Членистоногі
Загальна характеристика
Ракоподібні
Різноманітність ракоподібних
Павукоподібні
Різноманітність павукоподібних
Морські павуки
Багатоніжки
Мечохвости
Комахи
6.12M
Категория: БиологияБиология

Різноманітність членистоногих

1. Членистоногі

Практична робота
з теми
«Різноманітність
членистоногих»
(7 клас)

2. Загальна характеристика

Це група безхребетних утворює багаточисельний тип
серед тварин і об'єднує більше ніж три чверті відомих
видів.
Членистоногі характеризуються рядом спільних ознак. У
всіх двобічна симетрія тіла, тіло розділене на
сегменти, які в процесі еволюції злились в
функціональні групи (тагми). У багатоніжок
виділяється голова і тулуб, які складаються з
багатьох сегментів. В павукоподібних і ракоподібних
голова і груди зливаються, утворюючи головогруди,
а інші сегменти тіла, об'єднались, утворюючи
черевце. У комах є голова, утворена шістьома
злитими сегментами, трьохсегментні груди і черевця
з 4-10 сегментів. Тіло членистоногих покрите
панциром (зовнішнім скелетом), утвореного з білків і
хітину. У великих морських членистоногих панцир
укріплений карбонатом кальцію.

3.

4.

Членистоногі
Ракоподібні
Багатоніжки
Павукоподібні
Вищі
раки
Мечохво
- сти
Евкаріди
Комахи
Крилаті
Новокрилі
З повним
перетворенням
Десятиногі
раки
Сітчастокрилі

5. Ракоподібні

Ракоподібні об'єднують багато різноманітних груп –
від крихітних веслоногих рачків, ледве видимих
неозброєним оком, до великих крабів і омарів. В
них дві пари антен, складні очі на стеблах. Голова
і груди зазвичай покриті щитовидним панциром
або карапаксом, який починається від
дзьобовидного виросту - рострума. Панцир часто
укріплений карбонатом кальцію. Грудні кінцівки
двовітчасті і виконують ряд функцій: харчування,
пересування, сприйняття простору і дихання за
допомогою зябер. Передня пара кінцівок часто
збільшена і утворює клешні для утримання
здобичі, захисту і подачі сигналів. Більшість
ракоподібних живе в прісній або морській воді.

6. Різноманітність ракоподібних

7.

Ракоподібні

8.

9. Павукоподібні

Павукоподібні – різноманітна група, в
основному наземних членистоногих, об'єднуюча
павуків, скорпіонів, псевдоскорпіонів, кліщів,
жгутоногих скорпіонів і жгутоногих павуків. Тіло
павука складається з двох частин – головогруди і
черевце. У скорпіонів черевце утворює
хвостоподібний вирос з жалом. Головогруди
несуть пару клішнеподібних хеміцер, якими вони
користуються при поїданні здобичі, пару схожих
на кінцівки педипальп і чотири пари ходильних ніг.
Павукоподібні в основному хижаки. Деякі види є
падальщиками, а деякі кліщі – паразитами. В
павуків вузький рот, і вони не можуть заковтувати
великі шматки їжі. Коли вони їдять, вони
вприскують ферменти травлення у здобич, і
передчасне перетравлення їжі відбувається не в
їхньому тілі.

10. Різноманітність павукоподібних

11.

12.

13. Морські павуки

Морські павуки (Pycnogonida) – морські членистоногі,
з маленьким сегментованим тілом і довгими
тонкими ногами, які додають їм зовнішньо схожості
з наземними павуками. У всіх видів маленька
голова і трьохсегментне тіло.

14.

15.

16. Багатоніжки

Багатоніжки – наземні членистоногі з гострими
мандибулами і одною паро антен. Вони живуть в
вологих місцях, оскільки не володіють кутикулою,
захищаючою від пересихання. Губконогі
багатоніжки (Chilopoda) – швидкі хижаки з
видовженим, трохи сплощеними тілами. Кожен
сегмент їх тіла несе одну пару ніг. Перша пара
перетворена в ногощелепи, з отруйними шипами,
які паралізують здобич. Двопарноногі багатоніжки
(Diplopoda) в основному травоїдні або падальщики.
В них видовжене, циліндричне або сплощене тіло.
На перших трьох сегментах їхнього тіла, кінцівок
нема. Решта сегментів злились попарно і кожен
несе по дві пари ніг. Незважаючи на те, що
багатоніжок називають “стоніжками”, сто ніг в цих
тварин ніколи не було.

17.

18.

19. Мечохвости

Мечохвости – великі морські членистоногі,
представники групи, процвітавшої в морях 300 млн.
років назад. Головогруди з шістьма парами кінцівок,
покритих великим панциром.
Мечохвости – універсальні падальщики, які
повзають по дну і риють його для
знайдення здобичі. Вони харчуються
равликами, морськими черв'яками та
залишками водоростей. В мечохвостів є
шість пар ніг. Перші п'ять, з яких оздоблені
клешнями – щипчиками. Щипчики
захоплюють їжу, коли мечохвіст рухається, і
передають її до рота.
! Мечохвіст насправді родич павукоподібних, а
не раків. Передня частина його тіла –
просома – покрита жорстким панциром,
сплющеної форми.

20. Комахи

Комахи – це клас безхребетних, членистоногих
тварин. Ця група за кількістю найбільша серед
усіх тварин. Вісім з кожних десяти тварин –
комахи. Існує більше 925 000 видів комах. З яких
приблизно 5 000 видів – бабки, 110 000 видів
бджіл та мурах і понад 3 500 видів тараканів.
Комахи – єдині літаючі безхребетні. В усіх комах
6 ніг, скорпіони, павуки і багатоніжки не
відносяться до комах, адже в них більше ніг. В
перекладі з латинської “комаха” – “insect” –
означає “членистоноге, розділене на частини”.
Тіло комах складається з трьох відділів: голова,
груди і черевце. На голові знаходяться вусики очі
і рот. У деяких прості очі але у більшості складні
фасеткові, які складаються з шести лінз. На
грудях три пари ніг і крила. В черевці знаходяться
органи дихання і травна система.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
English     Русский Правила