Лекція 5
План лекції
Реалізація бюджетних повноважень
Доходи загального фонду державного бюджету
Доходи загального фонду державного бюджету
Доходи загального фонду державного бюджету
Доходи загального фонду державного бюджету
Доходи бюджетів місцевого самоврядування
3. Правові засади організації міжбюджетних відносин
Міжбюджетні трансферти
Дотації та субвенції
Питання
1.59M
Категория: ПравоПраво

Бюджетні повноваження держави та органів місцевого самоврядування

1. Лекція 5

Бюджетні
повноваження
держави та органів
місцевого
самоврядування

2. План лекції

1. Поняття бюджетних повноважень.
2. Правові засади розподілу доходів і
видатків.
3. Правові засади організації
міжбюджетних відносин.

3.

1. Поняття бюджетних повноважень.
1. Поняття бюджетних
повноважень
Бюджетні повноваження - це права та
обов'язки органів державної влади та
місцевого самоврядування у галузі
бюджетної діяльності, що визначаються
Бюджетним кодексом України, щорічними
законами
“Про Державний бюджет”, Законом України
“Про місцеве самоврядування в Україні”,
іншими законами, рішеннями місцевих рад та
локальними актами.
Поділяються на матеріальні і
процесуальні.

4. Реалізація бюджетних повноважень

1. Поняття бюджетних повноважень.
Реалізація бюджетних
повноважень
Верховна Рада України:
встановлює види, порядок, повноваження та принципи
об'єднання бюджетів;
визначає види видатків та склад доходних джерел;
встановлює порядок і принципи розподілу доходів і
видатків між окремими ланками бюджетної системи;
затверджує бюджетну класифікацію, що забезпечує
єдність бюджетної системи.
Органи місцевого самоврядування забезпечують
надходження податків і зборів та частину цих
надходжень залишають у своїх бюджетах.

5.

2. Правові засади розподілу доходів і видатків.
2. Правові засади розподілу
доходів і видатків
Механізм перерозподілу
бюджетних коштів є об'єктом
централізованого державного
регулювання і багато в чому
визначається системою
оподаткування, монетарною
політикою, макроекономічними
факторами.
Питома вага місцевих бюджетів
34-36%.

6. Доходи загального фонду державного бюджету

2. Правові засади розподілу доходів і видатків.
Доходи загального фонду
державного бюджету
До доходів загального фонду державного бюджету належать:
1) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток
підприємств комунальної власності);
2) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного
значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного
транспорту;
3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного
значення;
4) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;
5) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з
вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками за
місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, 70% акцизного збору з
вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);
6) акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім 70%
акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і
транспортних засобів);
7) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за
ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади,
та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами);

7. Доходи загального фонду державного бюджету

2. Правові засади розподілу доходів і видатків.
Доходи загального фонду
державного бюджету
8) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90%
коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, у встановленому
Кабінетом Міністрів України порядку;
9) ввізне мито (крім 70% ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та
шин до них);
10) рентна плата за нафту та природний газ, що видобуваються в Україні;
11) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних
коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;
12) державне мито у частині, що відповідно до закону зараховується до
державного бюджету;
13) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що застосовуються за
рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших
органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються
виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними у встановленому порядку
адміністративними комісіями), а також за рішеннями судів, прийнятими за
зверненнями Державної автомобільної інспекції України;
14) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна,
одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна,
валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із
порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та
внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання;

8. Доходи загального фонду державного бюджету

2. Правові засади розподілу доходів і видатків.
Доходи загального фонду
державного бюджету
15) дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських
товариств, які є у державній власності;
16) 80% коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані
у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи,
дорогоцінне каміння, та 50% коштів, отриманих бюджетними установами та
організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
17) 20% надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування
загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у
міжнародних авіаційних організаціях;
18) 10% портового (адміністративного) збору;
19) відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати
праці на підприємствах-монополістах;
20) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей
мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку №1 до цього Закону;
21) до розмежування земель державної та комунальної власності - 10%
надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що перебувають у державній власності;
22) рентна плата за транзитне транспортування природного газу;
23) рентна плата за транспортування нафти;

9. Доходи загального фонду державного бюджету

2. Правові засади розподілу доходів і видатків.
Доходи загального фонду
державного бюджету
24) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;
25) виконавчий збір, стягнутий державною виконавчою службою;
26) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України" в рахунок погашення заборгованості поточного року перед
Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської
Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет
повітряного базування великої дальності та обладнання;
27) 50% плати за оренду майна (крім військового майна і майна
Національної академії наук України), що належить бюджетним установам,
які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;
28) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і
тютюнових виробів;
29) надходження від зборів за підготовку до державної реєстрації
авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та
коштів, одержаних від продажу контрольних марок;
30) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету
України згідно зі ст. 29 Бюджетного кодексу України.

10. Доходи бюджетів місцевого самоврядування

2. Правові засади розподілу доходів і видатків.
Доходи бюджетів місцевого
самоврядування
До доходів бюджетів місцевого самоврядування належать
1) прибутковий податок з громадян у частині, визначеній Бюджетним кодексом;
Згідно зі ст. 65 БК України :
- Київ та Севастополь - 100%;
- до доходів бюджетів міст республіканського та обласного значення - 75%;
- до доходів бюджетів міст районного значення, сіл, селищ чи їх об'єднань - 25%;
2) державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;
3) плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та
сертифікати, що їх видають виконавчі органи відповідних рад;
4) плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що
справляється виконавчими органами відповідних рад;
5) плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької
діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу
нафтопродуктів - автозаправними станціями, заправними пунктами), що справляється
виконавчими органами відповідних рад;
6) надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими
органами відповідних рад або утвореними ними у встановленому порядку
адміністративними комісіями;
7) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва у частині, що належить
відповідним бюджетам.

11. 3. Правові засади організації міжбюджетних відносин

3. Правові засади організації міжбюджетних відносин.
3. Правові засади організації
міжбюджетних відносин
Міжбюджетні відносини це відносини між державою,
АРК та місцевим
самоврядуванням щодо
забезпечення відповідних
бюджетів фінансовими
ресурсами, необхідними для
виконання функцій,
передбачених Конституцією та
законами України.

12. Міжбюджетні трансферти

3. Правові засади організації міжбюджетних відносин.
Міжбюджетні трансферти
Міжбюджетні трансферти - кошти, які
безоплатно і безповоротно передаються з
одного бюджету до іншого, поділяються
на:
дотацію вирівнювання;
субвенцію;
кошти, що передаються до Державного
бюджету України та місцевих бюджетів з
інших місцевих бюджетів.

13. Дотації та субвенції

3. Правові засади організації міжбюджетних відносин.
Дотації та субвенції
Дотація не має цільового призначення
і використовується у бюджеті нижчого
рівня для збалансування доходів і
видатків.
Субвенції мають цільове призначення
з наступною звітністю щодо
використання:
на компенсацію втрат доходів бюджетів
місцевого самоврядування внаслідок
надання загальнодержавних пільг;
на утримання об'єктів спільного
користування;
на виконання інвестиційних проектів.

14. Питання

1. Що таке бюджетні повноваження?
2. Як можна класифікувати бюджетні
повноваження?
3. Які є види міжбюджетних
трансфертів?
4. Що таке субвенція?
5. Що таке дотація?

15.

Лекцію закінчено
English     Русский Правила