Тема 1. Концепція та виникнення прав людини. Міжнародні стандарти у сфері прав людини
Види прав та свобод:
Визначення прав та свобод людини:
  Тема 2. Державний устрій України. Основні положення Конституції України
Складові державного устрою:
Форма устрою:
Форма правління:
Форма режиму:
Основний обов’язок держави:
63.47K
Категория: ПравоПраво

Концепція та виникнення прав людини. Міжнародні стандарти у сфері прав людини. (Тема 1)

1.   Тема 1. Концепція та виникнення прав людини. Міжнародні стандарти у сфері прав людини

Тема 1. Концепція та виникнення
прав людини. Міжнародні
стандарти у сфері прав людини

2. Види прав та свобод:

- позитивні та негативні права;
- покоління прав людини;
- матеріальні та процесуальні права;

3. Визначення прав та свобод людини:

- це невід'ємні права і свободи, які належать
особі від народження, є основою правового
статусу, закріплені в конституції держави і
мають найвищий юридичний захист.

4.   Тема 2. Державний устрій України. Основні положення Конституції України

Тема 2. Державний устрій
України. Основні положення
Конституції України

5. Складові державного устрою:

• форма держави та її конституційне закріплення;
• характеристика України як демократичної держави;
• визначення України як суверенної незалежної
держави;
• конституційне закріплення України як правової
держави;
• характеристика України як соціальної держави.

6. Форма устрою:

Стаття 2. Суверенітет України поширюється на
всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону
є цілісною і недоторканною.

7. Форма правління:

Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в
Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо
і через органи державної влади та органи місцевого
самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в
Україні належить виключно народові і не може бути
узурповане державою, її органами або посадовими
особами. Ніхто не може узурпувати державну владу.

8. Форма режиму:

Стаття 6. Державна влада в Україні
здійснюється на засадах її поділу на
законодавчу, виконавчу та судову.
Органи законодавчої, виконавчої та судової
влади здійснюють свої повноваження у
встановлених цією Конституцією межах і
відповідно до законів України.

9. Основний обов’язок держави:

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і
гідність, недоторканність і безпека визнаються в
Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають
зміст і спрямованість діяльності держави.
Держава відповідає перед людиною за свою
діяльність. Утвердження і забезпечення прав і
свобод людини є головним обов'язком держави.
English     Русский Правила