Тема уроку:
Девіз:
План уроку:
Динаміка - це
Сила – фізична величина, в результаті дії якої тіло змінює свою швидкість або деформується
Один ньютон – це така сила, яка змінює швидкість тіла масою в 1 кг на 1 м/с за кожну секунду
ДИНАМОМЕТР
РІВНОДІЮЧА СИЛ - це сила, дія якої замінює дію усих сил що прикладені до тіла
Тест на самопроверку
Тест «Так – ні»
На тіло вздовж однієї прямої діють сили F1= 5 Н, F2= 4 Н, F3= 3 Н. Чи може рівнодіюча цих сил дорівнюватися 1, 2, 3, 4, 6, 10 Н? І коли?
4.17M
Категория: ФизикаФизика

Механічна взаємодія тіл. Сила

1. Тема уроку:

Механічна
взаємодія тіл.
Сила.

2. Девіз:

«Ніколи не соромся
запитувати про те,
що не знаєш!»

3. План уроку:

Динаміка як розділ механіки.
Взаємодія тіл.
Сила – міра взаємодії.
Види сил в механіці.
Поняття рівнодіюча сил.

4. Динаміка - це

(від греч. dynamis сила),
розділ механіки,
в
якому вивчається рух тіл
під дією прикладених до
них сил.

5.

6.

7.

8.

9. Сила – фізична величина, в результаті дії якої тіло змінює свою швидкість або деформується

10.

В системі СІ вимірюється
у Ньютонах
(Н)
(кН)
(МН)
(мкН)

11. Один ньютон – це така сила, яка змінює швидкість тіла масою в 1 кг на 1 м/с за кожну секунду

12. ДИНАМОМЕТР

від гречеського динаміс – сила
метрео - вимірюю
пружина
стрілка-вказатель
шкала приладу
дощечка
гачок для
підвішування вантажів

13. РІВНОДІЮЧА СИЛ - це сила, дія якої замінює дію усих сил що прикладені до тіла

14.

Дві сили, що діють на тіло,
направлені вздовж однієї
прямої в одну сторону
Рівнодіюча сила R по направленню
співпадає з направленням сил F1 та F2, а її
величина рівна їх суммі:

15.

Дві сили, прикладені до тіла,
направлені вздовж однієї
прямої в протилежних напрямах
Якщо F1 < F2, тоді величина рівнодіючої
сили R дорівнює: R = F2 – F1, та направлена
по напряму сили F2.

16.

Дві сили, прикладені до тіла,
направлені вздовж однієї
прямої в протилежних напрямах
Якщо F1 = F2, тоді величина рівнодіючої
сили R дорівнює нулю : R = F1 – F2 = 0

17.

Визначіть
рівнодіючу сил:

18. Тест на самопроверку

Встановіть відповідність між стовпцями. Зліва цифрами визначені тіла та
сили, які діють на них, справа літерами визначені рівнодіючі цих сил.
1.
F1=30H
F1=20H
F2=50H
F2=20H
R=35H
А
R=20H
Б
2.
3.
4.
5.
F1=30H
F1=45H
F1=10H
F2=10H
R=25H
В
F2=10H
R=20H
Г
F2=35H
R=0H
Д
1 ГТест

3Б 4А 5В
на самопроверку

19. Тест «Так – ні»

1. Сила – це векторна величина, що характеризує
механічну дію даного тіла на інше та є мірою цієї
взаємодії.
2. Сила – це скалярна величина.
3. Сила характеризується точкою прикладення,
модулем, напрямом.
4. Модуль сили – це числове значення.
5. Одиниця сили в СІ – кН.

20.

21. На тіло вздовж однієї прямої діють сили F1= 5 Н, F2= 4 Н, F3= 3 Н. Чи може рівнодіюча цих сил дорівнюватися 1, 2, 3, 4, 6, 10 Н? І коли?

2Н F2 и F3 – в одну сторону, а F1 – в іншу
4Н F1 и F3 – в одну сторону, а F2 – в іншу
6Н F1 и F2 – в одну сторону, а F3 – в іншу
English     Русский Правила