Маркетингтің тарихи дамуының алғы шарттарының концепциясы мен теориялық негіздері. Маркетинг микс. Қызмет көрсету түсінігі, оның құрылым
Студенттерді маркетингтің теориялық негіздерімен таныстыру.
Дәріс өзектілігі
Маркетинг деген не? Маркетинг – алмасу арқылы мұқтаждық пен қажеттілікті қанағаттандыруға бағытталған адамның іс-әрекетінің бірі.
Бұл анықтаманы нақтылау үшін келесі түсініктерді қарастырамыз: Мұқтаждық, қажеттілік, сұраныс, тауар айырбастау, нарық пен келісім шарты.
Мұқтаждық – бір нәрсенің жетіспеуін адамның сезінуі. Қажеттілік - мәдени дәреже мен индивидтік жекешелікпен байланысты мұқтаждықтың арна
Сұраныс – бұл қажеттілік, сатып алушылар мүмкіндігімен нығайтылған. Тауар – иелену мен назар аударуға нарыққа ұсынылатын, мұқтаждық пен қ
Айырбастау – қажетті объектті алып, оған басқа затты алмастыруға ұсыныс жасау акті. Келісім-шарт – екі жақтың арасындағы коммерциялық алм
Нарық -тауарды қазіргі кездегі және потенциальды сатып-алушылар тұтастығы.
Негізгі төрт топтан тұратын кешен: 1. тауар (өнім) 2. баға 3. жер 4. қозғалыс маркетинг микс деп аталады
«7 р» - Маркетинг микс – бұлмаркетингтің кеңейтілген кешені, мұнда “4 р” маркетинг кешенінің элементтер басқаруынан басқа, тауар, қоғам, ба
Маркетинг типтері
Ремаркетинг – көрсетілетін қызметтерге бағаны төмендетуге бағытталған маркетингтің бір түрі.
Тұрақты (синхромаркетинг) – тұтынушыға сауықтыру-рекреационды қызмет көрсететін, былайша айтқанда, маусымдық тұтынушыларға қызмет көрсе
Демаркетинг - сұраныстың көп мөлшерде түсуі. Ол ЕПМ-ның мүмкіншілігінің дәрежесінен асып түсуін қарастыратын маркетинг түрі. Бұндай жағда
Қолдаушы тип – бағалы саясатпен жарнама жұмыстарын белсендірумен айналысып, өзінің шарттарында тұтынушының оптимальды сұранысын қолдау
Дамушы маркетинг - тұтынуды қалыптастырумен байланысты. Потенциальды сұраныс (кез-келген бір затқа сұраныстың болуы. Бірақ ол тауар ретінд
Қарсы әсер етуші маркетинг – зиянды тауарларға сұранысты төмендетумен айналысады.
137.50K
Категория: МаркетингМаркетинг

Маркетингтің тарихи дамуының алғы шарттарының концепциясы мен теориялық негіздері. Маркетинг микс

1. Маркетингтің тарихи дамуының алғы шарттарының концепциясы мен теориялық негіздері. Маркетинг микс. Қызмет көрсету түсінігі, оның құрылым

Маркетингтің тарихи
дамуының алғы
шарттарының
концепциясы мен
теориялық негіздері.
Маркетинг микс. Қызмет
көрсету түсінігі, оның
құрылымы. Маркетинг
типтері.
1

2. Студенттерді маркетингтің теориялық негіздерімен таныстыру.

2

3. Дәріс өзектілігі

1. Маркетингтің теориялық
негіздері мен концепциясы
2. Маркетингтің тарихи алғы
шарттарының дамуы
3. Маркетинг микс
4. “7” – р қызмет көрсету түсінігі.
0 – оның құрылымы.
5. Маркетинг түрлері
3

4. Маркетинг деген не? Маркетинг – алмасу арқылы мұқтаждық пен қажеттілікті қанағаттандыруға бағытталған адамның іс-әрекетінің бірі.

Маркетинг деген не?
Маркетинг – алмасу арқылы
мұқтаждық пен
қажеттілікті
қанағаттандыруға
бағытталған адамның ісәрекетінің бірі.
4

5. Бұл анықтаманы нақтылау үшін келесі түсініктерді қарастырамыз: Мұқтаждық, қажеттілік, сұраныс, тауар айырбастау, нарық пен келісім шарты.

5

6. Мұқтаждық – бір нәрсенің жетіспеуін адамның сезінуі. Қажеттілік - мәдени дәреже мен индивидтік жекешелікпен байланысты мұқтаждықтың арна

Мұқтаждық – бір нәрсенің
жетіспеуін адамның
сезінуі.
Қажеттілік - мәдени
дәреже мен индивидтік
жекешелікпен
байланысты
мұқтаждықтың арнайы
формасы.
6

7. Сұраныс – бұл қажеттілік, сатып алушылар мүмкіндігімен нығайтылған. Тауар – иелену мен назар аударуға нарыққа ұсынылатын, мұқтаждық пен қ

Сұраныс – бұл қажеттілік,
сатып алушылар мүмкіндігімен
нығайтылған.
Тауар – иелену мен назар
аударуға нарыққа ұсынылатын,
мұқтаждық пен қажеттілікті
қанағаттандыратын барлық
заттар.
7

8. Айырбастау – қажетті объектті алып, оған басқа затты алмастыруға ұсыныс жасау акті. Келісім-шарт – екі жақтың арасындағы коммерциялық алм

Айырбастау – қажетті
объектті алып, оған басқа
затты алмастыруға
ұсыныс жасау акті.
Келісім-шарт – екі жақтың
арасындағы
коммерциялық алмасу
құндылығы
8

9. Нарық -тауарды қазіргі кездегі және потенциальды сатып-алушылар тұтастығы.

Нарық
-тауарды қазіргі кездегі және
потенциальды сатыпалушылар тұтастығы.
9

10. Негізгі төрт топтан тұратын кешен: 1. тауар (өнім) 2. баға 3. жер 4. қозғалыс маркетинг микс деп аталады

10

11. «7 р» - Маркетинг микс – бұлмаркетингтің кеңейтілген кешені, мұнда “4 р” маркетинг кешенінің элементтер басқаруынан басқа, тауар, қоғам, ба

«7 р» - Маркетинг микс –
бұлмаркетингтің
кеңейтілген кешені, мұнда
“4 р” маркетинг кешенінің
элементтер басқаруынан
басқа, тауар, қоғам, баға,
жер және үш фактор
қосылады. Олар персонал,
үрдіс, физикалық тұлғалар
11

12. Маркетинг типтері

• Конверсионный – шаралардың
жоспарын ұсынатын және
бағаларды төмендету арқылы
жағдайды өзгертетін,
тауарларды қайта құрумен,
жарнамамен айналысатын
маркетингтің бір түрі
12

13.

Креативті
(ынталандырушы) –
қазіргі кезде бір тауардан
пайда көру мен адамның
қажеттіліктерін
қарастыратын
маркетингтің түрі.
13

14. Ремаркетинг – көрсетілетін қызметтерге бағаны төмендетуге бағытталған маркетингтің бір түрі.

14

15. Тұрақты (синхромаркетинг) – тұтынушыға сауықтыру-рекреационды қызмет көрсететін, былайша айтқанда, маусымдық тұтынушыларға қызмет көрсе

Тұрақты (синхромаркетинг)
– тұтынушыға сауықтырурекреационды қызмет
көрсететін, былайша
айтқанда, маусымдық
тұтынушыларға қызмет
көрсететін маркетингтің
түрі.
15

16. Демаркетинг - сұраныстың көп мөлшерде түсуі. Ол ЕПМ-ның мүмкіншілігінің дәрежесінен асып түсуін қарастыратын маркетинг түрі. Бұндай жағда

Демаркетинг - сұраныстың
көп мөлшерде түсуі. Ол ЕПМның мүмкіншілігінің
дәрежесінен асып түсуін
қарастыратын маркетинг
түрі. Бұндай жағдайда
маркетинг сұранысты
төмендетумен айналысады.
16

17. Қолдаушы тип – бағалы саясатпен жарнама жұмыстарын белсендірумен айналысып, өзінің шарттарында тұтынушының оптимальды сұранысын қолдау

Қолдаушы тип – бағалы
саясатпен жарнама
жұмыстарын белсендірумен
айналысып, өзінің
шарттарында
тұтынушының оптимальды
сұранысын қолдаумен
айналысатын маркетинг
түрі.
17

18. Дамушы маркетинг - тұтынуды қалыптастырумен байланысты. Потенциальды сұраныс (кез-келген бір затқа сұраныстың болуы. Бірақ ол тауар ретінд

Дамушы маркетинг тұтынуды қалыптастырумен
байланысты. Потенциальды
сұраныс (кез-келген бір затқа
сұраныстың болуы. Бірақ ол
тауар ретінде жоқ болған
жағдайда). Бұл жағдайда
потенциалды сұранысты шын
сұранысқа айналдыру.
18

19. Қарсы әсер етуші маркетинг – зиянды тауарларға сұранысты төмендетумен айналысады.

19

20.

20
English     Русский Правила