Причорноморський економічний район
Географічне положення
Історичні аспекти розвитку
Природні умови та ресурси
Адміністративно-територіальний устрій
Населення
Трудові ресурси
1.29M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Причорноморський економічний район

1. Причорноморський економічний район

Один з економічних
районів України. При
районуванні території
України . Регіон
виділяється практично
завжди, причому на
відміну від інших регіонів,
розбіжностей у
визначенні його меж
практично немає.

2. Географічне положення

Причорноморський
соціально-економічний
район займає південну
частину України. До його
складу входять АР
Крим, Одеська, Миколаїв
ська та Херсонська облас
ті. Є найбільшим за
площею території (Його
площа — 113,4 тис.км2 18,8% площі України). і
другим за чисельністю
населення районом в
Україні.

3. Історичні аспекти розвитку

Територія цього економічного району має складну й
давню історію. Тут існували давні грецькі міста-держави та
державні утворення інших народів ще до нашої ери.

4. Природні умови та ресурси

В рельєфі території виділяється Причорноморська
низовина та Гірський Крим.
Клімат району характеризується певними
контрастами і характеризується кількома типами
від помірно теплого до субтропічного.

5.

Причорноморський соціально-економічний
район добре забезпечений сировиною для
будівельної індустрії —
вапняки, глини, каоліну, вулканічний туф.
Велике значення в районі
відіграє ропа та лікувальні грязі озер та лиманів,
води яких містять солі натрію, хлору, брому.
Серед таких слід згадати озера Сиваш, Лакське,
Куяльницький і Хаджибейський лимани.

6. Адміністративно-територіальний устрій

Найбільшим економічним, науковим і культурним
центром Південного соціально-економічного
районує Одеса (1,01 млн. жителів ).
Миколаїв (512 тис. осіб) відіграє роль великого
адміністративного, промислового, транспортного
та культурно-освітнього центру області. Тут
зосереджено три найбільші суднобудівні
підприємства країни.
Важливим адміністративним, економічним та
культурно-освітнім центром Причорноморського
району є місто Херсон (356 тис. жителів).

7. Населення

Пересічна щільність населення – 60 осіб/км2, що є меншим від
пересічноукраїнського показника. Природний приріст
від'ємний (- 6,5 ‰). Однією з головних причин скорочення
кількості населення є досить висока частка людей старшого віку
(22%).
Кримських
татар
3%
Національності
Інші
8%
Росіян
37%
Українці
52%

8. Трудові ресурси

Чоловіків набагато менше, ніж жінок (відповідно 873 на 1000
жінок) — найнижчий показник серед економічних районів України.
Трудових ресурсів не вистачає, особливо Херсонській області. В
цілому частка населення, зайнятого у господарстві, трохи вища,
ніж в інших районах України.
Коефіцієнт народжуваності в районі коливається від 13 до 15 %,
коефіцієнт смертності у Херсонській області один з найнижчих в
Україні — 9—11 %, а в Одеській і Миколаївській областях трохи
вищий — 11—13 %. Природний приріст у цілому досить низький —
від 2 до 4 %, а в Одеській області не перевищує 1,4 %. Дитяча
смертність в Одеській та Херсонській областях висока (відповідно 15
% і 16 %) і трохи нижча у Миколаївській області (12,9 %).
Район має найвищий серед економічних районів України показник
працездатного населення (57,3 %) і вищий, ніж у цілому по Україні
(55,8 %). Частка дітей така сама, як і в Україні (23 %), але найменше
людей пенсійного віку (18,7 %).
English     Русский Правила