Заманауи менеджмент. Оған тән қасиеттер. Менеджмент әдңстері. Менеджер, оның денсаулық сақтаудағы орны мен ролі.
Дәрістің мақсаты
Дәрістің тапсырмасы.
Менеджмент – бұл еңбекті,интелектті және басқа адамдардың тәртібінің мотивтарын қолданып, алдына қойған мақсатқа жете білу.
Менеджментті басқару – ұйымдастыру болып табылады. Ең маңызды мақсаты болып -- тұтыныушылардың қажеттілігін ескере отырып, тауарлар мен т
Менеджменттің мақсаты
Менеджментке тән қасиеттер келесі аспектілерден тұрады
Экономикалық аспектілер – алдыға қойылған мақсатқа жету үшін қажетті материалды және еңбек ресурстарын координациалайтын өндіріс проце
Ұйымдастыру-техникалық аспект – фирма стратегияларын дайындау үшін мақсат пер тапсырмаларды жүйелі таңдау және жағдайды әртүрлі бағалау
Менеджер және оның функциялары
Менеджердің функциялары
Менеджмент әдістері
Ұйымдастыру әдісі
Админстраторлық әдістер. Осыәдістердің негізінде қызметке араласу жүреді
Экономикалық әдістер. Басқару объектісіне жанама әсер ету. Тапсырмаларды өз уақытында, сапалы орындау. Ол әртүрлі ақшалай төлемдермен мар
Социалды-психологиялық әдіс -- әсер етудің екі бағытын айқындайды: жұмысшылық тәртіпке және оның еңбекке белсенділігін жоғарлату
Көңіл бөлгендеріңізге рахмет
261.00K
Категория: МенеджментМенеджмент

Заманауи менеджмент. Оған тән қасиеттер. Менеджмент әдңстері. Менеджер, оның денсаулық сақтаудағы орны мен ролі

1. Заманауи менеджмент. Оған тән қасиеттер. Менеджмент әдңстері. Менеджер, оның денсаулық сақтаудағы орны мен ролі.

1

2. Дәрістің мақсаты

Менеджмен
жүйесіндегі
білімді
қалыптастыру.
2

3. Дәрістің тапсырмасы.

• Менеджменттің мәні
• Менеджменке тән қасиеттер
• Менеджмент әдістері
• Менеджмент және
оныңденсаулық сақтаудағы
орны
3

4. Менеджмент – бұл еңбекті,интелектті және басқа адамдардың тәртібінің мотивтарын қолданып, алдына қойған мақсатқа жете білу.

4

5. Менеджментті басқару – ұйымдастыру болып табылады. Ең маңызды мақсаты болып -- тұтыныушылардың қажеттілігін ескере отырып, тауарлар мен т

Менеджментті басқару –
ұйымдастыру болып табылады.
Ең маңызды мақсаты болып -тұтыныушылардың қажеттілігін
ескере отырып, тауарлар мен
төмен беруді ұйымдастыру
табылады.
5

6. Менеджменттің мақсаты

1. Өндірістік мекеменің нақты
мақсатын анықтау
2. Кәсіптік дамуының стратегиясын
құрастыру
3. Қажетті ресурстарды және оның
көздерін анықтау
4. Мақсатты шешу үшін іс-шаралар
жүйесін табу
5. Қойылған мақсатты қадағалауды
орнату
6

7. Менеджментке тән қасиеттер келесі аспектілерден тұрады

• Экономикалық
• Социальды психологиялық
• Құқықтық
• Ұйымдастыру-техникалық
7

8. Экономикалық аспектілер – алдыға қойылған мақсатқа жету үшін қажетті материалды және еңбек ресурстарын координациалайтын өндіріс проце

Экономикалық аспектілер –
алдыға қойылған мақсатқа жету
үшін қажетті материалды және
еңбек ресурстарын
координациалайтын өндіріс
процессін басқару
8

9.

Социалдыпсихологиялық аспекті
топ мүшелерінің фирма
персоналдарын басқару
және ұйымдастыру
бойынша қызметін
сипаттайды
9

10.

Құқықтық аспекті –
мемлекеттік, саясаттық және
заңды биліктердің
құрылымын көрсетеді
10

11. Ұйымдастыру-техникалық аспект – фирма стратегияларын дайындау үшін мақсат пер тапсырмаларды жүйелі таңдау және жағдайды әртүрлі бағалау

Ұйымдастыру-техникалық
аспект – фирма стратегияларын
дайындау үшін мақсат пер
тапсырмаларды жүйелі таңдау
және жағдайды әртүрлі
бағалауды қамтиды
11

12. Менеджер және оның функциялары

Менеджер –бұл, дленсаулық
сақтауды ұйымдастыру
қызметінде шешім қабылдаудың
нақты түрімен айналысатын ,
тұрақты қызметі бар жүргізуші
және басқарушы
12

13. Менеджердің функциялары

1. Ұйымдастыруды басқару аумағында
жалпы білімге ие болу
2. Базардағы жағдайды білу және
организация ресурстарын қолданудың
пайдалы сферасында болу
3. Жағдайдың нәтижесі негізінде
негізделген шешімдер қабылдау
4. Адамдарды басқара білу
13

14. Менеджмент әдістері

1. Ұйымдастыру әдісі
2. Адинстраторлық әдіс
3. Экономикалық әдіс
4. Социальды-психологиялық
әдіс
14

15. Ұйымдастыру әдісі

a) Басқару құрылымдарын құру
әдістері
b) Еңбек коллективтерін жасау әдісі
c) Әртүрлі қоғамдық іс-шараларды
жүргізу және дайындау әдістері
Ұйымдастыру әдісі ұйымының қызмет
етуіне керекті жағдайды тудырады
15

16. Админстраторлық әдістер. Осыәдістердің негізінде қызметке араласу жүреді

16

17. Экономикалық әдістер. Басқару объектісіне жанама әсер ету. Тапсырмаларды өз уақытында, сапалы орындау. Ол әртүрлі ақшалай төлемдермен мар

Экономикалық әдістер.
Басқару объектісіне жанама әсер
ету. Тапсырмаларды өз
уақытында, сапалы орындау. Ол
әртүрлі ақшалай төлемдермен
марапатталады.
17

18. Социалды-психологиялық әдіс -- әсер етудің екі бағытын айқындайды: жұмысшылық тәртіпке және оның еңбекке белсенділігін жоғарлату

18

19. Көңіл бөлгендеріңізге рахмет

19
English     Русский Правила