Проблема над якою працюю: активізація пізнавальної діяльності школяра з погляду формування його як особистості основною метою педагогічн
Використовую елементи
Використовую прийоми
Мотивація навчальної діяльності на етапах уроку
Фрагменти з уроку
Фрагменти з уроку
Фрагменти з уроку
Фрагменти з уроку
Комп’ютерна підтримка уроку
Науково – методична діяльність
Використання задач із практичним змістом
Задача 1. Двосхилий дах будівлі має ухил 45о, а довжина і ширина будинку відповідно 12м і 10м. Якою буде площа даху під покриття?
2.11M

Активізація пізнавальної діяльності школяра з погляду формування його як особистості

1.

2. Проблема над якою працюю: активізація пізнавальної діяльності школяра з погляду формування його як особистості основною метою педагогічн

Проблема над якою працюю:
активізація пізнавальної діяльності школяра з погляду формування його
як особистості
основною метою педагогічної діяльності:
є орієнтація на всебічний розвиток особистості
головне завдання яке ставлю перед собою:
допомогти школярам засвоїти базові знання з математики, навчити
здобувати нові знання самостійно
спрямовую свої зусилля на те:
щоб виявити здібності та можливості учня, максимально використати
їх для розвитку його особистості

3.

У сучасних умовах наукового прогресу та пов'язаного з цим зростання обсягів інформації
актуалізується питання щодо ефективного і раціонального її засвоєння. Це вимагає нових
нестандартиних підходів до проведення навчального процесу в першу чергу в школі. При цьому
важливого значення набуває розвиток в учнів уміння самостійно поповнювати свої знання,
використовуючи різноманітні інформаційні та комунікаційні технології, критичного мислення,
аналізуючи інформацію, раціонально підходити до розв'язування відповідних проблем, виконання
завдань.
Впровадження під час вивчення математики особистісно-орієнтованих, інтерактивних,
інформаційних технологій дає змогу розвивати в учнів уміння застосовувати набуті знання у
повсякденному житті, розуміти зміст і методи математичного моделювання, виховувати
особистість, яка б не пасувала в разі проблем, що виникають.
Упроваджуючи елементи інтерактивної технології у свою роботу, я помітила, що вона дає
можливість створити комфортні умови навчання, тобто такі, за яких учень відчуває свою
успішність, інтелектуальну спроможність, що робить продуктивним сам процес пізнання,
засвоєння навчального матеріалу. Кожен учасник вносить свій особливий індивідуальний вклад,
йде обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. Вона передбачає моделювання життєвих
процесів, використання рольових ігор, спільне розв'язування проблем.
Для ефективного застосування інтерактивного навчання на уроках математики планую свою
роботу так, щоб:
- дати завдання учням для попередньої підготовки: прочитати, продумати, виконати самостійні
підготовчі завдання;
Відібрати для уроку або заняття такі інтерактивні вправи, які б дали учням «ключ» до засвоєння
або закріплення теми:
Під час інтерактивних вправ дати школярам час подумати над завданням, щоб вони сприймали
його усвідомлено, а не механічно;
На занятті використовую одну (максимум дві) інтерактивні вправи;
Рефлексію.
Не вдаючись у саму методику проведення інтерактивних вправ, скажу, що найбільше
використовують на уроках такі види:

4. Використовую елементи

Технологій:
Проблемного,групового, проектного навчання,
критичного мислення;
Методи навчання:
Дослідження, асоціації, мозковий штурм, навчаючи
вчуся, 2-4- всі разом,так-ні, спіймай помилку.
Форми навчання:
Мікрофон, асоціативний кущ, коло ідей

5. Використовую прийоми

Питання до тексту;
Практичність теорії; так – ні
Пошук нових способів розв'язування задач;
написання математичних творів;
Математичний диктант;
Самостійне вивчення ново теми;
Творча задача;
Громадський огляд знань;
Дешифратор;
Спіймай помилку

6. Мотивація навчальної діяльності на етапах уроку

7.

8.

9.

10. Фрагменти з уроку

11. Фрагменти з уроку

12. Фрагменти з уроку

13. Фрагменти з уроку

14. Комп’ютерна підтримка уроку

За змістом є різноманітною:
Комплекти задач для самостійної та групової
роботи зі зразками розв'язування та можливістю
перевірки результатів комп'ютерною програмою.
Включення в хід уроку історичного, довідкового,
табличного матеріалу.
Малюнки, логічні схеми, інтерактивні таблиці
Багато чого корисного як для учнів, так і для
вчителя дає використання на уроках педагогічних
програмних засобів.

15. Науково – методична діяльність

За атестаційний період проведено два міських
семінари з математики та фізики;
Чотири відкриті уроки на місто;
Науково-дослідницька робота «Десять способів
розв’язування квадратних рівнянь»
Методичні
рекомендації
«Математичні
компетентності

основа
ключових
компетентностей»
Методичний порадник «Акмеологічний підхід до
формування компетентностей учнів на уроках
математики»

16. Використання задач із практичним змістом

17. Задача 1. Двосхилий дах будівлі має ухил 45о, а довжина і ширина будинку відповідно 12м і 10м. Якою буде площа даху під покриття?

18.

Задача 2. Чотирисхилий дах будинку, довжиною 12м
і шириною 10м, має схил 45о. Обчисліть площу даху
під покриття.
English     Русский Правила