Навчальні та виховні цілі:
Для ведення десантно-штурмових дій створюються десантно-штурмові загони та групи.
Головний принцип десантно-штурмових дій: маневр – удар і знову маневр, нешаблонні способи дій, точна відповідність обстановці.
ДРУГЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ:
Підготовка взводу до десантування та ведення десантно-штурмових (аеромобільних дій) включає:
ТРЕТЄ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ:
19.35M
Категория: Военное делоВоенное дело
Похожие презентации:

Управління діями підрозділів високомобільних десантних військ

1.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ
Кафедра УДП ВДВ
УПРАВЛІННЯ ДІЯМИ ПІДРОЗДІЛІВ ВИСОКОМОБІЛЬНИХ
ДЕСАНТНИХ ВІЙСЬК
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 13: „ Десантно-штурмовий
(аеромобільний , парашутно-десантний) взвод під час ведення
десантно-штурмових (аеромобільних) дій ”
Заняття
1
Десантно-штурмовий
(аеромобільний,
парашутно-десантний) взвод під час ведення десантноштурмових (аеромобільних) дій.

2. Навчальні та виховні цілі:

1. Навчити
курсантів
основам
дій
десантно-штурмового
(аеромобільного,
парашутно-десантного) взводу під час ведення
десантно-штурмових дій.
2. Ознайомити тих, хто навчається, з
загальними положення десантно-штурмових
(аеромобільних) дій, особливостями роботи
командира
взводу
з
підготовки
до
десантування
та
ведення
десантноштурмових (аеромобільних) дій.
3. Виховувати у курсантів впевненість і
відповідальність за виконання бойового
2
завдання.

3.

3

4.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
4
‹#›

5.

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:
1. Загальні положення десантно-штурмових
(аеромобільних) дій.
2. Особливості роботи командира взводу з
підготовки до десантування та ведення
десантно-штурмових (аеромобільних) дій.
3. Десантування і ведення десантно-штурмових
(аеромобільних) дій.

6.

1. Загальні положення десантно-штурмових
(аеромобільних) дій.

7.

ПРИЗНАЧЕННЯ ВИСОКОМОБІЛЬНИХ ДЕСАНТНИХ ВІЙСЬК
Високомобільні десантні війська – високомобільний рід військ
Збройних Сил України до складу якого входять десантно-штурмові
та повітрянодесантні військові частини і підрозділи.
27 липня 2012 року
було підписано розпорядження про
присвоєння аеромобільним військам ЗС
України назви «Високомобільні
десантні війська»,
чим відновлено всім відому абревіатуру
ВДВ.
24 серпня 2015 року
трьом військовим частинам
Високомобільних десантних військ
вручено Бойові прапори
ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ
десантно-штурмовий
компонент
повітрянодесантний
компонент
підрозділи, військові частини, які призначені
для
ведення
десантно-штурмових
і
аеромобільних дій
повітрянодесантні
підрозділи,
військові
частини, які призначені для виконання, у
якості
повітряних
десантів,
тактичних,
оперативних та стратегічних завдань, як
правило в інтересах всього угруповання
військ (сил)

8.

За функціональним призначенням
високомобільні десантні війська
розподіляються
десантно-штурмовий
компонент
79, 95 дшбр, 80 оаембр
81оаембр
призначені для ведення
десантно-штурмових
і аеромобільних дій
повітрянодесантний
компонент
25 опдбр
призначена для дій
у якості повітряних десантів

9.

ДІЇ ВИСОКОМОБІЛЬНИХ ДЕСАНТНИХ ВІЙСЬК
форми

10.

Основні форми і способи застосування високомобільних десантних військ
із залученням авіації ПС та АА СВ
Форми застосування високомобільних десантних військ
Повітряні десанти
Десантно-штурмові дії
Аеромобільні дії
Способи застосування високомобільних десантних військ
Тактичний повітряний
десант
До 30 км; до батальйону; до 1- ї доби
Оперативно-тактичний
повітряний десант
До 70 км; до бригади; до 3-ох
діб
Десантноударні дії
Координатний об’єкт
Десантнорейдові дії
Визначається смуга
Диверсійнопошукові дії
Визначається район пошуку
Аеромобільноударні дії
Координатний об’єкт
Аеромобільнопатрульні дії
Визначається смуга
Аеромобільнопошукові дії
Визначається район пошуку

11.

Десантно-штурмові дії – це сукупність узгоджених
та взаємопов’язаних за метою, завданнями, місцем і
часом дій високомобільних десантних військових
частин і підрозділів та приданих або штатних
військових частин і підрозділів авіації СВ щодо
десантування та виконання бойових завдань у тилу
противника, які проводяться за єдиним замислом і
планом.
Змістом десантно-штурмових дій є штурмові дії
високомобільних
десантних військових частин,
підрозділів і ударні дії приданих або штатних
військових частин, підрозділів авіації СВ у тилу
противника.

12. Для ведення десантно-штурмових дій створюються десантно-штурмові загони та групи.

Десантно-штурмові загони створюються від
частин ВДВ у складі посиленого батальйону,
підрозділу, а десантно-штурмові групи у
складі посиленого взводу.
Десантно-штурмові загони (групи) включають:
сили і засоби аеромобільних військ, придані
або штатні вертольоти армійської авіації та
інші засоби підсилення.

13. Головний принцип десантно-штурмових дій: маневр – удар і знову маневр, нешаблонні способи дій, точна відповідність обстановці.

Удари, що наносяться по
противнику і його об’єктах, повинні бути стрімкі,
нетривалі та мати якнайбільшу ефективність.
Складовими десантно-штурмових дій є: спільні удари,
маневри і бої частин (підрозділів) висомобільних
десантних військ і авіації СВ; бойові дії тактичної авіації
щодо прикриття та підтримки десантів; бойові дій
ракетних військ і артилерії; бойові дії військ ППО;
виконання завдань з розвідки, радіоелектронної
боротьби та інших видів забезпечення.

14.

Десантно-ударні дії – це дії десантно-штурмових загонів і груп у
тактичній та оперативній глибині в тилу противника з метою
знищення (виведення із ладу) його розвіданих об’єктів. Тривалість
ведення десантно-ударних дій визначається часом знаходження у
повітрі вертольотів і складає до 2 годин. Удар по об’єктах набуває
ефективності за рахунок дій висаджених десантів, що діють у
тактичній взаємодії з ударами вертольотів. Алгоритмом десантноударних дій є: десантування - удар - маневр (повернення через
лінію зіткнення сторін). Десантно-ударні дії притаманні оборонним
операціям.
Десантно-рейдові дії – це дії десантно-штурмових загонів і груп у
тактичній та оперативній глибині в тилу противника з метою
виявлення і послідовного знищення (виведення із ладу) об’єктів
противника у визначеній смузі (напрямку). Тривалість ведення
десантно-рейдових дій визначається часом необхідним для виконання
бойових завдань десантом і тривалістю застосування вертольотів
протягом доби (до 12 годин). Алгоритмом десантно-рейдових дій є:
пошук і дорозвідка – висадка десанту – удар – маневр в інший
район – пошук – висадка десанту – удар – маневр (повернення).

15.

Схема проведення десантно-ударних дій десантно-штурмовим загоном
Т
Район збору (пункт збору)
8 АК
Вихідний район десантування

16.

Схема проведення десантно-рейдових дій десантно-штурмовим загоном
8АК
Т
ТПУ
Т
рдн
Т
Вихідний район десантування

17.

Виконання бойового завдання складається з етапів:
підготовка десантно-штурмових дій;
перекидання десанту в райони виконання завдань (зону десантноштурмових дій);
виконання бойових та спеціальних завдань в тилу противника;
повернення на свою територію та підготовку до наступних
завдань.
Складовими десантно-штурмових дій є:
спільні удари, маневри та бої військових частин (підрозділів)
високомобільних десантних військ і АСВ;
бойові дії тактичної авіації щодо прикриття та підтримки
десантів;
бойові дій ракетних військ і артилерії;
бойові дії військ ППО;
виконання завдань з розвідки, радіоелектронної боротьби та
інших видів забезпечення.

18.

Підготовка підрозділів, частин, та з'єднань
ВДВ до десантування та ведення ДШД
включає:
1. Організацію десантування і бойових дій (прийняття командиром рішення на
десантування і бойові дії; постановку бойових завдань частинам (підрозділам);
організацію взаємодії; планування бойових дій);
2. Зосередження з’єднань (частин та підрозділів) у вихідному районі для десантування;
3. Підготовку до десантування озброєння, бойової техніки, матеріальних засобів,
екіпіровку та підготовку особового складу до десантування і виконання бойового
завдання;
4. Організацію десантування і бойових дій в підрозділах та постановка завдань
особовому складу;
5. Вихід десанту до посадочних площадок;
6. Завантаження озброєння, бойової техніки та матеріальних засобів, посадку особового
складу у вертольоти.

19.

Десантно-ударні дії
Десантно-ударні дії – це дії підрозділів ВДВ у взаємодії з
вертольотами
АА щодо знищення виявлених (координатних)
об'єктів (в тилу противника (зоні відповідальності) та повернення у
ВРД (базовий район). Тривалість ведення десантно-ударних дій
одним підрозділом визначається часом знаходження у повітрі
бойових (транспортно-бойових) вертольотів і складає до 2-3 години.
дшбр
бр АА
Т
ВРД
Т
Т
Т
Т

20.

Десантно-рейдові дії
Десантно-рейдові дії – це дії підрозділів ВДВ у взаємодії з вертольотами АА в тилу
противника (на визначеному напрямку) з метою послідовного знищення декількох
визначених об'єктів противника. Термін ведення десантно-рейдових дій визначається
часом необхідним для виконання поставлених задач. Завершенням цих дій може бути
захоплення та утримання до підходу своїх військ важливих районів (рубежів), або
повернення до вихідного району.
дшбр
бр АА
ВРД

21.

Роль і місце взводу в бойовому порядку роти,
бойовий порядок взводу в наступі
Десантно-штурмова (аеромобільна) група у
складі десантно-штурмового взводу може діяти
самостійно.
Для підрозділів ВДВ при викиданні
(висаджуванні) у тил противника, при виконанні
ними найближчого завдання, або під час ведення
рейдових дій буде характерним наступ з ходу.

22.

ВИМОГА
Начальника Генерального штабу –
Головнокомандувача ЗС України
Під час ведення наступальних дій лінійну
тактику КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЮ!!!
Діяти у складі бойових груп, в обов'язковому
порядку застосовувати маневр.
Довідково: в ході ведення антитерористичної операції лінійна тактика
застосовувалась лише один раз, під час штурму Савур-Могили.

23.

Роль і місце взводу в бойовому порядку роти,
бойовий порядок взводу в наступі
Наступ з положення безпосереднього зіткнення з
противником підрозділами ВДВ проводиться, як правило,
при виході з оточення та проведенні контратак , на
блокуванні у своєму тилу десанту та рейдових груп
противника.
Т
Т
пдб
Т
Т
Т
Т

24.

Роль і місце взводу в бойовому порядку роти,
бойовий порядок взводу в наступі
Атака полягає в стрімкому і безупинному
русі підрозділів у бойовому порядку, в поєднанні з
інтенсивним вогнем з бойових машин десанту
(бронетранспортерів), а по мірі зближення з
противником і з інших видів зброї з метою його
знищення.

25.

Роль і місце взводу в бойовому порядку роти,
бойовий порядок взводу в наступі
Перед атакою підрозділів проводиться
вогнева
підготовка наступу
в ході наступу проводиться
вогнева
підтримка атаки

26.

Роль і місце взводу в бойовому порядку роти,
бойовий порядок взводу в наступі
Атака в пішому порядку застосовується при
прориві підготовленої оборони противника,
укріплених районів, а також на важкодоступній для
бойових машин десанту
(бронетранспортерів)
місцевості.

27.

Роль і місце взводу в бойовому порядку роти,
бойовий порядок взводу в наступі
Атака
на
бойових
машинах
десанту
(БТР)
застосовується коли оборона противника надійно подавлена зі
знищенням більшої частини його протитанкових засобів, а
також під час наступу на поспішно зайняту оборону.

28.

Роль і місце взводу в бойовому порядку роти,
бойовий порядок взводу в наступі
Положення відділень у ході наступу (варіант)
а) кутом вперед
К
К
Г
С
П
Г
С
С
дшвід
С
П
Г
К
К
Г
С
С
С
С
Г
К
К
С
П
Г
К
дшвід
дшвід
Група управління та
вогневої підтримки

29.

Роль і місце взводу в бойовому порядку роти,
бойовий порядок взводу в наступі
б) кутом назад
С
П
Г
С
С
К
Г
Г
К
К
дшвід
С
П
Г
С
С
Г
К
К
дшвід
До 50 м
К
С
С
К
Група управління та
вогневої підтримки
С
П
Г
дшвід

30.

Роль і місце взводу в бойовому порядку роти,
бойовий порядок взводу в наступі
в) в лінію
С
П
Г
Г
К
К
С
С
дшвідд
С
П
Г
Г
К
К
С
С
С
П
Г
дшвідд
До 50 м
Г
К
К
С
С
дшвід
До 50 м
До 50 м.
К
г) кутом вперед
С
П
Г
До 50 м
С
П
Г
Г
К
К
Г
К
К
С
С
дшвід
С
С
С
П
Г
дшвід
К
Г
К
дшвід
К
С
С

31.

Роль і місце взводу в бойовому порядку роти,
бойовий порядок взводу в наступі
д) кутом назад
С
П
Г
Г
К
К
С
С
дшвід
С
П
Г
Г
К
С
С
К
С
С
дшвід
До 50 м
С
П
Г
К
Г
К
К
С
С
дшвід
К
е) уступом вправо
С
П
Г
Г
К
К
С
С
дшвід
С
П
Г
Г
К
дшвід
К
С
С
До 50 м
До 50 м
К
С
П
Г
Г
К
дшвід

32.

Роль і місце взводу в бойовому порядку роти,
бойовий порядок взводу в наступі
ж) уступом вліво
С
П
Г
Г
К
К
С
С
С
П
Г
дшвід
Г
К
К
С
С
дшвід
До 50 м
До 50 м
С
П
Г
Г
К
К
С
С
дшвід
К
Взвод може підсилюватись вертольотами авіації
СВ (бойовими, транспортно-бойовими), мінометами,
розрахунком АГС, ПТРК, ПЗРК, саперами та ін.

33.

Завдання взводу у наступальному бою
Взводу у наступі
вказуються
Місце в
бойовому
порядку роти
Об'єкт атаки
Напрямок
подальшого
наступу (пункт
збору)
У ході бою, коли бойове завдання ставиться по радіо,
взводу може бути зазначені тільки напрямок і об'єкт атаки.

34.

Бойовий порядок роти в наступі
Взвод наступає, як правило, у складі роти.
Положення взводів в лінію
пдв (дшв)
До 100 м.
пдв (дшв)
пдв (дшв)
До 250 м.
Положення взводів в дві лінії (кутом вперед - наступ вночі)
200-300 м.
пдв (дшв)
До 300 м.
пдв (дшв)
пдв (дшв)
619

35.

Бойовий порядок роти в наступі
Положення взводів в дві лінії (кутом назад)
До 100 м.
пдв (дшв)
пдв (дшв)
До 250 м.200-300 м.
пдв (дшв)
619

36.

Бойовий порядок роти в наступі
Уступом вправо
пдв (дшв)
пдв (дшв)
150 – 200 м.
До 250 м.
пдв (дшв)
Уступом вліво
пдв (дшв)
пдв (дшв)
пдв (дшв)
19

37.

Роль і місце взводу в бойовому порядку роти,
бойовий порядок взводу в наступі
Взвод наступає по фронту до 250 м.
С
П
Г
Г
К
пдвідд (дшвід)
К
С
С
С
П
Г
До 50 м
Г
К
К
пдвідд (лшвід)
С
С
С
П
Г
Г
пдвідд (дшвід)
До 50 м
До 50 м
К
До 250 м
К
К
С
С

38.

Роль і місце взводу в бойовому порядку роти,
бойовий порядок взводу в наступі
Бойовий порядок взводу, що наступає на бойових
машинах (бронетранспортерах), складається з бойової
лінії бойових машин (бронетранспортерів) з інтервалом
між ними до 100 м. та засобів посилення, які діють у
бойовій лінії чи за нею.
До 100 м.
пдвідд (дшвід)
До 100 м.
пдвідд (дшвід)
пдвідд (дшвід)
До 50 м.
К

39.

Роль і місце взводу в бойовому порядку роти,
бойовий порядок взводу в наступі
Бойовий порядок взводу, який наступає в пішому
порядку може будуватися в одну або дві лінії і складається
з бойових порядків відділень з інтервалами між ними до
50 м, засобів посилення, які залишаються в
безпосередньому підпорядкуванні командира взводу.
С
П
Г
Г
К
К
пдвідд (дшвід)
С
С
С
П
Г
Г
К
К
До 50 м. пдвідд (дшвід)
С
С
С
П
Г
Г
пдвідд (дшвід)
До 50 м.
До 50 м.
К
К
К
С
С

40.

Роль і місце взводу в бойовому порядку роти,
бойовий порядок взводу в наступі
Під час наступу в дві лінії одне з відділень діє за бойовою
лінією першої лінії на відстані до 50 м і виконує завдання щодо
підтримки (прикриття) відділень першої лінії, відбиття раптового
нападу противника з флангу, а також може використовуватися для
заміни відділень першої лінії, які зазнали
втрат від вогню
противника і здійснення маневру та атаки противника у фланг і тил
та виконання інших завдань.
С
П
Г
Г
К
К
С
С
С
П
Г
пдвідд (дшвід)
Г
К
К
пдвідд (дшвід)
До 50 м.
С
П
Г
Г
К
пдвідд (дшвід)
К
К
С
С
С
С

41.

Роль і місце взводу в бойовому порядку роти,
бойовий порядок взводу в наступі
У ході наступу положення відділень у бойовій лінії може бути
а) в лінію
С
П
Г
Г
К
К
С
С
пдвідд (дшвід)
С
П
Г
До 50 м.
Г
К
К
С
С
пдвідд (дшвід)
С
П
Г
Г
К
К
С
С
пдвідд (дшвід)
До 50 м.
До 50 м.
К
б) кутом вперед
С
П
Г
До 50 м.
С
П
Г
Г
К
К
пдвідд (дшвід)
Г
К
К
С
С
пдвідд (дшвід)
С
С
С
П
Г
К
Г
К
пдвідд (дшвід)
К
С
С

42.

Роль і місце взводу в бойовому порядку роти,
бойовий порядок взводу в наступі
в) кутом назад
С
П
Г
Г
К
К
С
С
пдвідд (дшвід)
С
П
Г
К
К
С
С
пдвідд (дшвід)
До 50 м.
С
П
Г
Г
Г
К
К
С
С
пдвідд (дшвід)
К
г) уступом вправо
С
П
Г
Г
К
К
С
С
С
П
Г
пдвідд (дшвід)
Г
К
К
пдвідд (дшвід)
С
С
До 50 м.
До 50 м.
К
С
П
Г
Г
К
К
пдвідд (дшвід)
С
С

43.

Роль і місце взводу в бойовому порядку роти,
бойовий порядок взводу в наступі
д) уступом вліво
С
П
Г
До 50 м.
С
П
Г
Г
К
К
пдвідд (дшвід)
Г
К
К
С
С
С
П
Г
пдвідд (дшвід)
К
К
К
пдвідд (дшвід)
До 50 м.
С
С
Г
С
С

44.

Роль і місце взводу в бойовому порядку роти,
бойовий порядок взводу в наступі
519
Бойовий порядок парашутно-десантного (аеромобільнодесантного) взводу, який наступає в пішому порядку
а) бойові машини діють за цепом відділень
С
П
Г
Г
К
К
пдвідд (дшвід)
С
С
С
П
Г
Г
К
К
До 50 м. пдвідд (дшвід)
С
С
С
П
Г
Г
К
К
пдвідд (дшвід)
До 50 м.
До 50 м.
До 100 м.
К
До 250 м.
С
С

45.

Роль і місце взводу в бойовому порядку роти,
бойовий порядок взводу в наступі
б) бойові машини діють в цепу відділень
С
П
Г
Г
К
К
пдвідд (дшвід)
С
С
С
П
Г
Г
К
К
До 50 м. пдвідд (дшвід)
С
С
С
П
Г
Г
пдвідд (дшвід)
До 50 м.
До 50 м.
К
К
К
С
С

46.

Роль і місце взводу в бойовому порядку роти,
бойовий порядок взводу в наступі
519
в) бойові машини діють на флангах відділень
С
П
Г
Г
С
С
К
пдвідд (дшвід)
К
С
П
Г
Г
С
С
К
До 50 м. пдвідд (дшвід)
К
С
П
Г
Г
К
К
пдвідд (дшвід)
До 50 м.
До 50 м.
С
С
К

47.

Роль і місце взводу в бойовому порядку роти,
бойовий порядок взводу в наступі
Взвод може підсилюватись вертольотами АА
(бойовими,
транспортно-бойовими),
артилерією
(самохідною чи причіпною), розрахунком ПЗРК, саперами
та ін.

48.

Дії взводу під час наступу на противника,
що обороняється
Для організованого висування, розгортання
та переходу до атаки
призначаються
маршрути
висування
рубіж
розгортання
у взводні
колони
рубіж
переходу
до атаки
рубіж
безпечного
віддалення
рубіж
спішування
(під час атаки
у пішому
порядку)

49.

Дії взводу під час наступу на противника,
що обороняється
Мінні поля, які встановлені засобами дистанційного
мінування противника, в період висування, долаються по проходах.
Під час застосування противником запалювальної зброї взвод
швидко виходить з району пожежі, гасить вогнища на озброєнні та
військовій техніці, продовжує виконувати поставлене завдання.
1 аемдр
Ч+06.30 27.10
1 аемдр
Ч+07.10 27.10
1 аемдв
1 аемдр
Ч+07.30 27.10 Ч+08.00 27.10

50.

Дії взводу під час наступу на противника,
що обороняється
Подолання загороджень перед переднім краєм
оборони противника здійснюється під прикриттям вогню
артилерії,
бойових
вертольотів,
приданих
та
підтримуючих підрозділів, а також при взаємній підтримці
вогню бойових машин десанту (бронетранспортерів) та
стрілецької зброї.
1 дшв
07.20 27.10
1 дшв
07.25 27.10

51.

Дії взводу під час наступу на противника,
що обороняється
Після подолання загороджень взвод, який атакує в
пішому порядку, за командою командира взводу «Взвод, у
напрямку ____ (предмету), до бою — ВПЕРЕД» або
«Взвод, за мною, до бою — ВПЕРЕД» бігом у
встановленому порядку розгортається в бойову лінію,
відкриває вогонь зі своєї зброї і стрімко атакує
противника. Наблизившись до траншеї противника на
25—40 м, за командою командира взводу «Взвод,
гранатами - ВОГОНЬ» особовий склад закидає
противника гранатами і у точно встановлений час («Ч»)
вривається на передній край оборони, знищує противника
вогнем впритул, опановує об'єктом атаки і безупинно
продовжує наступ у вказаному напрямку.

52. ДРУГЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ:

Особливості роботи командира взводу з
підготовки до десантування та ведення
десантно-штурмових (аеромобільних) дій.

53. Підготовка взводу до десантування та ведення десантно-штурмових (аеромобільних дій) включає:

1. Організацію десантування і бойових дій.
2. Зосередження підрозділу у вихідному районі для десантування,
марш у район очікування.
3. Підготовку до десантування особового складу, озброєння, техніки
і запасів матеріальних засобів.
4. Завершення організації десантування і бойових дій у підрозділах
та постановку особовому складу бойових завдань.
5. Вихід підрозділів на аеродроми (посадочні площадки).
6. Завантаження озброєння, техніки і вантажів у літаки (вертольоти);
після виконання цього пункту командир десанту доповідає старшому
начальнику про готовність до десантування, а перевірений особовий
склад розміщується поблизу літаків (вертольотів).
7. Посадку особового складу десанту у літаки (вертольоти).

54.

Порядок та зміст роботи
командира взводу з організації наступу взводу
Організація наступу полягає
з'ясуванні
завдання
оцінці
обстановки
організації
взаємодії
прийнятті та
затвердженні
рішення
організації
управління
постановці
бойових завдань
відділенням
організації
всебічного
забезпечення

55.

З'ясування завдання
Під час з'ясування завдання командир взводу повинен
зрозуміти:
- завдання роти і взводу (з якого рубежу, які об'єкти та цілі
противника і де знищити),
- напрямок продовження наступу,
- місце взводу в бойовому порядку роти і його роль у бою, - які
об'єкти (цілі) на напрямку наступу взводу уражаються
засобами старших командирів,
- завдання сусідів і питання, по яких необхідно організувати
взаємодію з ними,
- час готовності до наступу.
За умов наступу з ходу командир взводу, крім того,
усвідомлює порядок висування і розгортання в бойовий
порядок.

56.

Висновки із з'ясування завдання
В результаті з'ясування завдання командир
взводу робить висновки, у яких визначає:
на знищенні
яких об'єктів
і цілей
зосередити
зусилля взводу
і приданих
засобів
зміст
бойового
завдання
бойовий
порядок
під час здійснення
атаки
переднього краю
і наступу в
глибині
оборони
противника
час на
підготовку
наступу

57.

Оцінка обстановки
Оцінюючи обстановку, командир взводу повинен
вивчити:
- склад, положення і можливий характер дій противника
перед фронтом наступу і на флангах, місця розташування його
вогневих засобів і можливості їх маневру;
- стан, забезпеченість і можливості взводу та приданих
засобів;
- склад, положення і характер дій сусідів та умови
взаємодії з ними;
- характер місцевості, її захисні і маскувальні
властивості, вигідні, підступи, загородження і перешкоди,
умови спостереження та ведення вогню.
Крім того, командир взводу враховує стан погоди, пору
року, доби і їх вплив на підготовку і ведення бою.

58.

Рішення
В рішенні командир взводу визначає:
- порядок та способи виконання отриманого
завдання (якого противника, де знищити, із
вказанням порядку його ураження вогнем штатного
озброєння та приданих вогневих засобів), бойовий
порядок;
- завдання відділенням, приданим підрозділам,
штатним і приданим вогневим засобам,
- порядок взаємодії.
- організацію управління
Рішення командир взводу оформлює на робочій карті

59.

Бойовий наказ
У Бойовому наказі командир взводу вказує:
у першому пункті - орієнтири,
у другому пункті - об’єкт захоплення, склад, положення
і характер дій противника, місця розташування його вогневих
засобів;
у третьому пункті — завдання роти, взводу і сусідів;
у четвертому пункті - об'єкти і цілі на напрямку дій
взводу, що уражаються засобами старших командирів;
у п’ятому пункті (після слова «наказую») - бойові
завдання відділенням, приданим підрозділам та вогневим
засобам;
у шостому пункті — час готовності до виконання
завдання;
у сьомому пункті — своє місце та заступника.

60.

Організація взаємодії
Під час організації взаємодії, командир взводу
повинен погодити зусилля штатних та приданих
вогневих засобів для успішного виконання
поставленого завдання, домогтися правильного і
єдиного розуміння всіма командирами відділень
бойової завдання та способів його виконання, а
також вказати сигнали розпізнавання, оповіщення,
управління та взаємодії, порядок дій по них.

61.

Організація управління
Під час організації управління командир
взводу уточнює (доводить) радіодані і
порядок користування радіо- та сигнальними
засобами.

62.

Здійснення контролю
Командир взводу під час здійснення контролю
виконання заходів підготовки наступу та готовності до
виконання поставленого завдання перевіряє:
- знання особовим складом своїх завдань і порядок
їх виконання, сигналів оповіщення, управління і взаємодії;
- екіпірування підлеглих і наявність запасів ракет,
боєприпасів, пального та інших матеріальних засобів у
встановлених нормах, засобів індивідуального захисту;
- виконання заходів щодо підготовки озброєння,
військової техніки і засобів зв'язку до бойового
застосування.

63. ТРЕТЄ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ:

Десантування і ведення десантно-штурмових
(аеромобільних) дій.

64.

Дії аеромобільних (парашутно-десантних) підрозділів по
знищенню НЗФ в ході ведення антитерористичної
операції
способом :
“Л І Н І Я”
“К О Г Т І”
“К І Л Ь Ц Е”
“ПОДВІЙНИЙ СТРИБОК”
“МОЛОТ І КОВАДЛО”

65.

“Л І Н І Я”
Застосовується при недостатній кількості сил і засобів і
здійснюється як правило вздовж водних перешкод

66.

“К О Г Т І”
Здійснюється також в районі водної перешкоди. Сили що
залучаються діляться на дві частини і одночасно проводять висадку
по різні боки берегів на відстані 200 – 250м і розгорнувшись по
фронту за єдиним сигналом відтісняють НСЗФ до водної перешкоди,
одночасно блокуючи фланги. Мобільний резерв в готовності
виконати раптово виникаючі завдання
Блокуючи позиції
Мобільні групи

67.

“К І Л Ь Ц Е”
Здійснюється, як правило, тоді, коли точно розвіданий базовий табір
НСЗФ. Суть виконання полягає в одночасному десантуванні (висадці)
аеромобільних груп (загонів) по периметру базового табору і
одночасній атаці з різних напрямків з метою оточення, змусити
зосередити НСЗФ на невеликій ділянці (зоні смерті). По завершенню
оточення нанесенням масованих вогневих ударів, блокуванням з
одного і атакою з іншого боку повністю знищити бойовиків.
“ЗОНА СМЕРТІ”

68.

“ПОДВІЙНИЙ СТРИБОК”
Здійснюється силами двох аеромобільних груп, як правило одна
група десантується в безпосередньої близькості до НСЗФ і
вступаючи в бій першою сковує дії бойовиків в той же час інша
група висаджується в тилу НСЗФ і рішучою атакою знищує НСЗФ

69.

“МОЛОТ І НАКОВАЛЬНЯ”
Здійснюється силами двох аеромобільних груп (загонів).
Сутність цього маневру складається в нанесенні удару
основними силами (“МОЛОТ”) з метою змусити НСЗФ відходити
до бар’ірної перешкоди (річка, озеро, гора і таке інше), де на
протилежній стороні розміщується група стримування
(“НАКОВАЛЬНЯ”), в подальшому зусиллями двох груп
здійснюється знищення НСЗФ після повного блокування

70.

Завтра
семінар, а ти
чим зайнятий?
Завдання на самостійну підготовку:
• доопрацювати матеріали лекції у зошиті;
• підготуватись до семінару.

71.

ДШД
English     Русский Правила