Особливості та техніка підготовки і проведення тренінгів
Що таке “тренінг”
Завдання тренінгу
Тренінговий процес складається з наступних етапів:
Ідентифікація і аналіз тренінгових потреб
Що слід дізнатись про учасників тренінгу?
Що слід дізнатись про учасників тренінгу?
Проектування тренінгу
Важливі чинники навчання на тренінгу
Основні компоненти тренінгу
Компоненти вступної частини тренінгу
Вступ і знайомство учасників тренінгу
Визначення правил щодо проведення тренінгу
Очікування: створюємо “дерево цілей”
Основна частина тренінгу
ПІРАМІДА НАВЧАННЯ
Китайська мудрість
Форми навчання
Пасивні форми навчання
Активні форми навчання
Інтерактивні форми навчання
Чому інтерактивні форми слід використовувати?
Інтерактивні форми навчання
Дискусія
Дискусія в тренінгу доречна
Кейси (ситуаційні вправи)
Мозковий штурм
Мозковий штурм допомагає
Проекти (робота в групах)
Робота та обговорення в групах
Стендові презентації результатів роботи групи
Ділові, моделюючі ігри
Рольова гра
Рольова гра використовується щоб:
Рольова гра використовується щоб:
Рольова гра “Переговори зі спонсором”
Ігри для тренінгів
Ігри для тренінгів для психологічного розвантаження
Оцінка тренінгу
Форми і методи оцінки тренінгу
Чи справдились очікування?
Оцінка результатів тренінгу
Логістика
Що треба для успішного тренінгу?
Веб-ресурс з матеріалами для тренінгів (портал РТЦ)
www.bibliomist.org.ua
Портал створено волонтером і наповнюється
Користувачі порталу
3.03M
Категория: ОбразованиеОбразование

Особливості та техніка підготовки і проведення тренінгів

1. Особливості та техніка підготовки і проведення тренінгів

Олена Башун, менеджер тренінгових
центрів програми “Бібліоміст”,
кандидат педагогічних наук

2. Що таке “тренінг”

Тренінг — це
запланований навчальний
процес, призначений для
покращення практичних
навичок та набуття
нових знань на підставі
власного досвіду з метою
зміни поведінки

3. Завдання тренінгу

набуття практичних навичок (в
основному, шляхом виконання
вправ)
збільшення знань
(розширення розуміння
теоретичних питань)
навчання на досвіді інших
зміна відношення і поведінки

4. Тренінговий процес складається з наступних етапів:

Ідентифікація і аналіз
тренінгових потреб
Проектування
Проведення
Оцінка
тренінгу
тренінгу
тренінгу

5. Ідентифікація і аналіз тренінгових потреб

Основна інформація, необхідна
на етапі проектування
тренінгу, – це рівень досвіду,
знань і позицій, які вносить
кожен учасник індивідуально

6. Що слід дізнатись про учасників тренінгу?

Особисті дані про майбутніх
учасників
Мотивація: чи учасники хочуть
вчитися, чи бачать потребу
розвитку і навчання
Рівень навичок, якими володіють
майбутні учасники

7. Що слід дізнатись про учасників тренінгу?

Рівень знань стосовно даного
питання
Досвід (історія роботи; досвід,
пов’язаний з темою, що
розглядатиметься; стаж роботи на
даній позиції; минулий досвід,
пов’язаний з навчанням)
Стиль навчання (яким чином
найкраще навчається і любить
навчатися)

8. Проектування тренінгу

Передбачає вибір:
змістовного наповнення тренінгу
послідовності тренінгових подій
методу оцінки
візуальних засобів
інших засобів, що сприяють навчанню
(роздаткові матеріали, фільми і т. п.)
доступних засобів (тренінгові матеріали,
обладнання, приміщення, бюджет)
місця та часу проведення тренінгу

9. Важливі чинники навчання на тренінгу

Мотивація: чи учасники хочуть
вчитися, чи бачать потребу
розвитку і навчання
Зацікавлення: як подати цікаво
матеріал, щоб викликати інтерес
до навчання
Рівень теоретичних знань та
практичних навичок, якими
повинні володіти учасники після
навчання

10. Основні компоненти тренінгу

Вступна частина (знайомство,
правила, очікування)
Основна частина (послідовні
пасивні, активні, інтерактивні
форми навчання залежно від
мети тренінгу)
Оцінка тренінгу

11. Компоненти вступної частини тренінгу

Вступ
і знайомство
учасників
Правила тренінгу
Очікування

12. Вступ і знайомство учасників тренінгу

Презентація мети і завдань
тренінгу
Знайомство краще проводити
в ігровій формі, щоб зняти
психологічні бар’єри учасників
тренінгу

13. Визначення правил щодо проведення тренінгу

Своєрідне формування групи,
де виробляються спільні
норми для ефективної
взаємодії учасників тренінгу

14. Очікування: створюємо “дерево цілей”

Традиційний обмін очікуваннями від
тренінгу є важливим для результату

15. Основна частина тренінгу

Програма тренінгу
побудована таким чином, що
надана інформація
закріплюється через практичні
вправи з використанням
інтерактивних методик
навчання (визначення
послідовних форм навчання
для досягнення мети
тренінгу)

16. ПІРАМІДА НАВЧАННЯ

Лекції 5%
Читання 10%
Відео та аудіоматеріали 20%
Демонстрації 30%
Дискусійні групи 50%
Практична діяльність 75%
Навчання
інших, термінове застосування
навчання 90%

17. Китайська мудрість

Скажи мені - і я забуду
Покажи мені - і я
запам'ятаю
Дай мені діяти самому - і я
навчуся

18. Форми навчання

Пасивна – особа, що
навчається виступає в ролі
<об’єкту> навчання (слухає та
дивиться)
Активна – особа, що
навчається виступає
<суб’єктом> навчання
(самостійна робота, творчі
завдання)

19. Пасивні форми навчання

Лекції
Презентації (PowerPoint)
Демонстрації (фільми)
Програмні інструкції

20. Активні форми навчання

Практичні заняття
Самостійні заняття
Творчі завдання

21. Інтерактивні форми навчання

Інтерактивна - inter (спільна),
act (дія). Процес навчання
здійснюється у умовах постійної,
активної взаємодії всіх учасників
навчання
Використання інтерактивної моделі
навчання передбачає
моделювання життєвих ситуацій,
використання рольових, ділових
ігор, спільне вирішення проблем

22. Чому інтерактивні форми слід використовувати?

Інтерактивна методика
тренінгової програми
ґрунтована на переконанні, що
люди ефективніше вчаться,
коли відчувають ціннісне
значення своїх власних знань
та досвіду й коли мають змогу
поділитися ними в
комфортному середовищі

23. Інтерактивні форми навчання

Дискусія
Кейси (ситуаційні вправи)
Мозкові штурми
Проекти (робота в групах)
Ділові ігри
Рольові ігри
Інтерактивне відео
Експериментальні методи
індивідуальної тренерської
роботи (коучингу)
…..

24. Дискусія

(від лат. Discussio - розгляд,
дослідження) - обговорення
якого-небудь спірного
питання, проблеми
Її ціль як методу полягає в
одержанні аргументованих
точок зору чи позицій на
заданий предмет чи
проблему

25. Дискусія в тренінгу доречна

коли навчальна мета полягає
в заохоченні критичного
мислення чи поліпшення
навичок спілкування
коли необхідно “самостійно
відкрити” нові ідеї
коли необхідно сформувати чи
змінити відношення до
проблеми з боку учасників
тренінгу

26. Кейси (ситуаційні вправи)

Приклади, які наводяться в
кейсах, засновані на реальних
ситуаціях, і проблеми, які
містяться в них, мають бути
проаналізовані, вивчені і
вирішені учасниками тренінгу.
Це повинно навчити їх як діяти
в окремих реальних ситуаціях

27. Мозковий штурм

це метод, використовуваний для
генерації ідей. Мозковий штурм
втягує в обговорення всіх
присутніх, виявляє нові, незвичайні
ідеї, створює безліч варіантів,
стимулює синергію в групі,
перешкоджає передчасній оцінці
ідей. Всі члени групи вносять свої
ідеї; записуючий (рекодер) фіксує
ці ідеї в порядку надходження

28. Мозковий штурм допомагає

втягнути в процес обговорення
всіх
розробити творчі, інноваційні ідеї
розробити варіанти, що
задовольняють інтереси,
включаючи зовсім невідомі
варіанти
збільшити можливості вибору
варіантів

29. Проекти (робота в групах)

метод дає змогу всім учасникам
діяти, практикувати необхідні
навички, в т. ч. навички
співробітництва, міжособистісного
спілкування, для підвищення
активності, якщо треба розв’язати
завдання, з яким важко впоратись
індивідуально, і якщо наявні
ресурси для взаємного обміну

30. Робота та обговорення в групах

31. Стендові презентації результатів роботи групи

32. Ділові, моделюючі ігри

застосовуються для того, щоб
в ігровій формі засвоїти
навчальний матеріал та
практичні навички
Блоки проведення:
інформаційний
імітаційний, ігровий
експертний, оцінювальний

33. Рольова гра

У рольовій грі двоє чи більш
осіб грають ролі за сценарієм
на навчальну тему
ПЕРЕВАГИ:
спонукальна і розважальна
привертає увагу групи
імітує реальний світ

34. Рольова гра використовується щоб:

допомогти змінити відношення
людей
дозволити людям побачити
наслідки своїх дій стосовно
інших
дати можливість побачити, як
інші люди можуть
почуватися/поводитися у
визначеній ситуації

35. Рольова гра використовується щоб:

створити безпечне оточення, в
якому учасники можуть
розглядати такі проблеми, які
в реальному житті їм може
бути незручно обговорювати
дозволити розглянути
альтернативні підходи в
роботі із ситуаціями

36. Рольова гра “Переговори зі спонсором”

37. Ігри для тренінгів

Ігри для знайомства для
початку тренінгу
Ігри для зняття
психологічних бар’єрів та
розвантаження учасників
Ігри для привернення
уваги, зацікавленості
учасників
Ігри для перевірки
засвоєного матеріалу,
оцінки і завершення
тренінгу

38. Ігри для тренінгів для психологічного розвантаження

39. Оцінка тренінгу

Зворотній зв’язок завжди
надається за правилом: „що
було добре і що, на ваш
погляд, можна було б
покращати, що планується
застосувати у практичній
роботі по завершенню
тренінгу”

40. Форми і методи оцінки тренінгу

Шерінг (давати висловлюватись
учасникам протягом тренінгу)
Дебрифінг (підсумкове
обговорення вправ і підбиття
результатів)
Анкетування по завершенню
навчання
Анкетування через визначений
термін для вивчення як
впроваджуються і
застосовуються знання,
навички, вміння

41. Чи справдились очікування?

42. Оцінка результатів тренінгу

Реакція: наскільки навчання
сподобалось учасникам
Розуміння: які факти, прийоми,
методи роботи були засвоєні в
результаті навчання
Поведінка: як, в результаті
навчання, змінилась поведінка і дії
учасників у робочому оточенні
Результат: які результати навчання
суттєві для організації
Повернення інвестицій: наскільки
фінансово виправданим було
навчання. Результати проведення
тренінгу у фінансовому вимірі

43. Логістика

Контрольний список для
тренера:
Запрошення учасникам
Тренінгові оточення
Тренінгові матеріали
Обладнання

44. Що треба для успішного тренінгу?

Тренер
1
Учасники
тренінгу
Місце
тренінгу
5
2
Успішний
тренінг
Обладнання
4
3
Матеріали,
канцтовари

45. Веб-ресурс з матеріалами для тренінгів (портал РТЦ)

Навчальні програми за
модулями навчання в РТЦ
Посібники для тренерів
Лекції, презентації,
відеоматеріали
Роздаткові, методичні
матеріали
Інтерактивне спілкування
тренерів

46. www.bibliomist.org.ua

47. Портал створено волонтером і наповнюється

Модератором
Tренерами
Користувачами

48. Користувачі порталу

З липня 2011 р. - 32 тис.
переглядів

49.

Дякую за увагу!
Укладач презентації:
О. Башун, менеджер тренінгових
центрів програми “Бібліоміст”
[email protected]
English     Русский Правила