Маркування хімічних речовин
Правила маркування
Маркування за ступенем чистоти
Піктограми та класи небезпеки СГС.
Особлива утилізація
Токсична небезпека
Не заморожувати
1.28M
Категория: БЖДБЖД

Маркування хімічних речовин

1. Маркування хімічних речовин

МАРКУВАННЯ ХІМІЧНИХ
РЕЧОВИН
Студентки 1 групи
Шишацької Юлії Олегівни

2. Правила маркування

ПРАВИЛА МАРКУВАННЯ
• На тарі має бути етикетка з написом, що свідчить про наявність у речовини
отруйних, вогне- та вибухонебезпечних властивостей:
• червона — «Вогненебезпечне»
• жовта — «Отрута»,
• блакитна — «Вибухонебезпечне»,
• зелена —«Берегти від води».

3. Маркування за ступенем чистоти

МАРКУВАННЯ ЗА СТУПЕНЕМ ЧИСТОТИ
• особливої чистоти (о.с.ч.);
• хімічно чисті (х.ч.);
• чисті для аналізу (ч.д.а.);
• чисті (ч.);
• очищені (очіщ.);
• технічні продукти розфасовані в дрібну тару (техн.).

4. Піктограми та класи небезпеки СГС.

ПІКТОГРАМИ ТА КЛАСИ НЕБЕЗПЕКИ СГС.
• Хімічна продукція що окислює

5.

Займиста хімічна продукція:
• - Хімічна продукція що саморозкладається
• - Пірофорна хімічна продукція
• - Хімічна продукція що самонагрівається
• - Продукція, що виділяє легкозаймисті гази
• - Органічні пероксиди

6.

- Вибухова хімічна продукція
- Хімічна продукція що саморозкладається
- Органічні пероксиди

7.

• Продукція з гострою токсичністю (небезпечно)

8.

• Продукція, корозійна для металів
• Продукція, що роз'їдає шкіру
• Продукція, що викликає серйозне
враження / подразнення очей

9.

Гази під тиском

10.

• Продукція:
- Має канцерогенні властивості
- Викликає сенсибілізацію
дихальних шляхів
- Є токсичною для
репродукційної системи
- Є токсичною для органівмішеней
- Має мутагенні властивості
- Небезпечна при аспірації

11.

• Продукція:
- Викликає подразнення шкіри / очей
- Викликає сенсибілізацію шкіри
- Є гостро токсичною (шкідливо)
- Є небезпечною для озонового шару

12.

• Продукція, що є токсичною для водних
організмів:

13. Особлива утилізація

ОСОБЛИВА УТИЛІЗАЦІЯ
• Заборонено викидати у звичайний
контейнер. Завдає шкоди довкіллю.
Утилізувати в спеціальних місцях.
• Ставиться на джерелах живлення
(батарейках і акумуляторах), що
містять небезпечні речовини: ртуть,
кадмій і свинець. Товари з ПВХ
(полівінілхлориду), при спалюванні
яких виділяються токсичні
речовини.

14. Токсична небезпека

ТОКСИЧНА НЕБЕЗПЕКА
• Токсичні матеріали.
Застосовувати
відповідні засоби
захисту. Не можна
порушувати герметичну
упаковку. Всередині
упаковки знаходиться
отруйний вантаж.

15. Не заморожувати

НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ
• Товар не можна
заморожувати при
транспортуванні і
зберіганні.

16.

• Відповідно до міжнародних вимог щодо класифікації та маркування небезпечних речовин і
матеріалів, розробленими ООН та МОП (Міжнародної Організацією Праці) кожному виду
попереджувальних знаків присвоєний певний символ, що складається з латинських букв:
• «R» - для знаків, що попереджують про небезпеку;
• «S» - для знаків, що попереджують про дії для уникнення небезпеки;
• «С» - їдке;
• «F» - легко займається;
• «F +» - надзвичайно займисте;
• «Е» - вибухонебезпечне;
• «О» - окислювач;
• «Т» - отруйне;
• «Т +» - дуже отруйне;
• «Xi» - подразник;
• «Xn» - шкідливе.
English     Русский Правила