Тема 2: ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН
План уроку
Завдання сьогоднішнього заняття
Актуалізація опорних знань
Подумай..
Поняття і види відповідальності
Основні види соціальної відповідальності:
Відповідальність
Види юридичної відповідальності
За фрагментами відео назви види відповідальності? Чи можна притягнути Шуріка до відповідальності за погром на складІ?
Обставини, що звільняють від юридичної відповідальності
Вік притягнення до відповідальності
Казус
Непереборна сила
Неосудність
Необхідна оборона
Крайня необхідність
Порівняй, використавши підручник(ст.72-73), крайню необхідність та необхідну оборону
Закріплення нового матеріалу
Домашнє завдання
1.65M
Категория: ПравоПраво

Юридична відповідальність

1. Тема 2: ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН

Урок 5.
ЮРИДИЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

2. План уроку

1.
2.
3.
Поняття і види відповідальності
Поняття, підстави, принципи, цілі та
функції юридичної
відповідальності. Обставини, що їх
виключають.
Види юридичної відповідальності:
поняття, загальна характеристика.
На основі плану уроку визначіть
завдання сьогоднішнього заняття

3. Завдання сьогоднішнього заняття

Пояснити, що таке відповідальність та які види її існують
Наводити приклади юридичної відповідальності
Вивчити визначення та підстави юридичної відповідальності
Розкривати зміст підстав юридичної відповідальності
Вивчити обставини, які виключають юридичну відповідальність

4. Актуалізація опорних знань

Пригадай, яку тему ми вивчали на двох
останніх уроках?
Що таке правовідносини?
Які види ви їх знаєте?
Як називають правовідносини. Що не
відповідають закону?
Що породжують неправомірні
правовідносини?

5. Подумай..

Як Ви розумієте
вираз:
«Незнання
закону не
звільняє від
відповідальності»

6.

7. Поняття і види відповідальності

Відповідальність –
це обов’язок особи
зазнати негативних
наслідків за вчинки,
які не відповідають
встановленим
суспільством
соціальним нормам.

8. Основні види соціальної відповідальності:

Моральна відповідальність полягає
в осуді суспільством вчинку особи, що
не відповідає поняттям добра і зла,
чесності і справедливості.
Політична відповідальність –
необхідність суб’єкта політичних
відносин відповідати за свої рішення
перед організацією, що наділила його
владними повноваженнями.
Юридична відповідальність.

9.

Юридична відповідальніст ь – це специфічні
правовідносини між державою і правопорушником,
що характеризуються засудженням протиправного
діяння і суб’єкта правопорушення, покладанням на
останнього обов’язку зазнати несприятливих
наслідків за скоєне правопорушення.

10. Відповідальність

11. Види юридичної відповідальності

На основі тексту параграфа 11 підручника(пн.2, ст. 69) заповни
кластер «Види юридичної відповідальності»
ЮРИДИЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

12. За фрагментами відео назви види відповідальності? Чи можна притягнути Шуріка до відповідальності за погром на складІ?

13. Обставини, що звільняють від юридичної відповідальності

1)
2)
3)
4)
5)
6)
Недосягнення віку відповідальності
Неосудність
Необхідна оборона
Крайня необхідність
Непереборна сила
Казус

14.

Розминка для очей

15.

16.

17. Вік притягнення до відповідальності

Вид відповідальності
Кримінальна
Адміністративна
Цивільно-правова
Дисциплінарна матеріальна
Вік притягнення
З 16 років повна, з 14 років за
найтяжчі злочини
З 16 років
З 18 років несе самостійно
З часу вступу на роботу

18. Казус

Випадкова дія, що
має зовнішні ознаки
правопорушення, у
якій відсутній
елемент вини, і ця
дія, як правило, не
тягне за собою
юридичну
відповідальність

19. Непереборна сила

Це нездоланна сила
чи непередбачувана
подія, яку не можна
усунути чи уникнути,
тому що вона
незалежна від волі
людей

20. Неосудність

Психічний стан особи, за
якого вона під час
вчинення правопорушення
не могла усвідомлювати
свої дії (бездіяльність) або
керувати ними внаслідок
хронічного психічного
захворювання,
тимчасового розладу
психічної діяльності,
недоумства чи іншого
хворобливого стану психіки

21. Необхідна оборона

Дії, що мають ознаки
правопорушення, але
вчинені з метою захисту
від суспільно
небезпечного посягання
шляхом заподіяння
шкоди, необхідної і
достатньої в даній
обстановці для негайного
відвернення чи
припинення посягання
Не можна допускати
перевищення меж
необхідної оборони

22. Крайня необхідність

Дії, що мають ознаки
правопорушення, але
вчинені з метою усунення
серйозної небезпеки, що
безпосередньо загрожує
правоохоронюваним
інтересам, за умов, що цю
небезпеку в даній обстановці
не можна було усунути
іншими засобами і заподіяна
шкода була значно меншою,
ні ж відвернена

23. Порівняй, використавши підручник(ст.72-73), крайню необхідність та необхідну оборону

Крайня необхідність
Необхідна оборона

24. Закріплення нового матеріалу

Що таке юридична відповідальність?
Назвіть її види?
Які обставини звільняють від юридичної
відповідальності?
Отож, потрібно вчити право та
знайомитися із законами України,
адже незнання не звільняє від
відповідальності

25. Домашнє завдання

Прочитати параграф 11. вивчити
конспект
Виконати завдання 6 (письмово),
завдання 7 усно
Творче завдання:
Охарактеризувати та порівняти такі обставини звільнення від
юридичної відповідальності, як уявна оборона,
затримання особи, що вчинила злочин,
фізичний або психічний примус,
виконання наказу або розпорядження.
English     Русский Правила