Проект покращення власного мовлення на тему “ Україна ”
План
Мовний дослід №1 Лексикологія
Вірш про Україну
Про Україну Легенда Поділля
Частка
Частка
Відокремлення означень
Мовний дослід №3 Стилістика
3 речення у науковому стилі:
Основні орфограми і пунктограми:
Запитання до тексту:
Мовний дослід №4 Риторика
Публічний виступ на тему: Байдужість молоді
Ділові папери: зразки документів.
Автобіографія
Зразок оголошень
Зразок доручення
3.82M
Категория: Украинский языкУкраинский язык

Проект покращення власного мовлення на тему “ Україна ”

1. Проект покращення власного мовлення на тему “ Україна ”

Виконала:
Студентка групи Ф-21
Коваль Катерина

2. План

1. Лексикологія: мовний
дослід №1
2. Морфологія: мовний
дослід №2
3. Стилістика: мовний
дослід №3
4. Риторика: мовний
дослід №4
5. Ділові папери: зразки
документів.

3. Мовний дослід №1 Лексикологія

Дібрати за рубрикою “ Україна ” улюблені
вислови відомих людей,прислів’я,пісню,
поезію та притчу.
• Нема на світі України,
Немає другого Дніпра.
© Т. Шевченко
• Як не любити зими сніжно-синьої
на Україні моїй, саду старого в
пухнастому інеї, сивих, веселих
завій
© М. Рильський

4.

«Тобі, Україно моя, і перший
мій подих, і подих останній
тобі.»
© В. Еллан
«Ще не вмерла України і слава,
і воля...»
© П. Чубинський
«Шматок землі, ти звешся
Україною. Ти був до нас. Ти
будеш після нас.»
© Л. Костенко
.

5.

«Нам пора для України жить!»
© І. Франко
«Дзвін щабель, пісні, походи,
воля соколина,
тихі зорі, ясні води —
моя Україна.»
© В. Сосюра
Українці — стародавній
народ, а мова "їхня багатша і
всеосяжніша, ніж персидська,
китайська, монгольська і
всілякі інші.
© Е. Челебі

6.

Українська пісня — це
бездонна душа українського
народу, це його слава.
© О. Довженко
Свою Україну любіть.
Любіть її... Во врем'я люте. В
останню тяжкую минуту За
неї Господа моліть.
© Т. Шевченко

7.

Пісня про Україну

8. Вірш про Україну

© Юрій Шкрумеляк

9. Про Україну Легенда Поділля

.

10. Частка

Мовний дослід №2
Морфологія
Частка

11. Частка

12.

13. Відокремлення означень

14. Мовний дослід №3 Стилістика

Науковий стиль
Українське народне мистецтво

15. 3 речення у науковому стилі:

Іменник є найпоширенішим в
наукових текстах.
Вода — хімічна речовина у
вигляді прозорої
безбарвної рідини без запаху та
смаку.
Сонце — зірка Сонячної системи
і її головний компонент.
Мовний етикет - це узвичаєні
правила, норми мовної поведінки
людей в обставинах
безпосереднього контактування.

16. Основні орфограми і пунктограми:

• Прикраса - пишеться префікс при- в
словах, які означають неповну дію
приєднання, наближення. Іменник прикраса
утворений від дієслова прикрасити
(приєднання): примудритися, природа,
прикраса, прив’ялий, приклад.
• Слов’яни – орфограма: апостроф Апостроф пишеться після б, п, в, м, ф,
перед я, ю, є, ї:
• Дерев’яні – орфограма: апостроф.
• Багатство - приголосні перед суфіксами ськ(ий), -ств(о) на письмі
зберігаються: багатий — багатство.
• Тире ставиться:
Між підметом і присудком на місці
пропущеного дієслова-зв’язки.
• Тире між однорідними членами речення
ставиться, якщо:
Наступний однорідний член (присудок)
виражає швидку зміну дій, уточнення,
наслідок, причину дії, пояснення.

17. Запитання до тексту:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
В якому стилі написаний текст?
Які предмети зберігаються у історичних і
краєзнавчих музеях України?
Які періоди вони охоплюють?
На скільки основних етапів поділяється
розвиток українського народного
мистецтва?
Які межі охоплює перший етап? Що на
нього вливало?
Що є характерним для другого етапу?
Особливості третього етапу та його
періодичність.
Що ви знаєте про декоративно-ужиткове
мистецтво?
Що таке різьбярство?
Як прикрашають найважливіші деталі
житла?
Що ви можете сказати про предмети
народного мистецтва у вашій місцевості?
Які українські музеї ви відвідували?

18. Мовний дослід №4 Риторика

Послідовність підготовки
публічного виступу перед
певною аудиторією
1) обдумати тему,
виокремити спеціальні
положення;
2) опрацювати літературу,
дібрати теоретичний і
практичний матеріал;
3) скласти план, визначити
порядок розташування частин
тексту;
4) скласти тези виступу;
5) написати текст, який
містить вступ, основну частину
і висновки.

19. Публічний виступ на тему: Байдужість молоді

20. Ділові папери: зразки документів.

Приклад Заяви

21. Автобіографія

22. Зразок оголошень

23. Зразок доручення

24.

Дякую за
увагу!
English     Русский Правила