ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІТИЧНОГО УСТРОЮ України
Форма правління
Законодавча влада
Виконавча влада
Судова влада 
Президент
Політичні партії
Права, свободи та обов'язки людини і громадянина
Кінець*
882.07K
Категории: ПолитикаПолитика ПравоПраво

Загальна характеристика політичного устрою України

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІТИЧНОГО УСТРОЮ України

Підготувала студентка групи СЕ-31
Гринь Аліна

2. Форма правління

Форма правління України – парламентськопрезидентська республіка.
Парламентсько-президентська республіка —
це один з видів змішаної форми правління, який
поєднує
ознаки
парламентських
і
президентських
республік.
При
владі
знаходиться президент та парламент.

3.

4.

Україна
є
унітарною
демократичною
країною.
Демокра́тія — політичний режим, за якого
єдиним легітимним джерелом влади в державі
визнається її народ. При цьому управління
державою
здійснюється
народом,
безпосередньо
(пряма
демократія),
або
опосередковано через обраних представників
(представницька демократія).

5.

6.

Украї́на — унітарна демократична національна держава,
парламентсько-президентська
республіка.
Носієм
суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.
Народ здійснює владу безпосередньо і через органи
державної влади та органи місцевого самоврядування.
Влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на
законодавчу, виконавчу та судову. Виконавча влада в країні
належить кабінетові міністрів, а законодавча — парламенту
(Верховній Раді України). Найвищим органом судової влади в
Україні є Верховний Суд України. Можливість впливати на
роботу усіх трьох гілок влади: виконавчої, законодавчої та
судової, має Президент України — згідно з Конституцією він
зобов'язаний припиняти будь-які їх дії, що порушують
основний Закон України.

7.

Невдовзі
після
проголошення незалежності
України,
внаслідок
референдуму 1991 р., в
Україні
була
створена
парламентська комісія з
підготовки нової конституції.
28 червня 1996 р., з
прийняттям
нової
демократичної
конституції
була
запроваджена
багатопартійна
політична
система
(плюралізм)
і
законодавчо задекларовані
основні права і свободи
громадян України, а також
права національних меншин
країни.

8.

9. Законодавча влада

Верховна Рада складається з 450 депутатів, що
обираються на п'ять років. До 2006 р.половина членів
були обрані за пропорційною системою, а інша половина
від одномісних округів. Починаючи з парламентських
виборів 2006 р., всі 450 членів Верховної Ради були обрані
за партійними списками пропорційного представництва.
Верховна Рада ратифікує міжнародні угоди і затверджує
бюджет.
В Україні існує велика кількість політичних партій. Однак
більшість з них малочисельні та малопопулярні у
широких верствах суспільства і не спроможні самостійно
виграти вибори. Тому, з метою отримання більшої
кількості голосів у парламентських виборах, дрібні партії
часто об'єднуються у виборні блоки.

10.

11. Виконавча влада

Президент обирається всенародним голосуванням
на п'ятирічний термін. Президент призначає
прем'єр-міністра,
який
повинен
бути
задтверджений парламентом. Прем'єр-міністр і
Кабінет
міністрів
де-юре
призначається
парламентом за поданням президента і прем'єрміністра відповідно згідно зі статтею 114
Конституції України.
Значна частка поточних вищих посадових осіб в
органах
виконавчої
влади
та
коаліційній
парламентській більшості зі Східної України, в
першу чергу, з Донецької області.

12. Судова влада 

Судова влада
Судова влада — це
система
створених
згідно з законом органів,
наділених
виключними
повноваженнями
по
розгляду
юридично
значущих
справ,
із
застосуванням
спеціальної процедури.

13. Президент

Петро́
Олексі́йович
Пороше́нко (нар. 26 вересня
1965,
Болград,
Одеська
область, Українська РСР,
СРСР)

український
державний та політичний
діяч,
підприємець,
мільярдер,
п'ятий
Президент
України,
засновник
«Українського
промислово-інвестиційного
концерну».
Раніше працював народним
депутатом України III, IV, V
та VII скликань, міністром
економічного розвитку та
торгівлі України, міністром
закордонних справ України (9
жовтня 2009 — 11 березня
2010),
членом
Ради
Національного банку України
(2007–2014).

14. Політичні партії

Згідно з ст.2 Закону України “Про об’єднання
громадян” політична партія є об’єднання громадян –
стронників
визначеної
загальнонаціональної
програми загального розвитку, яка має за головну
мету участь у розробці державної політики,
формування
органів
влади,
місцевого
самоврядування і представництво о їх складі.
Партій на Україні надзвичайно велика кількість і
кожна з них має право на існування.

15.

16. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина

Права людини в сучасному світі - це проблема, вирішення якої стоїть у
центрі практичної діяльності міжнародного співтовариства і кожної
держави.
Права людини - це її можливість діяти певним чином для того, щоб
забезпечити своє нормальне існування, розвиток і задоволення власних
потреб.
Поняття про права людини включає два аспекти:
> природні права людини, неподільно пов'язані з її існуванням та
розвитком;
> набуті права людини, що характеризують її соціально-політичний
статус.
Другий розділ Конституції України закріплює систему прав, свобод і
обов'язків, яку можна поділити на особисті (природні, громадянські),
політичні, соціальні, економічні, культурні, екологічні та сімейні права і
обов'язки. Сукупність конституційних норм, що закріплюють ці права і
обов'язки визначає конституційно правовий статус людини і
громадянина.

17.

Свобода людини є вихідним поняттям проблеми прав
людини-громадянина. Вона характеризується ознаками:
- всі люди народжуються вільними і рівними у своїй
гідності і правах;
- людина має право робити все, що прямо не заборонено
діючим законодавством;
- всі люди рівні в правових можливостях, правовому
сприянні і правовій охороні;
- свобода людини - об'єктивна реальність, вона виходить
за межі врегульовані правом, так як на неї впливають і
інші соціальні норми (моралі, етики, релігійні норми та
інші).

18. Кінець*

English     Русский Правила