Лекція 1: Якість програмного забезпечення
Література
Література
Що таке якість?
Два табори що визначають якість по різному
Якість за Філіпом Кросбі (Philip Crosby)
Фундаментальні положення Кросбі
Якість за Вальтером Шухартом (Walter A. Shewhart)
Якість за Вальтером Демінгом (Walter Edwards Deming)
Управління якістю за Демінгом
Перший комп'ютерний жук
Здатність до масштабування [run-time]
Надійність [run-time]
Готовність [run-time]
Безпека [run-time]
Практичність [run-time]
Здатність до супроводу [structural]
Портативність [structural]
Здатність до взаємодії [structural]
Деякі інші здатності
Ділові атрибути
Ієрархічні моделі програмного забезпечення
Реляційна модель
Вплив проектування на якість програмного забезпечення
Проектування важливе
Продуктивність та здатність до масштабування
Продуктивність та здатність до масштабування[продовження]
Кодекс програмного інженера
Питання?

Якість програмного забезпечення

1. Лекція 1: Якість програмного забезпечення

ЛЕКЦІЯ 1:
ЯКІСТЬ ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
NAU
Дишлевий О.П.

2. Література

2
Thursday, June 29, 2017

3. Література

3
Thursday, June 29, 2017

4. Що таке якість?

4
Поняття якості важко осягнути, і ніхто не знає, як
виміряти його ...
Thursday, June 29, 2017

5. Два табори що визначають якість по різному

5
Якість – це відповідність
специфікації
Якість – це відповідність
потребам кінцевого
користувача
Thursday, June 29, 2017

6. Якість за Філіпом Кросбі (Philip Crosby)

6
Якість за Філіпом Кросбі
(Philip Crosby)
Перше помилкове
припущення, що якість означає
добро, або «розкіш» чи
«блиск»
Якість повинна бути визначена
як "відповідність вимогам ",
якщо ми хочемо керувати ним.
Невідповідність вимогам – це
відсутність якості.
Thursday, June 29, 2017

7. Фундаментальні положення Кросбі

7
Фундаментальні положення
Кросбі
Якість визначається як відповідність вимогам, а
не як «добро» і «елегантність»
Система має забезпечувати якість
профілактикою а не оцінкою
Стандартом продуктивності має бути
«відсутність дефектів» а не «майже нема
дефектів»
Вимірювання якості є шкода якості
Thursday, June 29, 2017

8. Якість за Вальтером Шухартом (Walter A. Shewhart)

8
Якість за Вальтером Шухартом
(Walter A. Shewhart)
Є два загальні аспекти якості:
Один з них пов'язаний з
розглядом якості речі, як
об'єктивної реальності,
незалежної від існування
людини. Інший має відношення
до того, що ми думаємо та
відчуваємо в результаті
об'єктивної реальності.
Thursday, June 29, 2017

9. Якість за Вальтером Демінгом (Walter Edwards Deming)

Якість за Вальтером Демінгом
9
(Walter Edwards Deming)
Труднощами у визначенні якості
є перетворення майбутніх
потреб користувачів увимірювані
характеристики, так що продукт
може бути розроблений так, щоб
задовільнити користувача за
підходящу ціну.
Thursday, June 29, 2017

10. Управління якістю за Демінгом

10
Управління якістю за
Демінгом
Створити постійність мети покращення продукту
та послуг
Прибрати залежність від масових інспекцій
Інституалізація навчання
Інституалізація лідерства
Позбавлення від страху задати запитання
Знищення бар'єру між підрозділами
Знищення неможливості пишатися своєю
роботою
Thursday, June 29, 2017

11. Перший комп'ютерний жук

11
1947 Mark, II, Long Island University
Thursday, June 29, 2017

12. Здатність до масштабування [run-time]

12
Здатність до масштабування [runtime]
Здатність системи обробляти зростаючий обсяг
роботи витонченим чином або швидко
розширюватись
Thursday, June 29, 2017

13. Надійність [run-time]

13
Здатність системи або компонента виконувати
функції , які вимоаються у відповідності з
необхідними умовами в певний період часу.
Може бути обчисленна як R = середнє- час-довідмови
Thursday, June 29, 2017

14. Готовність [run-time]

14
Ступінь, до якоїй система або компонент є робочий і
доступний, коли це потрібно для використання, часто
виражається як ймовірність.
A = Середнє напрацювання до відмови / (середнє напрацювання до
відмови + середнє напрацювання до ремонту)
Thursday, June 29, 2017

15. Безпека [run-time]

15
Ступінь, до якої програмне забезпечення
системи забезпечує захист системних даних від
розголошення, зміни або знищення.
Thursday, June 29, 2017

16. Практичність [run-time]

16
Легкість, з якою користувач може навчитися
працювати, підготовувати матеріали й
інтерпретувати результати системи або компонента.
Зрозумілість
Зручність у вивченні
Працездатність
Привабливість
Thursday, June 29, 2017

17. Здатність до супроводу [structural]

17
Легкість, з якою система програмного забезпечення та
компоненти можуть бути модифіковані для виправлення
дефектів, підвищення продуктивності або інші атрибути,
або адаптація до оточення, що змінюється
Thursday, June 29, 2017

18. Портативність [structural]

18
Легкість, з якою система або компонент може
бути переведений з одного апаратного або
програмного середовища в інше.
Thursday, June 29, 2017

19. Здатність до взаємодії [structural]

19
Здатність двох або більше систем або
компонентів для обміну інформацією і
використовувати інформацію, якою
обмінювались
Thursday, June 29, 2017

20. Деякі інші здатності

20
Гнучкість
Здатність до тестування
Здатність до повторного використання
Ефективність
Точність
Thursday, June 29, 2017

21. Ділові атрибути

21
Час виходу продукта на
ринок
Вартість та прибуток
Передбачувальний термін
служби системи
Цільовий сегмент ринку
Графік розгортання
Інтеграція з існуючими
системами
Thursday, June 29, 2017

22. Ієрархічні моделі програмного забезпечення

22
Ієрархічні моделі програмного
забезпечення
Thursday, June 29, 2017

23. Реляційна модель

23
Thursday, June 29, 2017

24. Вплив проектування на якість програмного забезпечення

24
Вплив проектування на якість
програмного забезпечення
Thursday, June 29, 2017

25. Проектування важливе

25
Проектування це перший крок на якому
атрибути якості можуть бути атакованні
Проектні рішення значно впливають на якість
програмного забезпечення
Thursday, June 29, 2017

26. Продуктивність та здатність до масштабування

26
Час потрібен для комунікації між різними
компонентами програмного забезпечення
Обсяг комунікації залежить від того, як функції
згруповані в компонентах
Засоби комунікації, залежить від природи
компонентів
Час комунікації залежить також від розподілу
компонентів у мережі
Thursday, June 29, 2017

27. Продуктивність та здатність до масштабування[продовження]

27
Час на комунікації може бути зменшений
шляхом зменшення кількості синхронізації між
паралельними компонентами
Thursday, June 29, 2017

28. Кодекс програмного інженера

28
узгодження професійної діяльності з інтересами суспільства
взаємовідносини між клієнтом, роботодавцем і виконавцем
розробки
досягнення відповідності якості продукту кращим професійним
стандартам
дотримання чесності і незалежності при професійних оцінках
дотримання етичних норм у менеджменті і в супроводі
розробок
підтримка становлення професії у відповідності з кодексом
етики
дотримання етичних норм у взаєминах між колегами
удосконалення кваліфікації розробників
Thursday, June 29, 2017

29. Питання?

29
Питання?
Thursday, June 29, 2017
English     Русский Правила