСОВЕ ПРАВО ОХОПЛЮЄ ТРИ ПІДГАЛУЗІ
БЮДЖЕТНЕ
ПРАВО
БАНКІВСЬКЕ
ПРАВО
ПОДАТКОВЕ ПРАВО

4.

Бюджетне право — система встановлених державою
загальнообов'язкових правових норм, що регулюють майнові та пов'язані з
ними немайнові суспільні відносини, які складаються в процесі бюджетної
діяльності держави татериторіальних громад
Банківське право — це сукупність правових норм, що регулюють організацію і
діяльність банків та інших фінансово-кредитних установ, їх взаємовідносини з
клієнтурою та між собою, порядок здійснення банківських операцій, надання послуг
згідно з чинним законодавством України, забезпечення функціонування і розвитку
банківської системи.
Податкове право — складний фінансово-правовий інститут, який регулює
владні відносини по встановленню, введенню та
справлянню податків та зборів, а також відносини, що виникають в процесі
здійснення податкового контролю, оскарження актів податкових органів, дій
(бездіяльності) їх посадових осіб та притягнення до відповідальності за
здійснення податкового правопорушення.

5.

6. Бюджетна система України

Бюджет – документ, який визначає
джерела формування коштів держави
або її складових частин і їх витрачання

7. Бюджетна система України

Бюджетна система
Державний бюджет
України
Бюджет АР Крим
Бюджети областей
,міст
Києва і Севастополя
Місцеві бюджети
Бюджети районів
Бюджети міст,
сіл,селищ
Бюджети
районів у містах

8.

СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
ДОХОДИ
ВИДАТКИ
ПОДАТКОВІ
НАДХОДЖЕННЯ
ДЕРЖАВНИЙ АППАРАТ
УПРАВЛІННЯ
ЦІЛЬОВІ ФОНДИ
ОБОРОНА
НЕПОДАТКОВІ
НАДХОДЖЕННЯ
ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК
ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ ІЗ
КАПІТАЛОМ
ОСВІТА І НАУКА
ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ
КУЛЬТУРА І СПОРТ
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

9. Податки в Україні

Податки — це встановлені вищим органом законодавчої влади
обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до
бюджету у розмірах і у терміни, передбачених законодавством.

10.

Із юридичних
осіб.
Із фізичних
осіб.
Які можуть
сплачувати і
юридичні, і
фізичні особи.
Автор: Шама Д.В.

11. Види податків

НА
МАЙНО
НА РЕСУРСНІ
ПЛАТЕЖІ
Автор: Шама Д.В.
НА ДОХОДИ
ТА
ПРИБУТКИ
НА
СПОЖИВАННЯ

12.

ФІНАНСОВА
Застосовується до платників податків у вигляді штрафних
(фінансових) санкцій та пені
АДМІНІСТРАТИВНА
Наступає у випадках, коли правопорушення не несуть за
собою кримінальну відповідальність
КРИМІНАЛЬНА
Притягують осіб, діяння яких призвели до ненадходження до
бюджету коштів, що перевищують неоподаткований мінімум
доходів громадян у значних розмірах, у великих та особливо
великих розмірах
Автор: Шама Д.В.

13. Факти про податки

За життя Бенджамін Франклін вважав, що в житті людини
існують тільки дві речі, яких йому не вдасться уникнути:
податків і смерті.
Вже в 1698 році Петро I вирішив ввести нікому раніше не
бачений податок - податок на носіння бороди. Тепер усі
чоловіки, що мають бороду, повинні були сплатити податок і
отримати так званий "бородовой знак", на якому красувався
напис "гроші узяті".
Не платити податок могли лише одні селяни, правда, тільки
у себе в селі. Якщо якийсь селянський "бородань" захотів би
приїхати в місто, то воно зобов'язане було заплатити копійку.
У 18 столітті в одному з германських міст жителі платили
податок за горобців. Встановлювалося, що кожен власник
будинку був зобов'язаний убити дванадцять горобців. За цю
державу платило йому плату в шість крейцерів. Ті, хто
відмовлялися вбивати або не могли надати потрібну
кількість убитих птахів, зобов'язані були сплатити податок 12
крейцерів..

14.

У сімнадцятому столітті в Англії був введений податок на капелюхи.
Таким чином, жителі міста повинні були сплатити 2 фунти за рік, щоб
мати право носити такий головний убір. Для селян податок складав 5
шилінгів.
Починаючи з 1980 року, в Женеві і Цюріху діє податок "на шум". Тому
авіакомпанії, чиї літаки злітають з аеропортів цих двох швейцарських
міст, вимушені платити такий податок.
Індійська влада міста Раджахмундрі знайшла досить забавний спосіб
боротися з неплатниками податків. Для цього наймають музикантів,
які всю ніч б'ють у барабани під вікнами людей, що відмовляються
платити податки. Це дало бажаний результат.
У 18 столітті жінки Швеції нарешті отримали виборче право, але
скористатися їм могли лише ті, хто знаходився в гільдіях, а також
платив податки.
У СРСР існував податок для холостяків, по якому усі неодружені
чоловіки разом з незаміжніми жінками у віці від 20 до 50 років платили
податок, 6%, що складав, від їх доходів.
Єгипет знайшов якісне джерело доходу, оподаткувавши танець
живота.
Більше грошей в казну приносить тільки туризм, експорт нафти, а
також бавовни іСуєцький канал.

15. Думки великих, афоризми і вислови про податки і оподаткування

"Оподаткування - це мистецтво обскубувати гусака так, щоб отримати максимум пір'я з мінімумом
писку". - Жан Б. Кольбер (1619-1683). Міністр фінансів Франції з 1665 р.
"Необхідно, щоб народ платив, щоб він служив, і він має цим задовольнятися. Адже йому надана
можливість брати участь в політиці: з його надр виходять дві основні сили держави - армія і бюджет.
Платити податки і бути солдатом - то хіба цього мало? Він - опора військова, і він же - опора казни.
Прекрасна роль. А за нього царюють. Повинен же він платити за таку послугу. Податки і цивільний лист
- це платня, яку народи платять королям за їх працю". - В. Гюго (1802-1885). «Людина, що сміється».
"Податок - це дозволена форма грабежу".- Хома Аквінський, філософ XIII століття.
"Виплата податків за шкалою податкових ставок - це податок на совість більшою мірою, чим
прибутковий податок". - Дж. С. Мілль (1806-1873). Англійський філософ і економіст.
"Ніщо не вимагає стільки мудрості і розуму, як визначення тієї частини, яку у підданих забирають, і тієї,
яку їм залишають". - Шарль Л. Монтескье (1689-1755). Французький просвітитель, правознавець,
філософ.
"Я більше прагну добитися рівності в розподілі податку, аніж точної сплати двадцятини". -Абат Тере
(1770).
"Піддані держави повинні, по можливості, відповідно своїй здатності і силам брати участь у вмісті
уряду, тобто відповідно доходу, яким вони користуються під заступництвом і захистом держави.
Податок, який зобов'язався сплатити кожну окрему особу, має бути точно визначений, а не довільний.
Термін сплати, спосіб платежу, сума платежу - все це повинно бути ясно і ясно для платника і для
всякої іншої особи. Там, де цього немає, кожна особа, оподатковувана даним податком, віддається
більшою чи меншою мірою у владу складальника податків, який може обтяжувати податок для всякого
неугодного йому платника або включати для себе загрозою того, що такого обтяжило дарунок або
хабар". - А. Сміт (1723-1790). Шотландський економіст і філософ «Дослідження про природу і
причини багатства народів» (1776).
English     Русский Правила