Јкімшілік жауапкершіліктіѕ ерекшелігі мен маќсаты
Заѕды жауапкершіліктіѕ белгілері
Заѕды жауапкершіліктіѕ тґмендегідей тїрлері болады
Заѕды жауапкершіліктіѕ тґмендегідей тїрлері болады
Јкімшілік жауапкершілік маќсаты мен мјні
Јкімшілік жауапкершілік ќўрылымы
Јкімшілік жауапкершілік негізі
Јкiмшiлiк жауаптылыќты болєызбайтын мјн-жайлар
Јкiмшiлiк жауаптылыќтан жјне јкiмшiлiк жазадан босату
846.00K
Категория: ПравоПраво

Әкімшілік жауапкершіліктің ерекшелігі мен мақсаты

1. Јкімшілік жауапкершіліктіѕ ерекшелігі мен маќсаты

Әкімшілік жауапкершіліктің
ерекшелігі мен мақсаты
1. Заңды жауапкершілік түсінігі мен түрлері
2. Әкімшілік жауапкершілік мақсаты мен мәні
3. Әкімшілік жауапкершілік құрылымы
4. Әкімшілік жауапкершілік негізі
5. Әкiмшiлiк жауаптылықты болғызбайтын мән-жайлар
6. Әкiмшiлiк жауаптылықтан және әкiмшiлiк жазадан босату

2.

Заңды жауапкершілік
түсінігі мен түрлері
Заңды жауапкершілік – бұл құқықбұзушылық жасаған тұлғаларға
заңнамамен көзделген мемлекеттік мәжбүрлеу шараларын белгілі бір іс
жүргізушілік тәртіпте қолдану
Ұйымдастыру
шылық
сипаттағы
шаралар
(жұмыстан
босату)
жеке
сипаттағы
шаралар (бас
бостандығынан
айыру)
мүліктік сипаттағы
шаралар (айыппұл)

3. Заѕды жауапкершіліктіѕ белгілері

Заңды жауапкершіліктің белгілері
мемлекеттік мәжбүрлеуге негізделеді
мемлекет құқықтық нормаларда орнықтырады
арнайы өкілетті мемлекеттік органдар
қолданады
жаңа қосымша міндетті жүктеумен
байланысты
жеке, мүліктік және ұйымдастырушылық
сипаттағы белгілі бір теріс салдардан көрініс
табады
іс жүргізушілік нысанда жүктеледі
тек жасалған құқықбұзушылық үшін ғана
туындайды

4. Заѕды жауапкершіліктіѕ тґмендегідей тїрлері болады

Заңды жауапкершіліктің
төмендегідей түрлері болады
қылмыстық– тек қылмыстар үшін қолданылады;
ешкім де сот шешімінсіз қылмыс жасағаны үшін
кінәлі деп танылмауы және қылмыстық
жауаптылыққа тартылмауы тиіс. Қылмыстық
жазалау
шаралары–кінәлінің
тұлғасына
бағытталған мемлекеттік мәжбүрлеудің ең
қатаң нысандары – бас бостандығынан айыру,
өлім жазасы
азаматтық – мүліктік сипаттағы
шарттық міндеттмелерді бұзу және
шарттан тыс мүліктік зиян келтіру
үшін туындайды. Азаматтық-құқықтық
жауапкершіліктің негізгі қағидаты –
зиянды толығымен өтеу

5. Заѕды жауапкершіліктіѕ тґмендегідей тїрлері болады

Заңды жауапкершіліктің
төмендегідей түрлері болады
тәртіптік – еңбек, оқу, қызметтік, әскери
тәртіпті бұзу үшін қолданылады. Тәртіптік
жауапкершілік шаралары – сөгіс, қатаң сөгіс,
жұмыстан шығару
әкімшілік – әкімшілік теріс қылықтарды
жасағаны үшін туындайды және айыппұл,
арнайы құқығынан айыру және т.б. сияқты
шаралар
материалдық

қызметкерлер
мен
жұмысшылардың өз қызметтік міндеттерін
орындауы барысында кәсіпорынға, мекемеге,
ұйымға келтірген зияны

6. Јкімшілік жауапкершілік маќсаты мен мјні

Әкімшілік жауапкершілік
мақсаты мен мәні
Әкімшілік жауапкершілік – бұл әкімшілік құқықтық мәжбүрлеу. Бұл
құқық бұзушыға кері моральдық (ескерту), материалдық (айыппұл),
жекелік (әкімшілік қамақ) құқықтық салдардың тууы
Әкімшілік жауапкершіліктің мақсаты – құқық бұзушыға тәрбиелік,
заңды құрметтеу, әкімшілік жауапкершілікке тартылған тұлғаға да,
басқа адамдарға да болашақта орын алуы мүмкін әкімшілік
құқықбұзушылықты болдырмау нысанында болады.
Әкімшілік жауапкершілікке төменде көрсетілгендей жалпы сипат
тән:
1-ден, жалпыға тән тәртіn, оны сақтамау әкімшілік жауапкершілікті
туғызады;
2-ден, әкімшілік жауапкершілік уәкілетті органнның көрсетуімен
мемлекет алдында туындайды.
3-ден, әкімшілік жауапкершілікті материалдық және процессуадық
жүйеде қарастырылады,себебі, оның туындауы мен жүзеге асырылуы
нақты құқықтық норма шегінде жүргізіледі.

7.

Құқық бұзушыны
мемлекеттік және
қоғамдық кінәлаумен
байланысты
Кінәлі әрекет немесе
әрекетсіздік салдары
Әкімшілік
жауапкершілік
белгілері
Әкімшілік жауапкершілік
құқықтық тәртіпті
орнату құралы
Құқық бұзушы көтеруге
тиісті мәжбүрлеу
шараларын қолданумен
байланысты
Іс жүргізушілік нысанда
жүзеге асырылады

8. Јкімшілік жауапкершілік ќўрылымы

Әкімшілік жауапкершілік
құрылымы
Әкімшілік
жауапкершілік
құрылымы
негізі
Қолдану
шарты
субъект
Әкімшілік
жауапкершілік
шарасы
Әкімшілік іс
жүргізу

9. Јкімшілік жауапкершілік негізі

Әкімшілік жауапкершілік
негізі
Әкімшілік жауапкершілік негізі болып әкімшілік құқық
бұзушылық, кейін келе екіге бөлінді:
құқықтық негізі – құқықтық нормаларда көрсетілген ереже
жекелік негіз – құқық бұзушылықты жасау;
жекелік негіздің өзі үшке бөлінеді:
кінәлі әрекет;
әкімшілік кінәлі әрекет құрамы;
жазаға тарту тәртібі.
Кейбір әдебеиеттерде әкімшілік жауапкершілікке тарту үшін екі
негіздің болуы маңызды.
Кейін келе, әкімшілік жауапкершілік негіздін мылай қарастыруда:
жекелік негіз – құқық бұзушылықты жасау;
құқықтық негізі – әкімшілік кінәлі әрекет құрамы

10. Јкiмшiлiк жауаптылыќты болєызбайтын мјн-жайлар

Әкiмшiлiк жауаптылықты
болғызбайтын мән-жайлар
қажеттi қорғану
қолсұғушылық
жасаған адамды
ұстап алу
күштеп немесе
психикалық
мәжбүрлеу
аса қажеттiлiк
бұйрықты немесе
өкiмдi орындау

11. Јкiмшiлiк жауаптылыќтан жјне јкiмшiлiк жазадан босату

Әкiмшiлiк жауаптылықтан
және әкiмшiлiк жазадан босату
Ескіру мерзiмінiң өтуiне
байланысты әкiмшiлiк
жауаптылықтан босату
Әкiмшiлiк жауаптылықтан
және әкiмшiлiк жазадан
рақымшылық жасау актiсi
негiзiнде босату
Әкiмшiлiк жауаптылықтан
тараптардың
татуласуына байланысты
босату
English     Русский Правила