5 және 7 сыныптарға арналған"Информатика" пәні бойынша жаңартылған бағдарламалардың ерекшеліктері
Қолданыстағы бағдарлама бойынша информатика курсы 5-11 сыныптар
«АКТ» және «Информатика»
«АКТ» пәні
«Информатика»
Оқу бағдарламасын жаңартудың ерекшеліктері:
Спиральдық принцип
Бір сағатта бірнеше оқу мақсаттары қамтылады
Түрлі сабақтардағы бір мақсат
Дифференциация мысалы
Блум таксономиясында келтірілген ойлау қабілеттерін дамыту
Блум таксономиясына сәйкес келетін «Компьютердің ішкі жады» тақырыбы бойынша 7 сыныпқа арналған тапсырмаларды құрастырыңыз
Блум таксономиясына сәйкес келетін «Компьютердің ішкі жады» тақырыбы бойынша 7 сыныпқа арналған сабақ тапсырмаларының мысалы
Жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша сабақтарды жоспарлау
5 сынып мазмұны
7 сынып мазмұны
Жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша сабақтарды құрастыру (оқушы іс-әрекеті)
Ақпаратты біртұтас қабылдау
Ұғым аппаратын қалыптастыру
Тапсырма
Функционалдық сауаттылықты қалыптастыру
Бөлімді оқуды аяқтау
Жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша сабақ құрастыру (мұғалімнің жұмысы)
Бөлімді оқудың басы
Сабақты оқу мақсаттарына сәйкес құрастыру
Бөлімді оқуды аяқтау
Жаңартылған оқу бағдарламасының мақсаттарын орындау үшін заманауи оқыту әдістерін қолдану
Оқушының рөлі
Мұғалімнің рөлі
Проблемалық оқыту
Тапсырма
Бір-бірін оқыту
Зерттеу тәсілі
Ойын түріндегі тапсырмаларды орындау
Оқу үшін бағалау
Оқу үшін бағалау
Өз бетімен жұмыс жасау
Рефлексия
Тапсырма
5-сыныптағы жобалар
7-сыныптағы жобалар
Кері байланыс
10.50M
Категория: ИнформатикаИнформатика

5 және 7 сыныптарға арналған "Информатика" пәні бойынша жаңартылған бағдарламалардың ерекшеліктері

1. 5 және 7 сыныптарға арналған"Информатика" пәні бойынша жаңартылған бағдарламалардың ерекшеліктері

5 және 7 сыныптарға
арналған"Информатика"
пәні бойынша
жаңартылған бағдарламалардың
ерекшеліктері

2. Қолданыстағы бағдарлама бойынша информатика курсы 5-11 сыныптар

«Информатика» пәні
Жаңартылған бағдарлама бойынша информатика курсы
3-4 сыныптар
«АКТ» пәні
5-11 сыныптар
«Информатика» пәні

3. «АКТ» және «Информатика»

«АКТ» пәні
Бастауыш мектепте оқытылады
Оқу қызметі және күнделікті өмірде
ақпараттық - коммуникациялық
технологиялар (ұялы телефондар,
компьютерлер, плеерлер, сандық
фотоаппараттар, бейне камералар және т.б.)
құралдарын тиімді және дұрыс
қолдануға қажетті дағдыларды
қалыптастыру мен дамытуға ерекше
көңіл бөлінеді.
«Информатика»
пәні
Негізгі және жоғарғы мектепте
оқытылады
Компьютердің көмегімен ақпаратты
түрлендіру әдістері мен үдерістерін
оқытуға ерекше көңіл бөлінеді.
3

4. «АКТ» пәні

«АКТ» пәні бастауыш мектепте оқытылады.
(3-4 сыныптар - аптасына 1 сағат, жылына 34 сағат)
Оқу бағдарламасының бөлімдері мен бөлімшелері:
Компьютер
Компьютердің
құрылғылары
Программалық
қамтамасыз ету
Қауіпсіздік техникасы
- Компьютер, заманауи технологиялар мен
олардың қоғам өміріндегі рөлі туралы
бастапқы деректерді біледі.
- ақпараттық және коммуникациялық
технологиялар құрылғыларымен жұмыс
жасаудың қауіпсіз ережелерін сақтайды.
Ақпаратты
өңдеу және
таныстыру
Мәтіндер
Графика
Презентациялар
Мультимедиа
- сандық ресурстарды (мәтіндік, бейнелік,
аудио- және видео-) пайдалана отырып,
материалдарды жасап шығара алу.
Интернет
желісінде
жұмыс
Ақпаратты іздеу
Ақпарат алмасу
Интернет желісіндегі
қауіпсіздік
- Интернет желісінде қарапайым сұрауларды
пайдалану арқылы ақпаратты іздей алады;
- Компьютер арқылы ауызша және жазбаша
(электрондық пошта, чаттар, блогтар,
видеоконференциялар және тб.) тілдесе алады.

5. «Информатика»

"Информатика" пәні орта мектепте оқытылады.
(5-9 сыныптарда аптасына 1 сағат, жылына 34 сағат)
Оқу бағдарламасының бөлімдері мен бөлімшелері:

1
Бөлім
Компьютерлік жүйелер
Бөлімше
1.1 Компьютердың құрылғылары
1.2 Программалық қамтамасыз ету
1.3 Компьютерлік желілер
2
Ақпараттық процестер
2.1. Ақпаратты ұсыну және өлшеу
2.2. Ақпараттық нысандарды құру және түрлендіру
3
Компьютерлік ойлау
3.1 Модельдеу
3.2 Алгоритмдер
3.3 Программалау
4
Денсаулық және қауіпсіздік
4.1 Эргономика
4.2 Ақпараттық және онлайн қауіпсіздік

6. Оқу бағдарламасын жаңартудың ерекшеліктері:

Өмірде қолдану
Мысал:
Қолданыстағы оқу бағдарлама
Абстрактілі білім, дағдылардың
теоретикалық қосындысын
меңгеру/жеткізу
Жаңартылған оқу бағдарлама
Білім берудің практикалық құрамдас
бөлігіне бағдарлау, өйткені ол жемісті
тіршілікті қамтамасыз етеді (өмірге
дайындық)
компьютердің негізгі құрылғыларының
мүмкіндіктері мен мақсатын білу
пайдаланушының қажеттіліктеріне сәйкес
компьютерлік конфигурацияны іріктеу
программалық жабдықтаманың түрлері
мен мақсатын білу
Компьютер конфигурациясы мен
пайдаланушының қажеттіліктеріне сәйкес
программалық жабдықтаманы таңдау және
таңдауды дәлелдеу
Интернетте ақпаратты іздеу тәсілдерін
білу
желідегі ақпаратты іздеуге арналған тиімді
сауалдарды құрастыру
кестелермен жұмыс жасау тәсілдерін білу
...
электронды кестеде функциялардың
графиктері мен диаграммаларын
құрастыру

7. Спиральдық принцип

Уақыт
Бір сыныптан келесі сыныпқа өткен кезде
тақырыптар кеңейеді.
Оқу жылы бойы бірнеше тақырыптарда бір
мақсат қайталана береді. Оқулық
сабақтарында оқу мақсаттары спираль
бойынша дами береді.
Программалық жабдықтама
9 сынып
8 сынып
7 сынып
6 сынып
5 сынып
Пайдаланушының қажеттіліктеріне
байланысты ПЖ таңдау
жүйелік, қолданбалы ПЖ және
программалау жүйелерін ажырата білу
«программалау жүйесі» және «программалау
тілдері» түсініктерін ажырата білу
Операциялық жүйенің негізгі атқарымдары
«Программалық жабдық» түсінігін түсіндіру
Күрделігі мен тереңдігі

8. Бір сағатта бірнеше оқу мақсаттары қамтылады

Мысалы, 7 сыныпта «Электрондық
кестелерде процесстерді
модельдеу» тақырыбы бойынша
оқушы 4 мақсатты меңгереді.
Осы тақырып бойынша сабаққа
арналған тапсырма мысалын
келтіріңіз
Басқа топтың тапсырмасын шешіңіз
Басқа топтың тапсырмасын нығайтуға
тырысыңыз
7.2.2.2 электронды кесте
элементтерін пішімдеу
(форматтау)
7.2.2.4 электронды кестеде
шартты форматтауды қолдану
7.2.2.3 электронды кестеде
диаграммалар құру
7.2.2.5 электрондық кестеде
автоматты толтыруды
пайдалану

9. Түрлі сабақтардағы бір мақсат

Бөлім: 5.3А Біздің өміріміздегі алгоритмдер
Тақырып: Команда бойынша
Тақырып: Лабиринттен шығуды табу
Тақырып: Виртуалды лабиринттен шығуды табу
• 5.3.2.2
алгоритмді
сөз түрінде
ұсыну
Бөлім: 5.3В Пайымдаймыз және программаны
жасаймыз
Тақырып: Менің алғашқы программам
Тақырып: Жан кірген графика
Тақырып: Ақиқатты іздеу
Бөлім: 5.4А Жобаны құру және тұсаукесері
Тақырып: Анимация құру

10. Дифференциация мысалы

Бүкіл оқушыларға арналған
тапсырмалар
Күрделі тапсырмалар
Оқулық, 7 сынып

11. Блум таксономиясында келтірілген ойлау қабілеттерін дамыту


Бағалайды
Синтездейді
Талдайды
Тірек сөздер:
Бағалайды, салыстырады, сәйкестендіреді, кеңес
береді, таңдайды
синтездейді, жоспарлайды, құрастырады, дизайн
жасайды
Талдайды, анализ жасайды, ұйымдастырады,
салыстырады
• Мысалдар:
Программалардың күрделілігін
ажыратады.
Программалардың дизайнын
жасайды
Программадағы кодтарды
салыстрады, оңтайландырады
қолданады, түсіндіреді, құрастырады, шешеді,
иллюстациялайды
Программалауды(код жазу)
біледі
Түсінеді
түсіндіреді, ойланады, сипаттайды, тұжырымдайды,
іздейді
Программалауды түсіндіре
алады
Есте сақтайды
Атайды, сипаттайды, іздейді, анықтайды, есте
сақтайды
Қолданады
Программалаудың не екенін
біледі

12. Блум таксономиясына сәйкес келетін «Компьютердің ішкі жады» тақырыбы бойынша 7 сыныпқа арналған тапсырмаларды құрастырыңыз

Деңгей
Білім
Түсіну
Қолдану
Саралау
Синтездеу
Бағалау
Тапсырма

13. Блум таксономиясына сәйкес келетін «Компьютердің ішкі жады» тақырыбы бойынша 7 сыныпқа арналған сабақ тапсырмаларының мысалы

Материалды меңгеру жағдайы
Қосарбеттің соңындағы
сұрақтар мен тапсырмалар

14. Жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша сабақтарды жоспарлау

ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ
БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША
САБАҚТАРДЫ ЖОСПАРЛАУ

15. 5 сынып мазмұны

16. 7 сынып мазмұны

17. Жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша сабақтарды құрастыру (оқушы іс-әрекеті)

ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
БОЙЫНША САБАҚТАРДЫ ҚҰРАСТЫРУ
(ОҚУШЫ ІС-ӘРЕКЕТІ)

18. Ақпаратты біртұтас қабылдау

• Бір сабаққа арналған оқу материалдары бір
қосар бетте орналасқан. Бұл белсенді
оқытудың жүйе құрушы факторы ретінде
ақпаратты тұтас қабылдауды қалыптастырады.
• Оқушы оқу мақсаттарының қозғалыс
траекториясын көріп, зерттеу барысында
негізгі сұраққа жауап береді.
• Оқушы жеке прогрессиясын бірігіп оқу
ортасында қадағалай алады.

19. Ұғым аппаратын қалыптастыру

Негізгі сұрақ.
Өмірмен
байланысты,
сабақтың мазмұнын
ашады
Тірек сөздер
Сабақтың негізгі
анықтамалары

20. Тапсырма

• 5-сыныптағы «Деректерді қорғау. Құпия сөз
құрастыру» сабағының тақырыбы бойынша
негізгі сұрақ, тірек сөздер және негізгі
анықтама ойлап табыңыз.

21. Функционалдық сауаттылықты қалыптастыру

«Графикалық
файлдар
форматтары»
сабағына
тапсырмалар
«Мәтіндік,
дыбыстық және
бейне
форматтар»
сабағына
тапсырмалар

22. Бөлімді оқуды аяқтау

Бөлім тақырыптары
бойынша негізгі
қорытындылар жасау
Жалпы бөлім бойынша
қосымша сұрақтар мен
тапсырмалар

23. Жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша сабақ құрастыру (мұғалімнің жұмысы)

ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
БОЙЫНША САБАҚ ҚҰРАСТЫРУ
(МҰҒАЛІМНІҢ ЖҰМЫСЫ)

24. Бөлімді оқудың басы

Оқу бағдарламасына сәйкес
оқу мақсаттары
Бөлімді оқуға қажетті
программалық жасақтама
Дағдылар
Бөлім шеңберінде жобаны
шолу
Оқулықтың кіріспе
бетіндегі
сұрақтарға
ықтимал жауаптар

25. Сабақты оқу мақсаттарына сәйкес құрастыру

26. Бөлімді оқуды аяқтау

Оқыту нәтижелерін тексеру
тізімі
Жобалық жұмысты орындауды
талдау
Бөлімге қосымша
тапсырмалар
Жауаптар

27. Жаңартылған оқу бағдарламасының мақсаттарын орындау үшін заманауи оқыту әдістерін қолдану

ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫН
ОРЫНДАУ ҮШІН ЗАМАНАУИ ОҚЫТУ
ӘДІСТЕРІН ҚОЛДАНУ

28. Оқушының рөлі

• Селқос білім алушы емес, ал оқытуға белсенді қатысушы.
• Сұрақтарға жауап беруші емес, ал сұрақтарды қоюшы.
Сабақтың
басында
оқушылар зерттеу
жасайды және
сабақтың
тақырыбы
бойынша
қорытынды
келтіреді.
Сабақтағы алдынала түсіндірмелер
- аз мөлшерде.

29. Мұғалімнің рөлі

• Сыныпта негізгі назар
мұғалімге
емес,оқушыға
бағытталады.
• Негізгі назар оқу
нәтижесіне емес, оқыту
үдерісіне бағытталады.
• Мұғалім «білім көзі»
емес, білім алу
үдерісінің
ұйымдастырушысы.
• Негізгі назар пәндік
оқуға емес, біртұтас
оқуға бағытталады.
Сабақтың басы

30. Проблемалық оқыту

Оқушы оған қойылған проблемалық
жағдайды шешу жолын өз бетімен іздейді:

31. Тапсырма

• 5-ші сыныпта «Деректерді қорғау. Құпия сөз
құрастыру» тақырыбы бойынша сабақты
бастау үшін проблемалық Негізгі анықтама
ойлап табыңыз.

32. Бір-бірін оқыту

Оқушылар өз бетімен ақпаратты зерттейді, топта
талқылайды (дәлелдейді, дәйек келтіреді), сыныпқа
таныстырады; оқушы өз білімін қайда қолдануға
болатынын шешеді, топта талқылайды.

33. Зерттеу тәсілі

мен не білемін, не білгім келеді, не үйрендім

34. Ойын түріндегі тапсырмаларды орындау

Ақпаратты
өлшеу
бірліктерін
бекітуге
бағытталған
ойын

35. Оқу үшін бағалау

Тәжірибелік
тапсырма
Күрделі
тапсырма
Үй жұмысына
немесе
қалыптастыру
шы бағалауға
арналған
сұрақтар мен
тапсырмалар

36. Оқу үшін бағалау

Бағалау
өлшемдері
Қосымша
тапсырмалар

37. Өз бетімен жұмыс жасау

Оқушыларды өзін-өзі бағалауға және олардың өз даму мүмкіндіктерін
анықтауға ынталандыратын жағдайлар жасау
Өзін-өзі
бағалау
Өзін-өзі
дамыту

38. Рефлексия

Оқулық
бөлімінің
қорытынды
бетінде
Мұғалімге
арналған
нұсқаулықта

39. Тапсырма

• Сабақ соңында рефлексия жүргізудің 3
жолын ойлап табыңыз

40. 5-сыныптағы жобалар

1 бөлім бойынша шағын
жоба
2 бөлім бойынша шағын
жоба
5 бөлім жобаны әзірлеу
мен таныстыруда толық
негізделген

41. 7-сыныптағы жобалар

4 бөлім бойынша жоба
5 бөлім бойынша жоба

42. Кері байланыс


Информатика пәні бойынша жаңартылған оқу бағдарламасының қандай ерекшеліктерін
байқадыңыз?
Оқу бағдарламасы қай дәрежеде Блум таксономиясына сәйкес оқытуды қолдайды?
Оқу бағдарламасының қандай оқу мақсаттары оқушылардың функционалдық
сауаттылығын қалыптастыруға себептеседі?
Сіздің ойыңызша информатиканы оқытуға жобалық қызметті енгізу АКТ сауаттылығын
қалыптастыруға себептесе ме?
English     Русский Правила