6.66M

Громадські обговорення. Програма розвитку парку культури та відпочинку м. Славута на 2017-2020 роки

1.

Громадські обговорення
Програма розвитку парку
культури та відпочинку м. Славута на 2017-2020 роки

2.

Програма розвитку парку
культури та відпочинку м. Славута на 2017-2020 роки
• Загальна частина
• Мета і завдання Програми
• Шляхи та способи розв’язання проблеми
• Строки виконання Програми
• Бюджет Програми
• Здійснення контролю за виконанням Програми
• Перелік основних заходів Програми
• Очікувані кінцеві результати виконання Програми

3.

Програма розвитку парку
Розвиток Парку культури та відпочинку
необхідно розглядати в контексті загального
розвитку національної культури,
містобудування, зеленого будівництва та
збереження культурної спадщини.

4.

Для виконання Програми
реалізуються пріоритетні завдання за напрямками:
Соціальний
напрямок
Екологічний
напрямок
Економічноправовий
напрямок
Адміністративноуправлінський
напрямок
Містобудування
Архітектурноландшафтний
напрямок
Матеріальнотехнічний
напрямок

5.

Соціальний напрямок
Залучення різних
верств населення до
місць культурного
відпочинку, яким є
Парк
Підвищення
зацікавленості
користуванням
розважальними
спорудами та закладами
культури
Вивчення
попиту
населення на
форми
проведення
дозвілля у
парках

6.

Містобудування
Формування
міської системи
садово-паркового
комплексу різного
функціонального
призначення
Забезпечення пішохідної
та транспортної досяжності
парку, на основі існуючих
принципів та методів
містобудівного
регулювання

7.

Архітектурно-ландшафтний
напрямок
• Реалізація
містобудівних
рішень та
пропозиції
щодо
ландшафтних
композицій
• Створення
високохудожнь
ого паркового
середовища, в
якому людина
вільно реалізує
свої потреби
• Збереження
об'єктів
культурної
спадщини

8.

Матеріально-технічний
напрямок
Реконструкція діючих
споруд та
об'єктів
Розвиток
традиційних та
пошук нових
форм
відпочинку

9.

Адміністративно-управлінський
напрямок
- удосконалення
системи
підпорядкування
та управління
Парком
- підготовка та
перепідготовка
паркових
працівників.

10.

Економічно-правовий
напрямок
• вдосконалення правових відносин з
державними структурами, службами, які
виконують роботи по зеленому будівництву та
благоустрою, експлуатують паркові інженернотехнічні мережі та споруди
• вдосконалення правових відносин між
адміністрацією Парку та власниками будівель
і споруд сторонніх організацій

11.

Екологічний напрямок
Збереження
зеленої зони,
догляд за зеленими
насадженнями
Створення та
формування
декоративних
насаджень
Удосконалення
ландшафтної
складової парку
Формування
елементів
паркового
дизайну

12.

Робочою групою розроблений перелік заходів для відновлення парку
Першочергові заходи – 2017р.
Статті видатків
Розробка проекту реставрації
Відновлення арки (центрального входу)
Інформаційні стенди вздовж головної
доріжки (5шт)
Модернізація електромережі
Встановлення світодіодних світильників
(10шт)
Встановлення 7 лавок та урн
Встановлення дитячого майданчика
Встановлення постійних сміттєвих
баків(3шт)
Будівництво спортивного майданчика
Всього:
Міський
Інші
бюджет,тис.
джерела*
грн.
60
10
8
60
20
30
55
17
40
300
-
*- При наявності інших джерел, фінансування може бути проведено за рахунок
інших джерел, не заборонених законодавством.

13.

Заходи заплановані на 2018 -2020рр.
Міський
бюджет,тис.
грн.
Інші
джерела*
Встановлення прозорого паркану
318
-
Реставрація доріжок та бордюрів
1700
-
Будівництво сцени танцювальго
Майданчика
300
-
Встановлення воріт зі сторони вул.
Князів Сангушків
100
-
Будівництво водогону
200
-
300
-
2918
-
Статті видатків
Реконструкція існуючого туалету
та будівництво другого туалету
Всього:
*- При наявності інших джерел, фінансування може бути проведено за рахунок
інших джерел, не заборонених законодавством.

14.

Занедбаний Парк - 2015 р.

15.

Що ми маємо зараз

16.

Трансформація Парку –
фестиваль "Мистецтво на руїнах"

17.

Візія Парку в 2020р.

18.

Відновлення історичної справедливості

19.

"Серце, уява і розум — ось те
середовище, де зароджується те, що ми
називаємо культурою."
Паустовський К. Г.
Разом ми зробимо більше!

20.

Робоча група з розвитку Парку
Дякуємо за увагу!
English     Русский Правила