218.69K
Категория: ПравоПраво

Право на мирне зібрання

1.

ПРАВО НА МИРНЕ ЗІБРАННЯ
1. Поняття
2. Походження
3. Зміст
4. Обмеження

2.

3.

МИРНЕ ЗІБРАННЯ
навмисна та тимчасова присутність
в громадському місці групи осіб з
метою вираження спільних
інтересів
БДІПЛ/ОБСЄ, Керівні принципи з свободи мирних зібрань

4.

5.

СТ. 11 ЄКПЛ
«Кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу
об’єднання з іншими особами…ПОЗИТИВНИЙ
Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за
винятком тих, що встановлені законом і є необхідними в
демократичному суспільстві в інтересах національної або
громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи
злочинам, для охорони здоров’я чи моралі або для захисту
прав і свобод інших осіб…НЕГАТИВНИЙ»
ст. 39 КУ — ПОВІДОМЛЕННЯ ОВВ
Лікарі за життя проти Австрії; Крістіан проти расизму та
фашизму проти
Великої Британії

6.

7.

ОБМЕЖЕННЯ
ТЕСТ ПРОПОРЦІЙНОСТІ:
1. Відповідність меті;
2. Необхідність і достатність.
English     Русский Правила