Тема: Україна та Євросоюз
Карта Євросоюзу
Країни Європи
Проблемне питання
Євросоюз
Історія Євросоюзу
Мета Євросоюзу
Принципи для всіх країн Євросоюзу
Зобов’язання Євросоюзу
Країни Євросоюзу
Євросоюз Повноваження органів
Зал засідань Єврокомісії
Шенгенська зона
Рада Європи
Рада Європи
Рада Європи
Чи потрібно Україні вступати в ЄС ?
Чи потрібно Україні вступати в ЄС ?
Що потрібно для того, щоб бути європейцем?
Рівень життя в Євросоюзі
Європейці про Євросоюз
Копенгагенські критерії
Проблемне питання
1.01M
Категория: ПолитикаПолитика

Україна та Євросоюз

1. Тема: Україна та Євросоюз

2.

Може бути
лише одна Європа – континент,
де проживає понад 800 мільйонів людей…, в
основу якої покладені спільні цінності.
Швіммер, Генеральний секретар
Ради Європи
Європу не буде створено в одну мить і за
єдиним планом. ЇЇ буде збудовано шляхом
конкретних досягнень, які спочатку де-факто
створять солідарність.
“Декларація Шумана”
Париж 9 травня 1950 р.

3.

У будь-якої епохи є свої завдання,
їх вирішення забезпечує прогрес
людства.
Г. Гейне

4. Карта Євросоюзу

5. Країни Європи

6. Проблемне питання

Ми – європейці,
Європа – наш спільний дім,
а що ж для нас Євросоюз?

7. Євросоюз

Історія
виникнення
Мета
Принципи

8. Історія Євросоюзу

1951 р.-засновано Європейське об’єднання вугілля і сталі(Бельгія,
Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина,Франція).
1957 р.- створено ЄЕС (Спільний ринок), Євротовариство з
атомної енергії.
1973 р.- до ЄЕС вступили Велика Британія, Данія, Ірландія.
1981 р.- до ЄЕС прийняли Грецію.
1986 р.- прийняли Іспанію та Португалію.
1995 р.- прийняли Австрію,Фінляндію та Швецію.
1992 р.- Маастрихтський договір (Нідерланди) про Євросоюз –
трансформацію ЄЕС в новий економічний, валютний,
політичний Європейський союз.
1999 р.- введено єдину грошову валюту – євро.
2003 р.- завершено переговори з 10-ма країнами – кандидатами.
2004 р.- до ЄС прийнято Польщу, Чехію, Словаччину,Угорщину,
Словенію, Кіпр, Латвію, Литву,Естонію, Мальту.
2007 р.- прийняли Болгарію та Румунію.
2013 р.- прийняли Хорватію.

9. Мета Євросоюзу

• Створення економічного союзу з
найвищим рівнем інтеграції
економік держав і політичного
союзу, впровадження спільного
громадянства

10. Принципи для всіх країн Євросоюзу

Свобода, демократія, повага до
прав і основних свобод людини,
верховенство права, повага до
розмаїття культур і традицій
європейських народів

11. Зобов’язання Євросоюзу

забезпечити громадянам ЄС високий рівень захисту
з питань свобод, безпеки та юстиції;
запобігати расизму й ксенофобії, боротися з цими
явищами;
запобігати організованій злочинності і боротися з
нею;
боротися з тероризмом, торгівлею людьми,
наркотиками, зброєю, зі зловживаннями та корупцією.

12. Країни Євросоюзу

1. Бельгія
2. Італія
3. Люксембург
4. Нідерланди
5. Німеччина
6. Франція
7. Великобританія
8. Данія
9. Ірландія
10.Греція
11.Іспанія
12.Португалія
13.Австрія
14. Фінляндія
15.Швеція
16.Чехія
17.Словаччина
18.Угорщина
19.Словенія
20.Мальта
21.Литва
22.Латвія
23.Естонія
24.Кіпр
25.Польща
26.Румунія
27.Болгарія
28.Хорватія

13. Євросоюз Повноваження органів

Європейська Європейський Рада
комісія
парламент
Міністрів
Палата
аудиторів
Суд
Інвестиційний
банк

14. Зал засідань Єврокомісії

15. Шенгенська зона

Створена 1985 року в м. Шенгені (Люксембург)
підписанням угоди.
Діє подібно до європейської держави з
прикордонним контролем на зовнішній межі.
Існувала окремо, а з1999 р. об’єдналася з
Євросоюзом.
Переміщення по території ЄС відбувається з
допомогою паспорта або ідентифікаційної
карти держави – члена Євросоюзу.

16. Рада Європи

Це міжнародна міжурядова організація,
створена 5 травня 1949 р. в Лондоні.
Країни – засновниці: Бельгія, Велика Британія,
Данія, Ірландія, Італія, Люксембург,
Нідерланди, Норвегія, Франція.
Головні органи: Комітет МЗС та Консультативна
парламентська асамблея.
Штаб – квартира: в м. Страсбург (Франція).
Активізувала діяльність: з кінця 1980 – х рр.

17. Рада Європи

Структура РЄ :
Європейська комісія з прав людини;
Європейський суд із прав людини;
Європейський центр молоді;
Європейський молодіжний фонд;
Інформаційний центр охорони природи;
Інститут спеціальних уповноважених із прав
людини на місцях.

18. Рада Європи

9 листопада 1995 р. Україна 37 член РЄ
(38 – Хорватія, 39 – Росія) Всього – 47 країн.
Для України це означало:
новий рівень питання про дотримання прав
людини ;
Приєднання протягом 3 років до 150
євроконвенцій – зміни в укр. законодавстві;
Участь 12 нардепів ВР України у
парламентській Асамблеї Ради Європи;
Річний внесок до бюджету РЄ – 2 млн. доларів
(у 1996 р.РЄ витратила 3 млн.дол. на програму
підготовки спеціалістів в Україні ).

19. Чи потрібно Україні вступати в ЄС ?

Опитування v. 2000 р.
За ЄС – 57%
Проти ЄС - 14 %
Не визначилися – 29%
На 1 місце в масовій
свідомості виступає
матеріальний статус
населення
Опитування v. 2013 р.
За ЄС – 48 %
Проти ЄС – 31%
Не визначилися –21 %
На 1 місце в масовій
свідомості виступає
правовий
статус
населення

20. Чи потрібно Україні вступати в ЄС ?

50 % учасників опитування не
уявляють себе як людину громадянина Європи.
37 % - знають, як це має
виглядати.
15 % - не змогли дати відповіді .
(дані опитування 2010 року)

21. Що потрібно для того, щоб бути європейцем?

певний матеріальний добробут - 58,8 %
поважати цінності демократії – 32,4 %
відчувати себе захищеним законом – 40,5 %
(результати опитування 2011 р. в Україні)

22. Рівень життя в Євросоюзі

23. Європейці про Євросоюз

ЄС – це досить непогана ідея. Та з одного
боку Китай нарощує свій потенціал, з іншого
– африканські країни зазнають труднощів,
тому об’єднання країн Європи зробить її
сильнішою.
Європейці більше не вважають ідею
створення ЄС вдалою , тому що високий
рівень безробіття спостерігається саме
серед молоді.

24. Копенгагенські критерії

умови вступу до ЄС
1) політичні :
Повага до прав людини та охорона прав національних
меншин у країні-кандидаті, стабільність установ, які
гарантують демократію, громадянське суспільство,
легітимна влада;
2) економічні :
конкурентноспроможна
ринкова
економіка,
яка
забезпечує добробут та належний стандарт життя;
3) правові:
Спроможність
сприйняти правовий
доробок
співтовариств та взяти на себе зобов’язання, що
випливають із членства.

25.

26.

Запитання на повторення
ЄС було створено в … році.
2. Європарламент було створено в … році.
3. Сьогодні в Євросоюзі … країн.
4. Головним противником прийняття Великої Британії
до ЄЕС в 1961 р. була ... .
5. Рада Європи була створена з метою … .
6. Єдина європейська валюта називається … і була
введена в дію в … році.
1.

27. Проблемне питання

Ми – європейці,
Європа – наш спільний дім,
А що ж для нас Євросоюз?
English     Русский Правила