ТЕМА:
169.55K
Категория: ПромышленностьПромышленность

Нормативно-інформаційне забезпечення процесу планування лісогосподарського виробництва

1. ТЕМА:

Нормативно-інформаційне забезпечення процесу планування л/г виробництва
ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА:
Нормативно-інформаційне
забезпечення процесу
планування лісогосподарського
виробництва

2.

ТЕМА: Нормативно-інформаційне забезпечення процесу планування л/г виробництва
ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ЗМІСТ:
1. Інформаційна база планування л/г виробництва
2. Нормативна база планування л/г виробництва
3. Система норм і нормативів у л/г виробництві

3.

ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА: Нормативно-інформаційне забезпечення процесу планування л/г виробництва
1. Інформаційна база планування л/г виробництва

4.

ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА: Нормативно-інформаційне забезпечення процесу планування л/г виробництва
Інформаційна база планування – це сукупність
систематизованих за певними ознаками даних, які
використовуються для розробки планів на різних
рівнях управління підприємством

5.

ТЕМА: Нормативно-інформаційне забезпечення процесу планування л/г виробництва
ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
контрольні
цифри
ліміти
Звітні
дані
Вихідна інформація
Проміхний
показник
Проміхний
показник
Проміжна
інформація
Проміхний
показник
Проміхний
показник
Результативна інформація

6.

ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА: Нормативно-інформаційне забезпечення процесу планування л/г виробництва
До вихідної інформації відносять контрольні цифри, ліміти,
економічні нормативи і норми, які визначаються державними
органами влади чи вищими органами управління підприємством,
державні замовлення та звітні дані про виконання планів за
минулий період.
До проміжної інформації відносять показники та технікоекономічні нормативи проектів стратегічних та поточних
планів, а також розрахункові показники, призначені для
забезпеченості збалансованості планів і розрахунку потреби в
ресурсах
До результативної інформації відносять показники і технікоекономічні проекти стратегічного і поточного планів,
встановлені вищими органами управління підприємством.

7.

ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА: Нормативно-інформаційне забезпечення процесу планування л/г виробництва
2. Нормативна база планування л/г виробництва

8.

ТЕМА: Нормативно-інформаційне забезпечення процесу планування л/г виробництва
ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
У складі інформаційної бази планування особливе місце
займає нормативно-довідкова база
Нормативно-довідкова база – сукупність даних нормативного
та довідкового характеру, систематизованих за видами ресурсів
та функціональним завданням, і, зокрема, база технікоекономічних норм і нормативів

9.

ТЕМА: Нормативно-інформаційне забезпечення процесу планування л/г виробництва
ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Норма – це гранично допустима величина витрат певного
ресурсу (сировини, матеріалів, палива, енергії, витрат праці і т.д.)
для виготовлення одиниці продукції (виконання роботи, надання
послуги) у конкретних виробничо-технічних умовах
Приклад:
норма трудомісткості,
норма витрат сировини на од. прод. – м3/шт
норма витрат пального –л/100 км, л/год
Нормативи – показники, що характеризують відносну величину
(ступінь) витрат ресурсів по відношенню до певної базової
величини
Приклад:
коеф. використання,
% вибірки з1 га,
% дод. з/п по відн. до осн. з/п

10.

ТЕМА: Нормативно-інформаційне забезпечення процесу планування л/г виробництва
Вимоги до норм і нормативів
Норми і нормативи мають бути:
ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
прогресивними,
динамічними,
охоплювати всю сукупність використовуваних ресурсів
Норми, незалежно від того, витрату якого елемента вони
визначають,
мають
бути
розроблені
системно
і
забезпечувати
раціональне
використання
живої
і
уречевленої праці
Системність норм полягає в охопленні всіх
елементів і сторін діяльності підприємства
Зміна будь-якого виду норм чи одного з елементів норми
вимагає внесення коригування до інших норм і нормативів

11.

ТЕМА: Нормативно-інформаційне забезпечення процесу планування л/г виробництва
ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Класифікація норм і нормативів
За методами
розробки
За періодом дії
За ступенем
агрегування
• розрахунково-аналітичні
• дослідні
• звітно-статистичні
• оперативні
• поточні
• перспективні
подетальні
вузлові і повиробничі
групові
укрупнені

12.

ТЕМА: Нормативно-інформаційне забезпечення процесу планування л/г Додаток
виробництва
8 до Угоди
ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ПЕРЕЛІК
діючих збірників норм виробітку, часу, обслуговування, які
пропонуються для застосування
1. Лісокультурні роботи
1. Галузеві
норми виробітку та -норми, витрати пального на роботи у лісових
розсадниках. К., 1992,1995.
2. Галузеві норми виробітку та норми витрати пального на вирощування лісокультур,
створення полезахисних лісосмуг та плантацій різного цільового призначення. К.,
1993,1995.
3. Норми виробітку та норми витрати пального, нормативи трудових і грошових витрат
на лісозахисні та протипожежні роботи для всіх лісорослинних зон. К., 1994.
4. Норми виробітку, норми часу і розцінки на обрізування гілля дерев у колючих
насадженнях, заготівлю сіна та в'язання віників із сорго. К., 1990.
5. Типові норми виробітку на заготівлю шишок на лісонасіннєвих плантаціях і постійних
лісонасіннєвих ділянках за допомогою механічного підіймача ПСШ-1. М.,1987.
6. Типові норми виробітку на переробку шишок хвойних порід на стаціонарних
шишкосушарках. М., 1988.
7. Типові норми виробітку і розцінки на заготівлю живців і насіння з плюсових дерев
інтродукованих порід. М., 1988.
8. Типові норми виробітку на щеплення живців і заготівлю шишок хвойних порід на
лісонасіннєвих ділянках, плантаціях і з плюсових дерев. М., 1976.

13.

ТЕМА: Нормативно-інформаційне забезпечення процесу планування л/г виробництва
ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
2. Лісогосподарські роботи
9. Галузеві норми виробітку та норми витрати пального на рубки проміжного
користування. К.,1992,1995.
10. Комплексні норми виробітку і часу на рубання (рубки) пов'язані з веденням
лісового господарства. К., 2000.
11. Галузеві норми виробітку на розробку вітровально-вітроломних лісосік та
згарищ. К.2000.
12. Комплексні норми виробітку і часу на розробку вітровально-вітроломних
лісосік та згарищ. К., 2000.
13. Галузеві норми виробітку на тракторно-транспортні роботи в лісовому
господарстві. К,, 2000.
14. Нормативи витрат на будівництво і ремонт лісовозних, лісогосподарських та
протипожежних доріг. К., 1992.
15. Норми виробітку на рубки догляду за лісом і лісогосподарські роботи в гірських
умовах. Сімферополь. 1988.
16. Типові норми виробітку і витрати пального на лісоосушувальні роботи. М.,
1979.

14.

ТЕМА: Нормативно-інформаційне забезпечення процесу планування л/г виробництва
ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
3. Лісозаготівельні роботи
17. Галузеві норми виробітку та норми витрати пального на підготовчі, допоміжні,
лісосічні роботи та вивезення деревини на лісозаготівлях. К., 1995.
18. Комплексні норми виробітку і часу на лісозаготівлі. К.,2000.
19. Галузеві норми виробітку і часу на лісосічні роботи в гірських умовах. К., 2000.
20. Галузеві норми виробітку і часу на нижньоскладські роботи. К.,2000.
21. Галузеві норми виробітку і часу на навантажувально-розвантажувальні роботи
та норми витрати матеріалів, інструменту, запчастин на лісозаготівлях.
К.,2000.
22. Норми виробітку на: очищення місць рубок від лісосічних залишків. К., 1992.
4. Підсочка лісу та лісохімія
23. Типові норми виробітку і часу на підсочку лісу. М., 1990.
24. Типові норми виробітку і часу на вироблення хвойно-вітамінного борошна. М.,
1990.

15.

ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА: Нормативно-інформаційне забезпечення процесу планування л/г виробництва
5. Деревообробка
25. Галузеві норми виробітку, часу і витрати сировини на виготовлення товарів
народного споживання і виробів виробничого призначення із дров'яної
сировини та деревних відходів, затверджені Держкомлісгоспом України
23.02.1998.
26. Галузеві норми виробітку, часу і витрати сировини на виготовлення виробів із
ділової деревини, затверджені Держкомлісгоспом України 23.02.1998.
27. Типові норми виробітку на виготовлення точених виробів. К, 1990.
28. Типові норми виробітку і часу на лісопильні роботи. Роботи, що виконуються
на одноповерхових лісопильних рамах і круглопильних верстатах. М., 1990.
29. Типові норми виробітку на виготовлення ручним способом товарів народного
споживання та виробів виробничого призначення, М., 1983.
30. Норми часу на транспортування сировини. М., 1982.
31. Єдині норми виробітку на виготовлення ящикової тари. М., 1980.
32. Єдині норми виробітку на виготовлення дерев'яної бочкової тари. М., 1979.
33. Типові норми виробітку і часу на виготовлення виробів із дров’яної деревини
та відходів лісопиляння на деревообробних верстатах. М., 1986.
6. Ремонтні роботи
34. Норми часу і нормативи чисельності робітників на технічне обслуговування і
ремонт техніки в лісовому господарстві. К., 2000.
35. Галузеві норми часу на ремонт тракторів, самохідних шасі та знаряддя,
затверджені Мінлісгоспом України 07.05.1997.

16.

ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА: Нормативно-інформаційне забезпечення
процесу планування л/г виробництва
7. Мисливство
36. Норми часу на виконання робіт по живовідлову ондатри і зайця, на
виготовлення чучел різних видів звірів і птахів, виготовлення килимків із шкіри
лося, оленя, кабана, козулі. К.,1990.
37. Нормативи часу і розцінки на виконання робіт по промисловому відстрілу і
відлову диких копитних звірів. К.,1989.
8. Сільськогосподарські та інші роботи
38. Норми обслуговування на утримання коней. К.,1990.
39. Типові норми виробітку і часу, обслуговування на сільськогосподарські роботи
і в побічному користуванні лісом. М., 1977.
40. Типові норми виробітку на кінно-ручні і механізовані роботи в садівництві,
виноградарстві та в розсадництві. М., 1977.
41. Норми виробітку і часу на операції консервного виробництва. К., 1987.
42. Галузеві норми часу на ремонтно-будівельні, будівельні та допоміжні роботи,
що виконуються господарським способом на підприємствах лісового
господарства. К., 1995.
43. Галузеві норми виробітку і часу на роботи по озелененню та благоустрою
території. К, 1995.
44. Єдині норми виробітку і часу на вагонні, автотранспортні та складські
вантажно-розвантажувальні роботи. М., 1987.
9. Нормативи чисельності працівників.
45. Тимчасові нормативи чисельності працівників лісового господарства. К., 2002.
Примітка. У пунктах 1, 2, 9 вказані збірники одних і тих же норм різних років
видання.

17.

ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА: Нормативно-інформаційне забезпечення процесу планування л/г виробництва
3. Система норм і нормативів у л/г виробництві

18.

ТЕМА: Нормативно-інформаційне забезпечення процесу планування л/г виробництва
ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Система
норм і
нормативів
Технологічні
(лісівничі)
Нормування
витрат праці
Нормування
предметів
праці
наводяться у документах, що
регламентують
проведення
РФіОЛ, РГК, посадки л/к, а
також радіологічні нормативи
тощо
економічні
Нормування
засобів праці
Календарнопланові
нормативи
Фінансові
нормативи
Нормативи
відрахувань у
бюджет
За
використання
природних
ресурсів
ті, що
нараховуються
на ціну
ті, що
нараховуються
на з/п
Взаємовідноси
ни з банками,
фін.
установами
ті, що
нараховуються
з виплаченої
з/п
Нормативи
відрахувань з
прибутку
Місцеві податки і
збори, що
включаються у
собівартість
продукції
English     Русский Правила